U Fokusu

Biološki sat kod čovjeka: Da li radite i odmarate u pravo vrijeme

Jedan francuski naučnik je otkrio da biljke imaju sposobnost računanja vremena. Na primjer, neke biljke, svaki dan u tačno određeno vrijeme otvaraju svoje latice, a na to ih navodi upravo njihov biološki sat.

Naučnici su, također, otkrili da i životinje imaju svoj biološki sat. Tako neke životinje, jasno poznaju kad je nastupilo vrijeme da otpočnu sa svojim zimskim snom. Ukoliko bi malo poranile ili zakasnile s ovim snom, uginule bi. Stoga, one liježu u svoje jazbine, tačno određeno vrijeme, kako bi prespavale cijeli period zime. Dakle, i životinje imaju sposobnost poznavanja toka vremena. Kaže Allah s.v.t.: „’Pa ko je Gospodar vaš, o Musa?’ – upita faraon. ‘Gospodar naš je Onaj koji je svemu onom što je stvorio dao ono što mu je potrebno, zatim ga, kako da se time koristi, nadahnuo.’“ (Ta-Ha, 49, 50)

 

 

 

 

Izvor: nabulsi.com

Međutim, pogledajmo kako funkcioniše biološki sat kod ljudi! Svi mi, na primjer, znamo kada je dan, a kad noć, ali da bismo to znali, u našem tijeli se moraju odvijati jako kompleksni procesi. Naučnici, ovaj proces nazivaju biološkim satom. Dakle, da bi čovjek mogao znati da li je dan ili noć, u našem tijelu se trebaju odviti značajni procesi, u aparatu čija je funkcija raspoznavanje vremena. U tom procesu se aktivira 50 vitalnih funkcija koji daju informaciju o raspoznavanju dana ili noći.

Svjetlost dovodi do toga da nervni impulsi iz mrežnjače putuju, preko vidnog živca, do hipofize i epifize, koje izlučuju specifične hormone. Ovo ilučivanje se odvija različitim intenzitetom, pa je tako u rano jutro najjače, a noću najslabije. Neki naučnici ovu pojavu tumače na sljedeći način: čim svjetlost dođe do mrežnjače, nervni impulsi ju dalje prenose preko vidnih nerava do žlijezde hipofize. Ova žlijezda se jos naziva i „Kraljicom žlijezda“ jer osigurava upotpunjavanje i vezivanje procesa koji se odvija u unutarnjim aparatima sa uobičajenim aktivnostima tijela koje su, nadalje, vezane za štitnjaču. Štitna žlijezda, koja ima funkciju upravljanja metabolizmom, pretvara ove impulse u visoku energiju danju i nisku energiju noću. To je, dakle, sat u našem organizmu koji očitava smjenu dana i noći. Količina hormona u krvi se mijenja u odnosu na svjetlo i tamu, pa tako i u odnosu na dan i noć.

Allah je učinio da dan ispunimo aktivnostima, a noć je dao za odmor. Veća količina pomenutih hormona u krvi koju imamo danju, direktno utiče na veću aktivnost organizma, i obrnuto. Tako se, na primjer, tjelesna temperatura spušta na najniži normalni nivo tokom noći, dok se uspinje na najviši ujutro u 6 sati. Isto tako, i puls se mijenja u odnosu na dan i noć, kao i arterijski i respiratorni pritisak.

Naučnici kažu da se prilikom buđenja u krvi akumulira supstanca koja potiče ubrzanje pulsa i povećavanje krvnog pritiska, a to dalje dovodi do povećanja tjelesne aktivnosti. Stoga, većina ljudi tvrdi da su najaktivniji u dva perioda: od 9:00 – 12:00 i od 16:00 – 18:00. U ova dva perioda, sposobnosti svih pet čula su na najvećem stupnju aktivnosti, pa se stoga preporučuje da se u njima posvetimo korisnom radu. Rekao je Allahov Poslanik a.s.: „Gospodaru moj, podari mom ummetu bereket u jutarnjim satima.” (Ebu Davud, Ahmed i ibn Madže)

Naučnici tvrde da čovjek ne može obaviti posao istim intenzitetom i noću i danju, jer se remeti biološki sat organizma. Na primjer, u noćnim satima dolazi do prirodnog lučenja tvari iz želuca, pa bi svaki unos hrane u tom periodu predstavljao dodatno opterećenje na želudac. Shodno tome, kaže Poslanik a.s.: „Rastapajte svoje jelo činjenjem zikra i obavljanjem namaza, a nemojte nakon njega spavati pa da vam srca postanu tvrdokorna.“ Poznato je da radnici koji često putuju u udaljena mjesta, nerijetko obolijevaju zbog nagle promjene dana i noći, jer se remeti njihov biološki sat. Kaže Allah. s.v.t.:„Ti vidiš planine i misliš da su nepomične, a one promiču kao što promiču oblaci – to je Allahovo djelo koji je sve savršeno stvorio; On, doista, zna ono što radite.“ (Al-Naml, 88) Dakle, naš organizam posjeduje biološki sat kojim se programiraju hormoni, puls, pritisak, tjelesna temperatura, sposobnost varenja i dr., koji radi u skladu sa periodima i smjenom dana i noći. To je Allahovo stvaranje i time On upravlja.

„Na Zemlji su dokazi za one koji čvrsto vjeruju, a i u vama samima – zar ne vidite?“ (Al-Dhariyat, 20, 21)

Prijevod i obrada: Akos.ba

 

 

 

Povezani članci

Back to top button