Islamske teme

Kako zaraditi sevape u vrijednosti hiljada nematerijalnih dnevnih sadaka?

Opće je poznato da svaki insan u svome tijelu ima 360 zglobova. Na osnovu toga Allahov Poslanik, s.a.v.s., nas obavještava o davanju svakodnevne sadake za svaki zglob (članak) pojedinačno, što simbolizira našu iskrenu zahvalu Uzvišenom Allahu na ovoj blagodati koju nam je podario.

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „Kada osvanete svako od vas obavezan je dati sadaku za svaki zglob u svome tijelu. Svako izgovaranje Subhanallah je sadaka, svako izgovaranje Elhamdulillah je sadaka, svako izgovaranje La ilahe illellah je sadaka, izgovaranje Allahu ekber je sadaka, naređivanje dobra je sadaka, odvraćanje od zla je sadaka, a sve to zamjenjuje klanjanje dva duha-namaza.“  (Muslim)

Zamisli da duha-namaz ima vrijednost 360 sadaka, što znači da će taj zbir u toku mjeseca iznositi: 360 x 30 = 10 800.

Dragi čitaoci, ukoliko želite da na vaš konto budu upisane hiljade nematerijalnih sadaka, trebate se pridržavati slijedećih uputa:

  • Redovno učenje zikra nakon propisanih namaza. Ukupan zbir će biti 500 sadaka, s obzirom da je svaki tesbih, tahmid, tehlil i tekbir sadaka.
  • Redovno učenje zikra prije spavanja, što ukupno iznosi 100 sadaka.
  • Redovno učenje tesbiha unutar jutarnjeg i večernjeg zikra, tj. učenje Subhanallahi ve bi hamdihi (100x). Konačan zbir je 200 sadaka.
  • Redovno klanjanje duha-namaza koji ima vrijednost 360 sadaka.
  • Nastojati biti uvijek raspoložen i sa osmijehom prema svakome od tvoje porodice, ali i ostalih ljudi… Ovo spomenuto je sadaka na osnovu onoga čemu nas podučava Allahov Poslanik, s.a.v.s., koji je rekao: „Osmijeh u lice svome bratu je sadaka.“ (Tirmizi)
  • Lijepa riječ poput Džezakallahu hajren (Allah te nagradio), zatim Barekallahu fike (Allah ti podario bereket), Veffekakellah (Allah ti podario uspjeh), i još mnoge druge lijepe riječi za čije izgovaranje ćeš dobiti sadaku. Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „Lijepa riječ je sadaka.“ (Muttefekun alejhi) Ibn Usejmin, Allah mu se smilovao, je rekao: „Pojam lijepa riječ obuhvata učenje Kur’ana, tesbih, tehlil, naređivanje dobra i odvraćanje od zla, poučavanju znanju i sve ono čime se insan približava svome Gospodaru od govora i riječi.“ Pa, da li je tvoj život sazdan tako da od zore do mraka upućuješ lijepe riječi svojoj porodici, djeci, braći, slugama? I to s razlogom da ubilježiš što veći broj nematerijalnih sadaka na svoj konto sa velikom lahkoćom.
  • Pješačenje do džamije je sadaka. Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „Svaki korak koji napraviš idući na namaz je sadaka…“ (Muttefekun alejhi)
  • Uklanjanje prepreke sa puta makar bila mala i neznatna. Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „I uklanjanje prepreke sa puta je sadaka.“ (Muttefekun alejhi) u Sahihu Buharije i Muslima navodi se predaja u kojoj Allahov Poslanik, s.a.v.s., pripovjeda: „Jedne prilike prošao je neki čovjek pored grane koja je smetala na putu, te je rekao: ‘Tako mi Allaha, uklonit ću ovo od muslimana kako im ne bi smetalo,’ pa ga je Uzvišeni Allah uveo u Džennet.“ Ovo je jedno veoma sitno djelo koje je čovjeka uvelo u Džennet, i ovo nam govori koliko su velike i obuhvatne Allahova milost i dobrota.
  • Sustezanje od činjenja zla: Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „Da zaštitiš ljude od svoga zla isto je kao da si sam sebi uništio sadaku.“ (Muttefekun alejhi) Bez obzira da li se radi o verbalnom zlu kao što je psovanje, proklinjanje, ogovaranje, ismijavanje, laganje i slično, ili o samom činu zla poput bespravnog oduzimanja nečijih prava, batinanja, ubistva i sl.
  • Činjenje bilo kakvog dobrog djela se smatra sadakom. Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: „Svako dobro djelo je sadaka.“ (Muttefekun alejhi)

Zato ne propustimo navedene ibadete i dobročinstva kako bismo dobili spomenute nagrade kod Gospodara, a koje će nam biti darovane zbog (ovih) djela koje je Uzvišeni digao na stepen sadake.

Za Akos.ba pripremio: Admir Iković

Povezani članci

Back to top button