U Fokusu

Hutba dr. Muharema Štulanovića: Pala i posljednja krinka šiija u BiH

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 Događaji u zadnje vrijeme jednostavno pretiču jedan drugog tako da čovjek više u toj poplavi događanja nije siguran šta je najaktualnije: protesti, napad na državu i Bošnjake, državne institucije ili napad na islamske vrijednosti. Kao vjernici ipak dajemo primat onom što se događa na vjerskom planu u našoj zemlji.  Posljednja događanja vezana za djelovanje bosanskih  šiija, produžene rukeTeherana,  nimalo ne iznenađuje one koji znaju istinu o šiijama, kao skrivenim, podmuklim i opasnim neprijateljima ehlusunnetskih muslimana, koji su historijskinapadali na muslimane i njihove vrijednosti onda kada im je bilo najteže, onda kada je najopasnije za islamski ummet u pokušaju da nametnu svoju iskrivljenu akaidsku  i političku ideologiju muslimanskim masama koje ne smatraju vjernicima jer akidu/vjerovanje  nisu primili preko njihovih ,,bezgriješnih imama”.Glavna odlika njihovog djelovanja je da skrivaju svoju namjeru od pripadnika ehlisunneta kroz tkzv. tukju prikazujući sekao i vjernici ehlisunneta a prikrivajući svoju istinsku mržnju prema svemu što je ehlisunnetsko.

 

Kada se pojavio problem Sirije, onda su ogolili svoju prijetvorničku akidu i stali direktno sa svim resursima jedne jake, vojne i policijskedržave kakav je sada Iran, na stranu Bešara Eseda -njegove bezvjerničke sirijske alevijske elite koja je desetinama godina preko najokrutnijeg režima i vanrednog stanja vladala Sirijom – a protiv sirijskog naroda, ubijajući sve što se ubiti može od sirijskog naroda, uključujući i malu djecu, žene i starce, odnosno civile ili sirijski narod. Kome u primjeru Sirije nije bilo jasno ko su šiije, u odnosu na ehlisunnet, valjda će biti sada jasno u BiH, nakon što su bez uvijanja -iako je to inače njihova, osnovna, skrivena, licemjerna taktika – napali zadnje što se može napasti od ehlisunnetskog islama, a to je Kur’an, prvi, temeljni izvor vjere koji su proglasili, patvorenim, neoriginalnim i neautentičnim. I kada se javio Reis Kavazović sa saopćenjem da nam zaštiti našu vjeru i naš din i kada se javio dr. Karić sa FIN –a da u svom stilu jednog intelektualnog erudite na kulturan, civiliziran način, perom jednog akademika objasni pogubnost takvih nebuloza u našem muslimanskom ehlisunnetskom miljeu koji ima svoju ulemu i svoje znanstvenike, gdje takve laži i objede ne mogu proći,domaće šiije, koje smo gajili godinama kao guju u njedrima po šiijskim iranskim institucijama, njihovom  koledžu i institutu u našoj zemlji, jasno stavljaju do znanja preko svojih medija da se ne boje reakcija Islamske zajednice i izrekli su teške, nesuvisle uvrede pa su profesora Karićaprozvali da je ,,velečasni, nitkov, konj cionistički”, a za reisa Kavazovića da je ,,licemjer koji igra kako kažu vehabije i cionisti” što je dokaz njihove očite tekfirske ideologije u kojoj nikoga od ehlisunneta ne štede pa makar bio najumjereniji, makar bio Reis i makar bio akademik isl. nauka,ako se ne slaže sa njihovim pogrešnim stavovima.

 

Ovim je pala i posljednja krinka koju su nosile šiije i njihove pristalice u BiH, skrivajući se iza toga kako su oni muslimani, braća koja pomažu i sl. A njihov rad uperen na to da nam unište našu vjeru. A njihovih simpatizera ili njihovih pristalica po onome što se čuje ima čak i kod nas na kantonu.

Ali zar je toliko vremena trebalo da se u BiH vidi ko su šiije?!

PRVO:

Od vremena rata i agresije ja sam bez uvijanja kazao ko su oni i doživio i preživio sve moguće napade i iz IZ zbog toga.Njihova doktrina i njihovi planovi počinju od sijanja fitne i sumnji u muslimanske mase da bi vremenom došli piramidalno i do samog vrha IZ-e kako je bio školski primjer u slučaju BiH u kojoj su muslimani ehlusunnetske provenijencije i ogromno, većinski pripadnici hanefijskog mezheba, ali se u toj masi prozivaju nekakve vehabije (a vidjećemo ko su vehabije po njihovim objedama) a po čijem diktatu igra i Reis ef. IZ u BiH, po njihovim kvalifikacijama.

