Brak i porodicaU Fokusu

Bračno zadovoljstvo i rješavanje bračnih problema – “I sa njima lijepo živite!”

Brak je najvažniji životni korak u životu svake osobe. Ukoliko su supružnici od onih kojim se Allah smilovao i darovao im  uputu, onda je to dunjalučki Džennet.

Na početku svakog braka osjećanja mladenaca su lijepa. Svako od njih nastoji da ugodi drugom. Navikavanje na običaje, navike i ćud onog drugog zahtijeva napor, strpljenje i razumijevanje. Ženina potreba za tim je  još  veća,  jer ona je ta koja je “izašla iz babine kuće”. Došla u novi, nepoznati, svijet kojem se mora prilagoditi.

Početak braka je lijep, sretan i obično u prvoj godini bračnog života ne bi trebalo da bude nikakvih nesporazuma među mladencima. Dolazi beba, supružnici su već naviknuti jedno na drugo i komotniji su. I možda upravo nakon dolaska djeteta, umjesto da njihovi odnosi postanu još jači bude suprotno, a mnogobrojni su razlozi za to. Dolazi do prvih razmirica, svađa, nesporazuma, međusobnih optužbi, prebacivanja, nezadovoljstva, povišenih glasova a možda i udarca … Nije mi cilj da pišem o  problemima koji se dešavaju u porodici.

Niti o  nasilju i duševnim posljedicama “porodičnog nasilja”, jer vam to svaki psihijatar zna napisati. Niti da vam navodim statistike o “porastu porodičnog nasilja” na našim prostorima. Moj cilj je, uz Allahovu pomoć, da saznamo; dali postoji islamski lijek za nesuglasice u braku? Kada je i u kojoj situaciji  suprugu dozvoljeno da  upotrijebi silu nad suprugom? Kakav je stav Islama po tom  pitanju?

“I s njima lijepo živite” Bračni suživot počiva na intimnosti i sjedinjenjem. Rekao je Uzvišeni -kako stoji u prijevodu značenja ajeta-: “I s njima lijepo živite” (Prijevod značenja An-Nisa, 19.) „Što znači; uljepšajte vaš govor s njima, i uljepšajte vaše postupke i vaš izgled naspram vaših mogućnosti. Onako kako voliš da ona to  uradi i  ti radi isto.” (Tefsir ibn Kesir) Rekao je Uzvišeni: “… One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti prema zakonu…” (Prijevod značenja Al-Bakara, 228.) Pohvalno je da obje strane uljepšaju međusobno življenje.

Da njihov ahlak unutar porodica bude ljepši nego van njih, jer je porodica najpreča za to. Zato je Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selem, rekao: “Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema njihovim ženama, a ja sam najbolji prema mojoj ženi.” (Tirmizi, sahih, Silsile Sahiha, 2678.) Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selem, je  bio lijepog suživota, uvijek veseo, šalio se sa njegovom porodicom, prijazan s njima bio i često bi nasmijavao njegove žene. Kaže Uzvišeni: “Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor.” (Prijevod značenja Al-Ahzab, 21.) Žena je obavezna da se pokori njenom mužu u svemu što  joj naredi ukoliko to nije  nepokornost prema Allahu, subhanehu ve te ‘ala. “… One imaju isto toliko prava koliko i  dužnosti, prema zakonu, – samo muževi imaju prednost nad njima za jedan stepen.” (Prijevod značenja Al-Bakara, 228.)

A prednost supruga se ogleda u tome što: “Muškarci vode brigu o ženama zato što je Allah dao prednost jednima nad drugima i  zato što oni troše imetke svoje.” (Prijevod značenja An-Nisa, 34.) Kao što je i Sunnet potvrdio da je poslušnost supruge obavezna: “Da sam ikom naredio da učini sedždu (nekom drugom mimo Allahu), naredio bi ženi da učini sedždu njenom mužu.” (Tirmizi, sahih, Sahihu Džamia, 5294.) Također je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao, podstičući žene na njihovu dužnost: “Ukoliko žena posti mjesec Ramazan, klanja pet dnevnih namaza, poslušna je svome mužu, sačuva svoj polni organ, ući će u Džennet na koja god vrata želi.” (Džem’u El-Dževami`a Sujjuti, sahih, Miškatu El-Mesabih, 3254.)

