Kolumne i intervjui

Amna Bukvić-Hadžikadunić: Ideolozi tekfira žele preuzeti naše džemate, jer mi smo za njih nevjernici!

Prva žena doktor nauka u Bosni i Hercegovini iz oblasti akaida Amna Bukvić-Hadžikadunić:

Sve je veći broj sljedbenika tekfir-ideologije, mladih osoba i grupa koji proglašavaju nevjernicima bh muslimane, nastoje rastaviti djecu od roditelja i prouzrokovati ratno stanje s neistomišljenicima. Njihova ideologija je u potpunosti saglasna sa nacionalističkim porivima našeg okruženja. Razgovaramo o ovoj temi s dr. Amnom Bukvić-Hadžikadunić koja je doživjela prijetnje ovih tekfirskih grupa i prije pisanja doktorske disertacije «Pojava tekfira u Bosni i Hercegovini; uzroci, pojava i preventiva».

Tema tekfira, tačnije ideologija tekfira u medijima se različito interpretira. Šta je tekfir i kako se ovaj pojam dovodi u vezu sa bh društvom?

Tekfir je riječ arapskog porijekla, a označava proglašavanje drugoga nevjernikom ili otpadnikom od islama. U drugim religijama, npr. kršćanstvu, ovaj je čin označen kao anatemisanje. U osnovi je tekfir legalan šerijatski propis ukoliko se izvodi po određenim naučnim pravilima, dok se u današnjem smislu ovim nazivom više cilja na pretjerivanje ili zastranjivanje u proglašavanju muslimana nevjernicima, tj. „neoharidžizam“. Zloupotreba tekfira pojavila se jako rano u muslimanskoj teološkoj misli. Začetnici ove ekstremne tendencije bili su pripadnici vjersko-političkog pokreta poznatog kao buntovnici – „haridžije“, koji su se nasilno ponijeli prema Aliji, r.a., u pitanjima arbitraže u njegovom političkom sukobu sa Muavijom, r.a. Tada su rekli da je arbitraža šerijatski nelegalna i obratili mu se riječima: ‘Sud samo pripada Allahu’, a potom su ga proglasili nevjernikom. Isto anatemisanje je doživjela i druga strana u arbitraži. U kasnijem periodu ovaj pokret haridžija je zaokružio svoje ideološke okvire i način djelovanja, a što se temeljilo na njihovoj bukvalno usvojenoj postavci da je počinitelj velikoga grijeha neizostavno nevjernik.

Najprepoznatljiviji web-portali na kojima je prezentirana cjelokupna ideologija ovog pokreta su kelimetulhaqq.com, te suzazatewhidom.com. Na temelju ove ideološke matrice nastao je i manje u tekfiru ekstreman pokret koji svoja vjersko-ideološka ubjeđenja odašilje putem stranice putvjernika.com.

Posvetila sam pažnju posebno ovoj temi prilikom izrade doktorske disertacije upravo zbog sve raširenije pojave bezočnog i nasumičnog proglašavanja muslimana nevjernicima na podneblju BiH i Balkana, a sve u želji da iznesem naučne činjenice o svim posljedicama koje mogu biti izuzetno štetne, da doprinesem suzbijanju ove pojave i objelodanim korijene ovog ideološkog pokreta, koji kada god se kroz historiju činio zamrlim, nanovo se budio. Ideja tekfira je u osnovi destruktivna po društvo i zajednicu.

Ona počinje sa idejnim razdvajanjem muslimana po pitanju personalnih tumačenja pojedinih šerijatskih tekstova eksplicitno vezanih za temelje vjere, a zatim progresivno djeluje vodeći pobornike ove ideologije u izolacionizam, a zatim i verbalni i fizički sukob sa „odmetničkim“ društvom. Ideja pretjeranog tekfira je asocijalna i agresivna, gruba i neotesana, prirodno neodrživa, pa stoga u historiji nije zabilježeno da su haridžije bile sposobne zasnovati državu i uspostaviti norme vladavine, osim u kratkotrajnim periodima. Zato je ova ideologija ponajprije utopistička, jer zastupa viziju i san o savršenom društvu bez grijeha, kao što su komunisti sanjali o društvu bez milenijski ustaljenih običaja i navika. Pojava tekfira ima negativne konsekvence na islamsko djelovanje i buđenje islamskog duha kod muslimanskih naroda, a posebno onih koji su pretrpjeli sve golgote perioda komunizma i intenzivnog otuđivanja od islamskog identiteta.

Destruktivnost ove ideje se ogleda i u činjenici da pobornici ove ideologije smatraju participaciju muslimana u institucijama sekularnih sistema jednom vrstom odmetništva od islama, pa stoga njihovo djelovanje se podudara s težnjama mnogih onih, a posebno ovdje na Balkanu, koji nastoje Bošnjake muslimane udaljiti iz zvaničnih državnih i javnih institucija. Njihova ideologija je u potpunosti saglasna sa nacionalističkim porivima našeg okruženja koji nas žele uskratiti u našim težnjama da dođemo do svojih političkih, vjerskih, a i svih ostalih egzistencijalnih prava.

„Svi Bošnjaci su idopoklonici“

Gdje se i na koji način proširila ideologija tekfira u BiH?

Pripadnici ovog ideološkog pokreta, gledajući globalno, kroz svoje učešće u afganistanskom džihadu uspjeli su nametnuti svoje stavove pripadnicima različitih islamističkih pokreta koji su se borili rame uz rame sa njima. Po okončanju rata u Afganistanu, neki „afganski mudžahidi“, kako su nazivali veterane tog rata, nastavili su svoje djelovanje i na tlu Bosne i Heregovine. Jedan od njih bio je Ebu Hamza El-Masri, koji je kratkotrajno boraveći u odredu El-Mudžahid, došao u sukob sa vođama tog odreda smatrajući da se bore za demokratsku a ne islamsku državu, jer je sam odred bio u sastavu i djelovao pod širom komandom Armije Republike Bosne i Heregovine.

Opširnije na portalu preporod.com:

Žele preuzeti džemate, jer mi smo za njih nevjernici

Povezani članci

Back to top button