Islamske temeU Fokusu

Koga Allah voli, on ni u kaburu neće osjetiti usamljenost

Jedno od značenja Allahovog lijepog imena El-Vedud je da Allah, iz ljubavi prema Svome robu, ne ubrzava kaznu zbog učinjenih grijeha, već mu daje vremena, čekajući da se pokaje i vrati u okrilje Allahove milosti. Pa, ako se pokaje i vrati, nakon dugog perioda griješenja i nepokornosti, Allah mu oprašta grijehe.

Piše: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Najvažnija stvar na koju vjernik treba obratiti pažnju u svom životu je spoznaja Uzvišenog Allaha sa Njegovim lijepim imenima i svojstvima savršenstva, te obožavanje Allaha putem Njegovih lijepih imena, shodno ajetu: ”Allah ima najljepša imena i vi Ga zovite.” (El-A’raf, 180.)

A jedno od Allahovih lijepih imena je El-Vedud – Onaj Koji voli, Onaj Koji je pun ljubavi. Ovo Allahovo lijepo ime spomenuto je dva puta u Kur’anu, u sljedećim ajetima: ”I tražite oprost od Gospodara svoga, i onda Mu se pokajte! – Gospodar moj je, uistinu, samilostan i pun ljubavi.” (Hud, 90.); ”I On prašta, i pun je ljubavi.” (El-Burudž, 14.)

Govoreći o značenjima ovog Allahovog lijepog imena, islamski učenjaci su kazali da je El-Vedud ime ili riječ koja u sebi sadrži pojačano značenje, a to znači da je Allah pun ljubavi prema vjernicima i ne čini im ništa osim dobro, ne daje im ništa osim ono što im koristi, i ne uskraćuje im ništa osim onoga što im šteti.

Drugo značenje ovog Allahovog lijepog imena, izvodi se iz riječi vedûd – na oblik mef’ûl – tj., El-Mevdud, a to znači Onaj Koji je voljen. Islamski učenjak El-Halimi, rekao je: ”Kaže se da je Allah El-Mevdud – voljen, zbog Njegovog obilatog dobročinstva, jer ljudska duša voli onoga ko joj dobro čini.”

Štaviše, čovjek zavoli drugu osobu ako mnogo sluša o njenom dobročinstvu prema ljudima koji žive u njenom okruženju, i svoje srce veže za tu osobu, makar ništa od tog dobra lično ne osjetio, pa kakvu tek ljubav osjeća prema Onome Koji ga obasipa dobročinstvom i blagodatima.

Šejhul-islam Ibn Tejmijje, rekao je: ”Niko ne zaslužuje da bude voljen sâm po sebi, da bude cilj sâm po sebi, da bude obožavan sâm po sebi, osim Allah.” (Der’u te’arudil-akli ven-nakli, IX/324.)

Zatim, jedno od značenja imena El-Vedud jeste da je Allah Onaj Koji čini voljenim Svoje iskrene robove drugim stvorenjima ili drugim ljudima. Shodno veličini Allahove ljubavi prema njima, On ih učini omiljenim i voljenim u srcima drugih ljudi, kao što se navodi u ajetu: ”One koji su vjerovali i dobra djela činili Milostivi će, sigurno, voljenim učiniti.” (Merjem, 96.) Tj., Allah će ih učiniti voljenim i na dunjaluku i na Ahiretu.

Prenosi se da je Muhamed ibn Munkedir rekao Ebu Hazimu: ”Ebu Hazime, šta ovo znači, sretnem mnoge ljude koji upućuju hajr-dove za mene, a ja ih ne znam, niti sam im ikada kakvo dobro učinio?” Ebu Hazim mu je rekao: ”Nemoj misliti da je to zbog tvojih dobrih djela, već gledaj ko stoji iza toga i zahvaljuj mu.”