Ovo je islamska osnova po pitanju bračnog suživota. Svaki od supružnika bi trebao da se prisjeća ovih uputa kako bi imao zadovoljavajući bračni život.

Nesporazumi i bračna nepokornost Osnova riječi „nepokornost“ u arapskom jeziku je “nešeze”, što znači; uzdizati se, biti na uzvisini. Za ženu se kaže “našiz” kada se uzdigne nad njenim mužem, ne sluša ga i zamrzi ga, te mu je sa time izišla iz pokornosti. A njen muž se nad njom uzdigao kad je  udara, kad je grub i kad se otuđi od nje.

Dok je nepokornost sa šerijatske strane: “Mržnja jednog supružnika prema drugom, i ne  ispunjavanje prava kojim ih je Allah međusobno obavezao”. Nepokornost je zabranjena, ma sa bilo koje strane dolazila između supružnika, jer se sa tim čini nepravda drugoj strani. (Mevkifu islami min nušuzzi ez-zevdžejni ev ehadihima – Dr. Nur Karut) Ženi je naređeno da bude poslušna njenom mužu u svemu što se tiče bračnih obaveza, ali se ponekad desi da ona namjerno ili nenamjerno neispunjava te obaveze. Odbijanje supruga u postelji je najizrazitiji vid neposlušnosti žene.

Onoj koja to radi došla je žestoka opomena – proklinjane meleka: “Kada muž pozove svoju suprugu u postelju pa ga ona odbije, i on zaspi ljutit na nju, meleci je proklinju sve dok ne osvane.” (Buhari, 3237; Muslim, 3614.) Zabranjeno je ženi da se ne odazove suprugu u postelju osim ako nema za to valjan šerijatski opravdan razlog. Posljedice te neposlušnosti mogu biti kobne za porodicu. Suprostavljanje suprugu u onom što joj naredi; kao što je izlazak iz kuće bez njegova znanja ili puštanje u kuću koga on ne voli, odlazak na mjesta koja on ne voli ili putovanje bez njegove dozvole su stvari koje su zabranjene i učenjaci su saglasni da je ovo haram. Rekao je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem: “Vaše pravo je da im zabranite da dozvole ulazak u vašu kuću i sjedenje (boravak) u njoj onima koje vi ne želite.

A ako to urade, udarite ih udarcem koji ne ostavlja traga.” (Muslim, 3009.) Neposlušnosti u podiznju glasa, izbjegavanju poneked ljubaznosti sa mužem, nepričanja s njim, skoro da nijedan brak nije sačuvan. Za ovo ima više razloga od kojih su između ostalog:

●  Loš moralni  odgoj kod supruge, jer nije s te strane dobila dovoljno ispravnog odgoja. ●  Nepoznavanje kakav je suprugov položaj kod nje i njegovih prava, te koliko je važno da mu bude poslušna. ●  Postojanje nekog ko je podstiče na neposlušnost prema suprugu ili je živjela i odrasla u okolini koja na to podstiče. ●  Društvene  razlike i razlike u samim gledištima između supružnika, pa se zbog toga rađa razdor između njih. ●  Prednost žene nad njenim suprugom u: bogatstvu, ljepoti, i porijeklu; što je navodi na umišljenost i uzdizanje nad suprugom. ●  Utjecaj na ženu raznih “povika” ka njenoj “slobodi”. S tim je oslobađaju od islamskih bračnih kodeksa, ubjeđuju je na “ravnopravnost” sa muškarcem i neposlušnost prema njemu. ●  Suprugova nepravda naspram supruge, neispunjavanje njenih prava, grubost prema njoj i ne pazenje na Allahove granice kad je u pitanju njegova veza s njom.

