DuhovnostIslamske teme

Muhamed, alejhiselam, je učio ove dove i zikrove protiv bolova

Malo ljudi uopće zna da se fizička oboljenja, osim klasičnim medicinskim terapijama, sredstvima i metodama, mogu liječiti i učenjem određenih kur’anskih ajeta, odlomaka i sura, propisanih zikrova i dova. Iako je djelotvornost ove vrste liječenja potvrđena vjerodostojnom Poslanikovom praksom/tradicijom ali i ljudskim iskustvom, njena zastupljenost, u odnosu na alternativne oblike liječenja, i neke neutemeljene oblike „duhovnog“ liječenja, kao što je „saljevanje strave“, još uvijek je neznatna. Ljudi, bilo zbog svog neznanja, bilo zbog radoznalosti, bilo zbog slijeđenja pogrešnih uputa/savjeta, radije pribjegavaju „uobičajenim“ i „poznatim“ metodama liječenja, nego liječenju Kur’anom i iskrenom dovom Allahu, dželle šanuhu.

Izvor:saff.ba

A istina je da za „alternativno liječenje“, nisu potrebni nikakvi posebni rituali, „stručnjaci“, nadriljekari, „hodže“, „zapisivači“, „saljevači strava“, nego je dovoljno poznavati kur’ansko pismo (znati učiti u Kur’anu), propisane dove i zikrove, imati čvrst oslonac na Onoga koji daje bolest i lijek, iskreno vjerovati u Njegovu svemoć i imati čist/iskren nijjet, i svako od nas može biti svoj „alternativni“ doktor.

U svakom slučaju, liječenje Kur’anom, zikrom i dovom, nema nikakve štetne nuspojave, kontraindikacije, ili bilo šta drugo što imaju različiti medicinski preparati (otopine, tablete, kapsule), ali isto tako ne isključuje i ne kosi se sa klasičnim/primjenjenim metodama stručnog medicinskog liječenja i korištenjem lijekova, kao i poduzimanjem svih propisanih i dozovljenih uzroka u liječenju (shodno riječima Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: „Liječite se, o Allahovi robovi, jer Allah, dželle šanuhu, nije dao nijednu bolest a da za nju nije dao lijek, osim starosti“, Ebu Davud, Nesaija, Tirmizija i Ibn Madže; „Svaka bolest ima lijek, i ako se bolesti da odgovarajući lijek, ona će nestati“, Muslim), tako da ovaj tekst ne treba shvatiti kao poziv na ostavljanje/relativizaciju/umanjivanje važnosti stručnog medicinskog liječanja, nego više kao podsticaj na korištenje pomoćnih, jednostavnih, lahko dostupnih i na Kur’anu i Sunnetu, utemeljenih islamskih metoda liječenja fizičkih bolesti.

Rukju/propisano šerijatsko liječenje, možemo podijeliti u dvije vrste:

Prva, rukja/učenje Kur’ana, zikra, dove za određeni dio tijela ili bolno mjesto (uz ponavljanje određenih radnji, kao što je stavljanje ruke na oboljeli dio tijela, pljuckanje, potiranje i sl.)

Druga, rukja koja nije vezana za određeni dio tijela ili bolno mjesto.

U prvu vrstu rukje spadaju sljedeće dove i zikrovi:

1. Staviti ruku na bolno mjesto i proučiti: „Bismillahi euzu bi izzetillahi ve kudretihi min šerri ma edžidu min vedže‘i haza“/u prijevodu: „S Allahovim imenom, utječem se Allahu, Njegovoj snazi i moći, od zla bola koji osjećam.“ Zatim će sklonuti ruku, i ponoviti isti postupak neparan broj puta. (Sahih Tirmizi, 3/45, hadis br. 3588)

2. Staviti ruku na bolno mjesto i proučiti:
– „bismillahi“/u prijevodu. „S Allahovim imenom“, 3 puta;
– „euzu bi izzetillahi ve kudretihi min šerri ma edžidu ve uhazir“/u prijevodu: „Utječem se Allahu, Njegovoj snazi i moći, od zla onoga što osjećam i onoga čega se pribojavam.“ („Šerhu akidetit-Tahavijje“, Nasirudiin el-Albani, fusnota br. 70, str. 126)

3. Staviti desnu ruku na bolno mjesto, potrati ga sedam puta, i nakon svakog potiranja proučiti: „euzu bi izzetillahi ve kudretihi min šerri ma edžidu“/u prijevodu: „Utječem se Allahu, Njegovoj snazi i moći, od zla onoga što osjećam.“ (Sahihul-džami‘is-sagir ve zijādatuhu, II tom, hadis br. 3894)

4. Uzeti kažiprstom malo pljuvačke iz usta, pomiješati je sa zemljom, utrljati je na bolni dio i proučiti: „Turbetu erduna, bi rīki ba’dina, jušfā sekīmuna, bi izni rabbina“/u prijevodu: „Zemlja je naše tlo, a s našom pljuvačkom, uz Božiju dozvolu, izliječiće se (naš)bolesnik.“ (Fethul-Bari, X tom, hadis br. 5745)

5. Proučiti Fatihu, sakupiti pljuvačku u ustima i ispljunuti, i taj postupak ponoviti sedam puta. Tako će činiti tri dana uzastopno, ujutro i naveče. (Fethul-Bari, X tom, hadis br. 5736; Fethul-Bari IV tom, hadis br. 2276; Zadul-me‘ad, Ibnul-Kajjim, naučna valorizacija Šuajba Arnauta, 4/162.)

