Vi ste ovdje
Home > Duhovnost > Dobročinstvo prema roditeljima i rodbini

Dobročinstvo prema roditeljima i rodbini

Kada je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Zaista je od najvećih grijeha da čovjek psuje svoje roditelje,“ ashabi su upitali: „A kako to čovjek može psovati svoje roditelje?“

Poslanik im reče: „Kada nekome opsuje oca ili majku, pa taj, uzvraćajući opsuje njegovog oca i majku.“ (Muttefekun alejhi)

Ahmed ibn Hanbel bilježi u svome Musnedu hadis u kojem Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: „Zaista je od najvećih grijeha nepokornost prema roditeljima.“

„A u čemu se ogleda ta nepokornost prema roditeljima,“ upitaše ashabi.

Poslanik reče: „Kada dijete opsuje nekome oca, pa onda taj njemu opsuje njegovog oca ili majku pa on njemu opsuje majku.“

Neki čovjek se obratio Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., rekavši: „Ja sam počinio veliki grijeh, pa imam li pravo na tevbu (pokajanje)?“

Poslanik ga upita: „Je li ti majka živa?“

„Nije,“ odgovori čovjek.

Poslanik upita: „A imaš li tetku?“

„Imam,“ odgovori čovjek.

„Čini dobročinstvo prema njoj,“ reče mu Poslanik. (Hadis sahih, prenosi ga Tirmizi)

Činjenje dobra prema roditeljima briše grijehe. Ovaj čovjek nije imao majku, pa ga je Poslanik, s.a.v.s., uputio da čini dobročinstvo prema tetki (majčinoj sestri) jer ona dolazi odmah poslije majke u dobročinstvu, kao što se u drugom hadisu kaže: „Tetka je na mjestu majke.“

Sličan ovome je i slijedeći hadis: Neki čovjek je pitao Poslanika, s.a.v.s., rekavši: „Ja sam počinio veliki grijeh, pa imam li pravo na tevbu?“

Poslanik ga priupita: „Imaš li roditelje (žive)?“

„Nemam,“ reče čovjek.

„A imaš li tetku?“

„Imam,“ reče on.

„Lijepo postupaj prema njoj i budi joj pokoran (i tako će ti biti oprošten grijeh koji si počinio).“ (Ibn Hibban)

Dobra djela koja koriste mrtvima

Neki čovjek je pitao Poslanika, s.a.v.s.:

„Moji roditelji su umrli, pa ima li šta da je ostalo što bi im koristilo nakon njihove smrti?“ „Ima,“ reče Poslanik.

„Uči za njih dovu, moli Allaha da im oprosti grijehe, izmiri njihove ugovore (obećanja, oporuke, dugove i sl.), lijepo postupaj prema njihovim prijateljima i održavaj rodbinsku vezu koja se ne može održavati nego preko njih.“

Čovjek reče: „Kako je to lijepo i dobro.“

„Onda to radi,“ reče mu Poslanik, s.a.v.s. (Ebu Davud i Ibn Madždže)

Izvor: Poslanikove fetve

Autor: Fuad Sedić

Za Akos.ba pripremila: Fahreta V.

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top