Islamske teme

Ko želi primiti pet savjeta, raditi po njima i prenositi na druge?

PET SAVJETA

”Čuvaj se Allahovih zabrana, bit ćeš najpobožniji, budi zadovoljan onim što ti je Allah odredio, bit ćeš najbogatiji, budi dobar prema susjedu, bit ćeš vjernik, želi svakome ono što želiš sebi, bit ćeš musliman; nemoj se mnogo smijati, jer prekomjerno smijanje umrtvljuje srce.” (1:34)

Porijeklo hadisa

Prenose ga Ahmed, Tirmizi, Bejheki, Ebu Nu’ajm, svi od Hasana el-Basrije, od Ebu Hurejre, neka je Sevišnji njima zadovoljan.

Biografija prenosioca

Hasan el-Basri je iz generacije prvih tabi’ina. Rođen je u posljednje dvije godine vladavine halife Omer b.Hattaba, radijallahu anhu. Doživio je susret sa nekim sahabijama kao: Alijom, Talhom, Aišom i dr. Hadise je prenosio od Ubejj b. Ka’aba, Sa’d b.Ubejdeta od Omera, preko svojih učitelja i dr. Bio je prvi velikan Ummeta, veoma učen i pobožan, povučen i smiren, održavao je vazove, osnivao škole i širio znanje. Umro je u mjesecu redžebu 110. h.g. (”Tehzibu et- Tehzib”, 2:265)

Povod nastanka

Poslanik je jednom upitao svoje drugove: ”Ko želi primiti pet savjeta, raditi po njima i prenositi na druge? ” Prvi se javio Ebu Hurejre, radijallahu anhu. Poslanik je tada naveo spomenute savjete.

Komentar

Prednji hadis sam sebe komentariše i nema potrebe zadržavati se na širem objašnjenju. Svaki savjet je zasebno životno pravilo, ali i životna potreba. Pridržavati se prednjih savjeta znači ustvari slijediti put Božijeg Poslanika koji je sigurno sve navedene savjete već u svojoj praksi imao. Zato će svaki vjernik nastojati da se okoristi ovim savjetima i još nekoga poučiti njima. Ovaj hadis počinje sa Allahovim zabranama, koje se uzimaju kao osnov za postizanje bogobojaznosti. Uistinu, područje harama u islamu je suženo i ograničeno, a područje halala je široko i prostrano. Zabranjeno je samo ono što je tekstualno obilježeno kao haram, a sve drugo je dopušteno.

Allahov Poslanik, alejhis-sellam, je rekao i ovo: ”Ono što je Allah u Svojoj Knjizi dozvolio to je halal, a ono što je zabranio to je haram.Ono što je prešutio to je velika milost i pošteda, i primite od Allaha Njegov obilni oprost, jer Allah nije ništa zaboravio”. (Hakim i Bezzar).

Alejhis-sellam je također rekao: ”Allah vam je propisao izvjesne obaveze, farzove i nemojte ih nijekati. On je odredio neke granice i nemojte ih prekoračivati, on je zabranio neke stvari i pridržavajte se toga. O nekim stvarima se nije izjasnio iz milosti prema vama, ne iz zaborava, i ne pitajte o tome.” ( Darekutini). Jedan od načina da čovjek ostane u granicama ljudskosti i granicama svoje vjere jeste izbjegavanje harama. To je zapravo ključ uspjeha i način održavanja svijetlog lica.

I drugi savjeti koje je Poslanik naveo u ovome hadisu jasno upućuju na stvari koje su bitne u svakodnevnom životu. Nije to nešto što je sporedno ili nebitno za čovjeka, naprotiv sve što je Poslanik naveo važno je za svakog čovjeka i njegov život.

Izvor: Povodi nastanka Vjerovjesnikovih hadisa

Autor: Mirsad Mahmutović

Za Akos.ba pripremila: Amila D.

Povezani članci

Back to top button