Oni su izmislili i inovirali termin vehabizma. A o čemu se radi?

Termin vehabizma nije ništa drugo, nego samo još jedan od „izama”koje neprijatelji islama poturaju muslimanima nakon što su iskušali mnoge druge prije toga kao što su fundamentalizam, ekstremizam, panislamizami sl. da bi u konačnici muslimane proglasili teroristima protiv kojih se, danas, bori čitav savremeni svijet.

Akohoćemodarazumijemoovajprežvakaniiizvikaniterminkaoisadašnjekonotacijenjegoveupotrebe, vratimoseknjiziiranskog, ši’ijskog, vjerskogvođeHomeinija, kojajeizdana1941. g. anosinaziv„Otkrivanjetajni”.

(Ovo je prijevod knjige sa persijskog koja je izdana u Teheranu 1941. g. Originalni prijevod naslova na arapskom je:

كشفالأسرار،  تأليف: روحاللهخميني،ترجمة: الدكتورمحمدالبنداري،الطبعةالثالثة،1988 م.،دارعمارللنشروالتوزيععمان

U toj knjizi Homeini navodi ši’ijski „hadis”, koji je za ehlus-sunnet apokrifan,  izmišljen i slagan na Poslanika, a.s. a na temelju kojeg ši’ije grade svoj odnos prema vjeri i muslimanima ehlusunnetske provenijencije.

Iz tog  lažnog hadisa razumije se da su kaburovi Alijinih potomaka vredniji od poslanika i njihovih kaburova. To su „džennetska” mjesta. Ko ih posjeti, biva nagrađen kao i onaj ko ode sedamdeset  puta na dobrovoljni hadždž(osim obaveznog hadždža) i postaje „čist” od grijeha kao da ga je majka tek rodila. Ko bude gradio mauzoleje (turbeta) na njihovim kaburovima, kao mjesta ibadeta, imaće nagradu kao da je pomagao Sulejmanu Davudovu u izgradnji Kudusa… Nasuprot toga, ko to ne bude vjerovao i bude to osuđivao kao što osuđuje zinaluk (i druge grijehe), biće „najgori” u Poslanikovu, a.s., ummetu, i neće biti obuhvaćen njegovim šefa’atom (zagovorništvom).

Dakle, po ovome izmišljenom, šiijskom hadisu takvi postaju VEHABIJE po imenu Ibn Abdul-Vehhaba koji je sa svojim pristalicama očistio Arabijsko poluostrvo od turbeta, mauzoleja, svetišta i dovišta na kaburovima, promovišući čisti monoteizam ili čisto vjerovanje u Jednog i Jedinog Allaha, bez zabranjenog kaburskog, ili drugog posredništva, a koje opet, igra veliku ulogu u šiijskoj doktrini i „ibadetskoj” praksi.

Naime da budem jasniji šta znači to posredništvo:to znači kad umre neki potomak od ehlul-bejta onda se ukopa i na njegovom kaburu se napravi turbe, mauzolej i tu se onda ide moliti tom mrtvacu da on za njih posreduje kod Boga  i to je njihova vjera.

Zbog toga je Homeini u svojoj knjizi prosuo salve mržnje napadajući Saudijce (po njemu vehabije) i Saudiju kao „zemlju koja se odrekla vjere”(rušenjem turbeta, mauzoleja, nadgrobnih spomenika i boreći se protiv raznorazanih vjerskih izvitoperenosti). Zato on traži „od države Irana i iranskog naroda da kazni”te „divljake i pustinjake iz Nedžda”.Prema njegovu mišljenju oni su „bez ikakvog znanja, iskustva i bogobojaznostiizišli iz okvira nauke, spoznaje i vjere”pa im „treba uskratiti vjerska i dunjalučka prava”. (Sve ovo navedeno vidi na stranicama Homeinijeve knjige „Otkrivanje tajni”:20, 22, 45,  49, 58, 81…)

Ratnom inercijom i dolaskom muslimana iz islamskog svijeta kod nas, u Bosni je proturena ova borbena ši’ijska opcija iznutra, iz Bošnjačkog korpusa na koji su oni znali djelovati, protiv tzv. vehabija, ustvari opcija koju su ši’ije lansirali protiv muslimana autentične ehlusunnetske provenijencije i koja se praktično fokusira na one koji se najviše i najtvrđe drže vjerske prakse, transparentno je pokazujući čak i izgledom, bradom, nošnjom, dolaskom u džamiju, prihvatanjem raznih sunneta, adaba i manje značajnih propisa (sunnetuz-zevaid). Svi oni se etiketiraju s atributom vehabizma i shodno tome, prema pokliču iz Homeinijeve knjige, treba im, „uskratiti vjerska i dunjalučka prava”. (Drugim riječima treba ih pobiti, da nestanu)… I to sada praktično rade u Siriji gdje vojnici iz Irana i iz Libanona i Hizbullaha ubijaju muslimane, muslimansku djecu i civile po Siriji.