Ovo je, uistinu, najveća počast. Većina ljudi žudi da se približi nosiocima vlasti, uglednicima, bogatašima, i žele da im budu bliski i time se ponose, a Allah vjernike približava Sebi i objavio je u Svojoj Knjizi da On njih voli i da oni Njega vole, kao što se navodi u ajetu: ”O vjernici, ako neko od vas od vjere svoje otpadne – pa, Allah će, sigurno, mjesto njih dovesti ljude koje On voli i koji Njega vole, prema vjernicima ponizne a prema nevjernicima ponosite; oni će se na Allahovu putu boriti i neće se ničijeg prijekora bojati. To je Allahov dar, koji On daje kome hoće – a Allah je neizmjerno dobar i zna sve.” (El-Ma’ida, 54.)

Komentirajući ovaj ajet, Ibnul-Kajjim el-Dževzijje, rekao je: ”Nije čudo što je rob ponizan pred Allahom i što ustrajava u pokornosti Njemu, s obzirom na njegovu stalnu potrebu za Gospodarom, već je čudo da Gospodar ukazuje ljubav Svome robu obasipajući ga Svojim dobročinstvom i blagodatima iako nema nikakve potrebe za njim.” (El-Fevaid, I/38.)

Kakve su posljedice po tvoj život ako te Allah voli?

Ako te Allah voli neće te nikada ostaviti u krizi kroz koju prolaziš, On će te štititi od tvojih neprijatelja, jer, ako je El-Vedud s tobom, onda budi siguran u Njegovu pomoć i podršku, kao što se navodi u hadisi-kudsiju: ”Objavio sam rat onome ko bude neprijatelj Mome prijatelju ili evliji. Najdraže čime Mi se Moj rob može približiti jesu farzovi. Moj rob Mi se približava nafilama sve dok ga ne zavolim, a kada ga zavolim, Ja postanem njegov sluh kojim čuje, njegov vid kojim vidi, njegova ruka kojom prihvata i njegova noga kojom hodi. Ako Me zamoli, udovoljit ću, ako zatraži Moju zaštitu, zaštitit ću ga.” (El-Buhari)

Ako te Allah zavoli, On te ni u kaburu neće ostaviti samog, već će ti poslati mladića lijepog izgleda koji će ti reći: ”Ja sam tvoje dobro djelo”, i obradovat će te džennetskom nagradom.

El-Vedud odgađa kaznu grješnicima i voli pokajnike

Jedno od značenja Allahovog lijepog imena El-Vedud je da Allah, iz ljubavi prema Svome robu, ne ubrzava kaznu zbog učinjenih grijeha, već mu daje vremena, čekajući da se pokaje i vrati u okrilje Allahove milosti. Pa, ako se pokaje i vrati, nakon dugog perioda griješenja i nepokornosti, Allah mu oprašta grijehe.

I ne samo da mu oprašta grijehe, već, Allahova dobrota i ljubav prema Njegovim robovima sadržana u imenu El-Vedud, zahtijeva da mu Allah loša djela zamijeni dobrim djelima, pa kada ga Allah na Sudnjem danu suoči sa njegovim grijesima, on će priznavati svaki grijeh i govorit će: ”Da, Gospodaru moj, učinio sam taj i taj grijeh!”, misleći da je među stradalnicima. No, tada će mu ih Allah oprostiti i zamijeniti dobrim djelima, a čovjek će reći: ”Gospodaru moj, ja sam počinio neke grijehe koje ne vidim ovdje izložene”, zbog želje da se i ostala loša djela pretvore u dobra. Kada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, spomenuo ashabima ovaj trenutak, nasmijao se toliko da su mu se vidjeli kutnjaci.

Da, to znači El-Vedud, Onaj Koji voli Svoje robove, Koji im oprašta grijehe, Koji voli iskrene pokajnike, i Koji njihova loša djela, nakon iskrenog pokajanja, pretvara u dobra djela.

Stoga se trudimo da zaslužimo Allahovu ljubav iskrenim ibadetom i dobrim djelima, jer ćemo zažaliti za svakim trenutkom svoga života koji je bio prilika da se približimo El-Vedudu i zaslužimo Njegovu ljubav, a nismo je iskoristili.

Gospodaru naš, molimo Te za Tvoju ljubav i ljubav onih koji Tebe vole, i molimo Te da nas opskrbiš svakim djelom koje vodi Tvojoj ljubavi, molimo te da nas učiniš od onih za koje si rekao: ”On njih voli i oni Njega vole.” (saff.ba)

akos.ba

Povezani članci