Vijesti iz zemlje

Dilberović: Osigurati djeci učenje bez diskriminacije na bilo kojoj osnovi

Segregirajuće prakse u školama moraju biti ukinute – poručila je u intervjuu za INS federalna ministrica obrazovanja Elvira Dilberović, komentirajući problem diskriminacije učenika širom BiH koji su obilježili početak i ove školske godine.

Istaknula je da Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke duži niz godina ulaže napore i djeluje u pravcu ukidanja svih oblika diskriminacije i segregacije u obrazovanju. Još 2012. godine Ministarstvo je izradilo Preporuke za eliminiranje segregirajućih i podijeljenih struktura u odgojno-obrazovnim ustanovama u FBiH, koje je i usvojila Koordinacija ministara obrazovanja i nauke u FBiH.

Ovaj dokument je potom, kako je navela, upućen svim kantonalnim ministarstvima obrazovanja radi korištenja u daljem radu i djelovanju na ukidanju podijeljenih struktura, odnosno segregirajućih praksi u pojedinim školama u Federaciji BiH.

Pored navedenog, dodaje Dilberović, Ministarstvo je prethodnih godina raspisivalo i konkurse za učenike osnovnih i srednjih škola za izbor najboljeg literarnog i likovnog rada na teme koje afirmiraju vrijednosti mira, tolerancije, pluralizma i demokracije, odnosno zajedničkog života u multietničnoj državi Bosni i Hercegovini.

-Jedan od ciljeva ove aktivnosti je bio i da se kod učenika razvija ljubav i osjećaj pripadnosti domovini Bosni i Hercegovini. Također, prethodnih godina su izdvojena i značajna sredstva Ministarstva u svrhu podrške održavanju instruktivne nastave za djecu povratnika u Republiku Srpsku, konkretno za održavanje nastave za učenike povratnike u Konjević-Polje i Kotor-Varoš – potcrtala je resorna ministrica.

Naglašava da Ministarstvo i dalje namjerava da pruža podršku djeci povratnika u RS putem finansijske podrške održavanju instruktivne nastave, ali se, ipak, zalaže za pronalaženje trajnog rješenja i osiguranje redovnog obrazovanja bez diskriminacije.

Dilberović ocjenjuje da ovaj problem nije moguće riješiti bez aktivnog dijaloga s nadležnim obrazovnim vlastima u RS, zajedničkog stava Konferencije ministara obrazovanja u BiH po ovom pitanju, ali i bez podrške međunarodne zajednice.

-U tom smislu, želimo biti partner i aktivan učesnik svih aktivnosti na pronalaženju rješenja i osiguranja redovnog obrazovanja za učenike povratnika u RS, ali, također, i učenike povratnika unutar FBiH, na način da se svakom učeniku osiguraju optimalni uvjeti za obrazovanje i učenje bez diskriminacije na bilo kojoj osnovi – poručila je između ostalog ministrica Dilberović.

tvsa.ba

Povezani članci

Back to top button