U Fokusu

Allahova dž.š. lijepa imena – Tražeći Uputu

Allah dž.š. je nazvao Sebe lijepim Imenima i sifatima-atributima, kako bismo Ga mi mogli bolje upoznati. Ono što je posebno i prelijepo jeste da kroz ova Imena, možemo vidjeti kako Allah dž.š. brine o potrebama Svojih stvorenja.

Svi mi trebamo opskrbu, a On je Er-Rezzak, Onaj koji opskrbu daje. Svi mi trebamo ljubav, a On je El- Veddud, Onaj koji ljubav pruža. Svi trebamo zaštitu, a On je El-Hafiz, Onaj koji štiti i čuva. Sve ono što nama treba, Allah time obiluje bezgranično i apsolutno.

Tako nekad prolazimo neke stvari u životu kako bismo bolje upoznali Allaha dž.š. Nekada nam to otvori oči da vidimo vlastite nedostatke, te na taj način se mijenjamo na bolje. Ali, bilo šta da je u pitanju, ukoliko shvatimo da je rješenje svakog problema u Allahovim rukama, i da je On dovoljan da udovolji svim našim potrebama, onda olakšanje već kuca na vrata.

Nedavno sam se našao u situaciji da sam se osjećao veoma izgubljenim. I ovo me je uznemirilo jer sam obično osoba koja ima određeni cilj. Mislio sam da znam kuda idem i šta radim. Međutim, stvari su se počele pogoršavati unutar mene. Više nisam bio siguran. Onda sam shvatio da imam tri izbora : da nastavim raditi ono što sam i prije radio bez dodatnog razmišljanja, da potpuno odustanem ili da se ponovo osnažim i ponovo odredim pravac i cilj.

S obzirom da je ovo osjećanje potrajalo neko vrijeme, shvatio sam nešto drugo. Spoznao sam jedno Allahovo Ime, Onaj koji upućuje. Ponekad taj osjećaj izgubljenosti nas može dovesti bliže Allahu dž.š.

Koji je smisao ovog problema ? Zašto nam nekad ne ide ništa od ruke ? Ponekad nam je potrebno da osjetimo kao da ne znamo u kojem pravcu idemo, jer tada počinjemo da tražimo. I baš u tom momentu nam Allah dž.š. pokazuje da je On Onaj koji uputu daje, El-Hadi, te kako se život mijenja kada Allah spusti Svoju milost.

Vjerovatno ste nekad započeli neki posao imajući u vidu svrhu svega toga, ali u toku putovanja ste skrenuli sa puta koji vodi do uzvišenijeg i ispravnog cilja. Trebamo Onoga koji upućuje, El-Hadi. Možda prolazite kroz krizu srednjih godina i opet vam treba El-Hadi. Mi ne možemo, ni na jedan momenat, pomisliti da nema izlaza, da nema pravog puta. Allah dž.š. u hadisi-kudsijju kaže : ” O robovi Moji, svi ste vi na stranputici, osim onih koje Ja uputim. Pa tražite uputu i Ja ću vas uputiti !” (Muslim)

S obzirom da je Allah sebe nazvao Onaj koji daje Svjetlo i Uputu, kako možemo i pomisliti da ćemo ostati u tmini duže vrijeme ?

Recimo, na primjer, da se gušite u bazenu. Koga biste pozvali u pomoć ? Spasioca. Spasilac je već tamo, nadgleda ljude, jer to je njegov posao i kada ga zovnete, on će uskočiti u bazen i spasiti vas. Allah dž.š. je iznad svake analogije, ali Allah dž.š . je sebi dao osobinu upute, govoreći nam da je On

Uputa, i da je On Svjetlo nebesa i zemlje, pa kako možemo biti izgubljeni duže vrijeme ? Posebno ako Ga tražite i molite. Hoćemo li reći da spasioci rade bolje posao od Allaha dž.š. ? Ne, nikako.

Šta, zapravo, znači dozivati Onoga koji uputu daje ? To znači da ste učinili prvi korak i shvatili da Allah posjeduje ovu moć, i da ste ubijeđeni da Allah dž.š. neće iznevjeriti onoga koji traga za Njim. Drugo, to znači da tražite pomoć od Njega. Učinite dovu, klanjajte istiharu i razgovarajte sa Njim. Treće, to znači da koristimo stvari koje su nam na raspolaganju. Preispitajte svoje ciljeve, potražite savjet od ljudi oko vas, i uradite ono što možete kako biste došli do rješenja. Kada osjećamo unutarnju nestabilnost, ovi koraci mogu biti teški, ali Allah dž.š. nam kaže:” One koji se budu zbog Nas borili Mi ćemo, sigurno, putevima koji Nama vode uputiti; a Allah je, zaista, na strani onih koji dobra djela čine!” Kur’an, 29 :69

Stoga, mi se trebamo truditi. Moramo tražiti. Ponekad može biti teško. Može doći do memenata kada ste zbunjeni. Ali nas je Poslanik s.a.v.s. naučio: “Znajte da pobjeda dolazi sa strpljenjem, olakšanje sa tegobom, i rješenje sa nedaćom!” (Tirmizi)

Posljednji korak jeste da ne smijemo dozvoliti šejtanu da nas navede da izgubimo nadu, i da postavljamo mnogo pitanja koja nas mogu zbuniti. Onda je to momenat kada zbunjenost postaje vesvesa-šejtanovo došaptavanje, jedna vrsta paranoje od strane šejtana. Tek kada shvatimo da je jedina uputa od Allaha dž.š. i kada Ga molimo na odgovarajući način, postići ćemo potpuno povjerenje u Njega, i biti uvjereni da nas On neće iznevjeriti.

”One koji budu u Allaha vjerovali i čvrsto se Njegovih propisa pridržavali – On će, sigurno, u milost Svoju i blagodat uvesti, i pravim putem Sebi uputiti.” Kur’an, 4 : 175

Piše: Jinan Bastaki

Izvor: SuhaibWebb.com

Za Akos.bA prevela i obradila: Anesa Gegić

Povezani članci

Back to top button