6. Staviti ruku na čelo bolesnika, potrati rukom njegovo lice i stomak, i proučiti tri puta: „Allahummešfi fulanen“/u prijevodu: „Allahu moj, izliječi toga i toga.“ (Fethul-bari, X tom, hadis br. 5659, Rijadus-salihin, Nevevi, naučna valorizacija Nasiruddina Albanija, str. 358, hadis br. 909)

7. Potrati, s desnom rukom, bolno mjesto i proučiti: „Allahumme rabben-nasi, ezhibil-be’se, išfi enteš-šafi, la šifae ili šifauke, šifaen lu jugadiru sekama“/u prijevodu: „Allahu moj, Gospodaru ljudi, otkloni nedaću, izliječi ovog bolesnika jer Ti si Onaj koji liječi, nema lijeka osim Tvog lijeka, izliječi ga lijekom koji će trajno otklonuti bolest“. Dok bude učio dovu, povremeno će pljuckati (Rijadus-salihin, naučna valorizacija Nasiruddina Albanija, str. 358, hadis br. 907; El-Džamius-sahih mimma lejse fis-Sahihajni, šejh Mukbil el-Vadi‘i, 2/514., hadis br. 56)

8. Sastaviti ruke, proučiti u njih suru El-Ihlas, El-Felek i En-Nas i potrati njima bolno mjesto. Dok bude učio, puhat će u ruke. Ovo će činiti ujutro i naveče, ili na početku dana i noći. (El-Munteka šerhul-Muvetta, hadis br. 1480.; Fethul-Bari, X tom, hadis br. 5735)

9. Staviti ruku na glavu bolesnika i zamoliti za njega bereket/Božiji blagoslov. (Fethul-Bari, X tom, hadis br. 5670)

10. Staviti svoju ruku na čelo ili ruku bolesnika, i pitati ga kako se osjeća. (Musnedul-imam Ahmed, naučna valorizacija Ahmeda Šakira i Hamze Ahmeda Zejna, XVI tom, hadis br. 22 137)

U drugu vrstu rukje (rukja koja nije vezana za određeni dio tijela ili bolno mjesto) spadaju:

1. Sjesti kod bolesnika, u predjelu glave, i sedam puta proučiti: „Es’elullahel-azim rabbel aršil-azim en ješfijeke“/u prijevodu: „Molim Uzvišenog Allaha, Gospodara Arša veličanstvenog da te izliječi. (El-Džamius-sahih mimma lejse fis-Sahihajni, šejh Mukbil el-Vadi‘i, 2/515., hadis br. 56)

2. Proučiti: „Allahummešfi ‘abdeke jenkeu leke ‘aduvven ev jemši leke ila salatin“/u prijevodu: „Allahu moj izliječi Svog roba, koji je kost u grlu tvojih neprijatelja i koji, u ime Tebe, ide na namaz.“ (Sahih Ebi Davud, II tom, hadis br. 3107)

3. Proučiti: „Euzu bi kelimatillahit-tammati min kulli šejtanin ve hāmmeh ve min kulli ‘ajnin lāmmeh“/u prijevodu: „Utječem se Allahovim savršenim/potpunim riječima od svakog šejtana i gmizavca i od svakog urokljivog oka.“ (Fethul-Bari, VI tom, hadis br. 3371)

4. Proučiti: „Bismillahi erkike min kulli šej’in ju’zike, min šerri kulli nefsin ev ajnin hasidinillahu ješfike, bismillahi erkike“/u prijevodu: „S Allahovim imenom te liječim/štititim od svega što te može povrijediti; neka te Allaha izliječi/zaštitit od zla svakog čovjeka ili zavidnog/urokljivog oka. S Allahovim imenom te liječim.“ (Rijadus-salihin, naučna valorizacija Nasiruddina Albanija, hadis br. 913).

5. Proučiti: „La be’se, tahurun inšaallah“/u prijevodu: „Bit će dobro, ovo (bolest) je čišćenje od grijeha, ako Bog da.“ (Fethul-Bari, X tom, hadis br. 5656).

Molim Svemogućeg Allaha, dželle šanuhu, da naša srca i duše prosvjetli, osnaži i ojača Kur’anom, zikrom i dovom, zaštiti nas od zla ljudi i šejtana, i poduči nas onome što će nam koristiti na ovom i budućem svijetu.

Povezani članci