Ko je kod nas bio promotor ovakvih ideja o vehabijama i vehabizmu, koje su dovodile do vjerske i materijalne štete u BiH? Pa svi oni koji imaju bilo kakvu vezu sa šiizmom, njihovi sljedbenici i simpatizeri, iznutra našeg korpusa, i naravno samozvani ,,eksperti” za islam i terorizam, izvana.

DRUGO:

Upravo je nevjerovatna, naivnost i blagonaklonost IZ koja graniči sa idiotizmom sa kojom se gledalo spram ši’ijskog učenja, nepriznatog od strane autentičnog islama, dugi niz godina i na aktivnosti njihovih zvaničnih centara i instituta koji su osnovani pod patronatom Iranske ambasadeuz osvjedočenu činjenicu da se kod nas bila još rano poslije rata, pojavila i pokušala distribuirati knjiga „Svjetlo istine”, izdana od Kulturnog centra pri ambasadi Islamske Republike Iran u BiH, u kojoj se dva najautentičnija hadiska izvora, „Sahihajni” Buharije i Muslima, eksplicite kvalifikuju kao „ jasno… legende i bajke koje su ispričali primitivni laički umovi”,odnosno to su „krivotvoreni i izmišljeni hadisi”,(Vidi, Muhammed Džafer Zarean, Mustafa Rezvani, Svjetlo istine, Prevodioci: Nasiha Pašić, Husnija Neslanović), iako su to kod nas muslimana ehlusunnetske provenijencije, po konsezusu sve uleme, svih mezheba i svih muslimana najvjerodostojnije zbirke i drugi izvor Šerijata po pravnoj snazi.

To je bila uvertira u daljnje napade i daljnje destruktivno djelovanje po islam i muslimane u BiH koje je rezultiralo napadom i na Prvi temelj islama (autentični Kur’an), poslije čega više nema ništa sveto što se još može napasti kod ehlisunnetskog učenja, odnosno pokušalo se osporiti autentičnost islama, i reći kako slijedimo neispravnu, neautentičnu knjigu pa se trebamo priključiti šiijama koje negdje u zapećku imaju ,,ispravni nepatvoreni Kur’an” i u pećini ,,bezgrješnog imama” kojeg moramo slijediti, a on se eto stoljećima ne pojavljuje. I kada su na ove nebuloze odgovorila dva islamska autoriteta u BiH; prvi autoritet IZ u administrativnom smislu u ličnosti ReisaEF. Kavazovića i u intelektualnom smislu prof. Karić, vidjeli smo reakciju i salve mržnje i uvreda.

Ovdje su stvari jasne na prvi pogled. IZ  i njeni djelatnici, njeni intelektualci, njene vođe i imami imaju pred sobom jasnu situaciju u pogledu neprijateljskog, destruktinog, protuvjerskog djelovanja iranskih, šiijskih institucija i organizacija i njihovih konvertita u BiH.

IZ BiH sa svim svojim kapacitetima treba, zbog svojih vjernika, da stane na put agresivnom prozetilizmu šiija i kaže ne! Mi imamo svoju vjeru, svoju tradiciju i običaje, svoj mezheb, svoje autentične vjerske izvore i sve to se razlikuje od šiizma. To treba stalno naglašavati.

Oni koji dovode u pitanje autentičnost Kur’ana, koji je prvi temeljni izvor vjere, pa zatim dovedu u pitanje i drugi izvor u vidu najvjerodostojnijih knjiga hadisa Buharije i Muslima, koje su drugi temeljni izvor vjere bez kojeg se ne može razumjeti dovoljno ni Kur’an, oni koji su napali i izvrijeđali našeg vjerskog i naučnog autoriteta, oni pokušavaju potpuno poništiti islam kao ispravnu božiju vjeru.

A Islam je zadnja, od Stvoritelja svijeta objavljena i sačuvana vjera, zadnje Božije javljanje svjetovima u vidu Objave i Upute autentičnog Kur’ana:

إِنَّالدِّينَعِندَاللَّهِالْإِسْلَامُ ۗوَمَااخْتَلَفَالَّذِينَأُوتُواالْكِتَابَإِلَّامِنبَعْدِمَاجَاءَهُمُالْعِلْمُبَغْيًابَيْنَهُمْ ۗوَمَنيَكْفُرْبِآيَاتِاللَّهِفَإِنَّاللَّهَسَرِيعُالْحِسَابِ[٣:١٩]

Allahu je prava vjera jedino – islam. A podvojili su se oni kojima je data Knjiga baš onda kada im je došlo saznanje, i to iz međusobne zavisti. A sa onima koji u Allahove riječi ne budu vjerovali Allah će brzo obračunati.

