Književni kutak

Bihaćki IPF objavio knjigu “Imanski odgoj” Hakije Kanurića

Krajem ljetnog semestra aktuelne akademske godine, Islamski pedagoški fakultet objavio je knjigu “Imanski odgoj” Hakije Kanurića, doktora islamskih nauka i profesora islamskog prava. Posljednjih godina se prof. Kanurić posebno profilirao u oblasti islamskog odgoja, o čemu svjedoče brojni objavljeni naučni članci te drugi tekstovi i predavanja u kojima se bavi moralom, odgojem i osobinama ličnosti muslimana i muslimanke.
Udžbenik iz ove oblasti čekale su generacije polaznika islamskih fakulteta, akademija i medresa, a radost i ponos zbog ovakvog djela neskriveno pokazuju i recenzenti, redovni profesori na IPF-u, dr. sc. Muharem Štulanović i dr. sc. Sulejman Topoljak.
Profesor Kanurić u svom radu podsjeća na temelje imana, koristeći se pritom jednostavnim, čitaocu lako razumljivim govorom, uz brojne primjere i objektivne argumente, vodeći čitaoca kroz dileme i sumnje racionalnim, utemeljenim objašnjenjima i uz stalno poređenje svakodnevnih iskušenja i imanskih imperativa, podsjećajući nas na neprestanu potrebu čovjeka za preispitivanjem ispravnosti i moralnosti svog svakodnevnog djelovanja.
Hakija Kanurić rođen je 1971. godine u Bosanskoj Krupi. Doktorsku disertaciju odbranio je iz oblasti komparativnog fikha, a tokom doktorskog studija je na matičnom fakultetu bio angažovan kao asistent na nekoliko fikhskih predmeta. Na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću je voditelj II ciklusa studija, član Tima za međunarodnu razmjenu i projekte te urednik Zbornika radova IPF-a, u čijem mandatu je isti indeksiran u više naučnih baza.
Akos.ba

Povezani članci

Back to top button