Islamske teme

Dova za hairli kćerku

Dova ima posebno mjesto u islamu. Čovjek se dovom obraća Svemogućem Allahu da mu podari dobro, a od njega otkloni zlo. Njome se realizuje veza između Allaha i čovjeka. Dovom možemo tražiti i da nam Uzvišeni Allah podari hairli potomke:

Gospodaru moj, podari mi kćerku:

Uzoritu poput Hatidže, r.a., koju si Gospodaru najvećim osloncem Poslaniku, a.s. učinio,

Saosjećajnu, brižljivu i hrabru poput Fatime,r.a., koja je kao djevojčica svojim tijelom Poslanika,a.s. štitila,

Počašćenu poput Merjem,r.a., koji si Ti Gospodaru iz obilja Svoga hranio i bezgriješnom majkom učinio,

Strpljivu i upornu poput Asije,r.a., koju ni faraon nije spriječio da Tebi Gospodaru odana bude,

Bezgriješnu, čestitu, mudru, inteligentnu i predanu poput Aiše,r.a., koju si Gospodaru majkom vjernika učinio.

Gospodaru moj, podari mi kćerku poput ovih pet, kojima Si Džennet obećao.

Amin!

„A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na Pravom putu.“ (El-Bekare, 18)

Allahu dovu upućujte sa čvrstim ubjeđenjem da će vam dovu uslišati i znajte da Allah ne uslišava (prima) dovu čovjeka čije je srce u gafletu (zaboravu i nemaru) i koji je nepažljiv i neobazriv (zaokupljen drugim stvarima). (Hakim, Tirmizi)

Za Akos.ba: Esmin Mehić

Povezani članci