Nema drugog spasa i drugog puta Stvoritelju osim sa Muhammedom, a.s., osim sa ovim Kur’anom koji posjeduje islamski ummet, osim sa ovim islamom čiji smo mi sljedbenici. Sve drugo je krivi put. Uzvišeni kaže:

 

وَمَنيَبْتَغِغَيْرَالْإِسْلَامِدِينًافَلَنيُقْبَلَمِنْهُوَهُوَفِيالْآخِرَةِمِنَالْخَاسِرِينَ[٣:٨٥]

A onaj koji želi neku drugu vjeru osim islama, neće mu biti primljena, i on će na onome svijetu nastradati. (Biće gubitnik)

Dakle kad kažemo da ovaj Kur’an i nikoji drugi treba slijediti onda to kažemo s pravom što je Kur’an, dokazano jedina nepatvorena, originalna sačuvana Božija objava, za šta se brine i Uzvišeni:

إِنَّانَحْنُنَزَّلْنَاالذِّكْرَوَإِنَّالَهُلَحَافِظُونَ[١٥:٩]

Mi, uistinu, Kur’an objavljujemo i zaista ćemo Mi nad njim bdjeti!

Samo ova Allahova garancija, a takvih je u Kur’anu na desetine, dovoljan je dokaz iskrenom i ubjeđenom vjerniku da je Kur’an kojeg danas muslimani drže u svojim rukama, čitaju, uče, proučavaju i po kojem se vladaju, isti onaj kojeg je On Uzvišeni preko Svog povjerljivog glasnika, Džibrila, dostavio svom povjerljivom Poslaniku, a on cjelokupnom ljudskom rodu. Ono nad čim Allah Svemoćni, Silni, Sveobavješteni i Sveznajući, bdije, bez sumnje je najbolje čuvana stvar, kojoj se niko ne može približiti sa zlom namjerom, dotaći je, nanijeti joj bilo kakvu štetu, akamoli je izvrnuti, uzurpirati, uništiti ili oskrnaviti.

Uz ovo Božansko čuvanje Uzvišeni je i ljudskim djelovanjem, zapisivanjem i učenjem napamet čitavog Kur’ana dao nova dva sredstva za čuvanje autentičnosti Kur’ana.

Dakle, oni koji odu i zablude u šiizam, u kojem imaju nekakav svoj Kur’an, osim ovog Kur’ana koji mi posjedujemo, nekakav svoj sunnet, osim naših izvora kao što je Buharija Muslim i dr., i nekakvu svoju vjeru makar je nazivali i islamom,i koji sada s takvom mržnjom  napadaju na sve što se može napasti od ispravnog ehlusunnetskog islama i pored razuma koji im je dao Uzvišeni, pa vjeruju u nekakve nebuloze, skrivene, ,,bezgriješne“ imame,vjeruju da je vrijednije otići na kabur i mauzolej nego obaviti sedamdeset puta hadždž, vjeruju da odlazak na te mauzoleje tukući i povređujući samog sebe do krvi, obred je vredniji od sedamdeset dobrovoljnih hadždžskih, vjeruju da naš Kur’an nije autentičan, da su Buharija i Muslim sakupljali lažne hadise;  e takva ,,vjera” i takvi ,,vjernici” nisu niti mogu bitičlanovi i pripadnici naše Islamske Zajednice i oni su šiijski, još bolje iranski  konvertiti, makar im djedovi stotinama godina bili i živili na ovim prostorima. Nismo isti i nismo pripadnici iste ideologije. I na tome trebamo temeljiti naš odnos prema njima.

 

Molimo Uzvišenog Allaha, dželle še’nuhu, da nas učvrsti na putu islama i učini Svojim iskrenim robovima, koji se samo Njega boje i samo Njega istinski obožavaju, i onima koji će uspostavljati red i sprječavati nered na Zemlji, da nas sačuva iskušenja koja ne možemo podnijeti, da nas učini istinskom braćom, koja će jedni drugima praštati i upućivati iskrene dove za popravljanje našeg stanja i praštanje grijeha, da našu djecu i potomke učini radostima naših očiju i srca i prvacima ummeta, da nam smrtni čas učini lahkim, da nam kabur učini džennetskom baščom, da nam na Sudnjem danu oprosti grijehe, sakrije naše sramote i ukabuli dobra djela i da nas obraduje društvom poslanika, iskrenih, šehida i dobrih ljudi! Amin

Hatib: prof. dr. Muharem Štulanović

Hutba održana u džamiji Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, 28. 02. 2014.

Akos.bA

 

Povezani članci

Back to top button