Islamske teme

Praktični savjeti koji će vam pomoći da redovno klanjate noćni namaz

Islamski učenjaci spominju nekoliko savjeta koji će vam pomoći u redovnom obavljanju noćnog namaza

1. Izbjegavanje činjenja grijeha danju.

Neki je čovjek rekao Hasanu: “Ne mogu ustati noću da obavim noćni namaz,” a Hasan mu reče: “Tako mi Gospodara Kabe, sputali su te tvoji grijesi.”

2. Učenje zikrova kojima je Allahov Poslanik, s.a.v.s., podučio Aliju bin Ebi Taliba, r.a., i Fatimu, r.a., a to je izgovaranje tespiha (riječi Subhanallah) trideset tri puta, izgovaranje zahvale Allahu, dž.š., (riječi Elhamdulillah) trideset tri puta, i izgovaranje tekbira (Allahu ekber) trideset i četiri puta.”

3. Vjernik treba izbjegavati ostajati budan do kasno u noć, jer je danas praksa ljudi da provode noći u onome s čime nije zadovoljan Allah, dž.š., osim onih kojima se Allah, dž.š., smilovao.
Kako da ustane i obavi noćni namaz onaj ko ostane budan do ponoći, ili još kasnije? Prijašnji pobožnjaci su u ovo doba ustajali obavljati noćni namaz.

4. Ono što će olakšati buđenje noću radi obavljanja noćnog namaza jeste i popodnevni odmor kajlula jer će se tom prilikom čovjek odmoriti i ojačati svoje tijelo. Obavljanje noćnog namaza jedan je od sunneta Allahovog Poslanika, s.a.v.s., koji ukoliko se ne prakticira vjernik će biti lišen slasti imana, i neće dosegnuti stepen potpunosti obožavanja Allaha, dž.š.

Autor: dr. Aid el-Karni

Za Akos.ba priredio: Nedim Botić

Povezani članci

Back to top button