Lijek neposlušnosti Kako bi se spriječili bračni problemi svaka djevojka bi prije same udaje trebala da nauči međusobna bračna prava. Kolika su suprugova prava i do kojih granica dosežu. Da je to ibadet za koji slijedi nagrada ukoliko ga se istinski pridržava. Da sazna koliki je grijeh neispunjavanja tih obaveza i kakve teške posljedice proizilaze iz toga. Međutim, ukoliko se i pored toga desi da supruga bude neposlušna, njenom suprugu je dozvoljeno da tada otpočne sa njenim odgojem koji će odgovarati tom stepenu neposlušnosti. Neće prelaziti na drugi način osim da s prvim načinom nije uspjelo. Taj lijek je pojašnjen u ovim Allahovim riječima: “… A one čijih se neposlušnosti pribojavate, vi posavjetujte, a onda se od njih u postelji rastavite, pa ih i udarite; a kad vam postanu poslušne, onda im zulum ne činite! Allah je, zaista, uzvišen i velik.” (Prijevod značenja An-Nisa, 34.)

Prvi lijek: “Vi posavjetujte“ Suprug treba na lijep način da posvjetuje  suprugu. Opomene je da se boji Allaha, subhanehu ve te ‘ala, zbog neposlušnosti. Citirajući ajete i hadise vezane za tu temu. Ističući koliko to loše utječe na njihov međusobni odnos i kobne posljedice koje mogu proisteći iz tog. Drugi lijek: “A onda se od njih u postelji rastavite”; Ibn Abbas, Allah s njim bio zadovoljan, i mnogi drugi učenjaci su pojasnili da je: “Izbjegavanje (hedžr) neimanje spolnog odnosa. Spava s njom u istoj postelji ali joj okrene leđa.” (Ibn Kesir) Ne priča s njom. Ne prekoračujući sa time islamom propisano vrijeme: “Nije dozvoljeno muslimanu da izbjegava njegovog brata muslimana više od tri dana.” (Buhari, 6065; Muslim, 6699.)

Sa napomenom da je izbjegavanje isključivo u kući. (Ibn Kesir) Ovaj odgojni postupak je zaista težak za ženu, mozda najteži. Jer na taj način ona kao žena-supruga dobiva jasan dokaz da nije “poželjna”. Skoro svaka žena bi se trebala preispitati nakon ovoga i  porazgovarati sa svojim mužem. Mada postoje žene koje se ni nakon ovoga ne osvjeste, pa je Allah i  za njih lijek propisao a to je; Treći lijek: “Pa ih i udarite”; laganim udarcem koji ne ostavlja traga. Neće kosti polomiti ili kožu oštetiti, izbjegavajući lice i opasna mjesta koja mogu prouzrokovati smrt.

Ukoliko mu nakon ovih odgojnih postupaka postane poslušna, nije mu  više dozvoljeno da je udara ili izbjegava. Zato je Allah, subhanehu ve te ‘ala, završio ajet sa: “Allah je, zaista, uzvišen i velik”, opominjući ljude da ne čine nasilje nad ženama bez razloga. Jer je Allah, subhanehu ve te`ala, Veliki njihov zaštitnik. I On će se osvetiti onome ko njima nepravdu i tiraniju čini. (Tefsir Ibn Kesir) Pojedini učenjaci kažu: Udara je sa misvakom, što dovoljno ukazuje kakav bi taj “udarac” trebao biti. Nema nikakve smetnje da upotrijebi i druga sredstva koja će koristiti u popravljanju supruginog ponašanja poput ne pričanja s njom, ili ne jedenja njene hrane i drugo što će možda ostaviti i veći trag od udarca. Cilj od ovoga nije “mučenje” supruge, osveta ili gospodarenje nad njom, jer to nije od muslimanskog ahlaka.

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selem: “Neka niko od vas ne udara njegovu suprugu udarcem roba, zatim s njom polno opći na kraju dana.” (Buhari, 4908.) i: “Ukoliko neko od vas udara neka izbjegava lice.” (Muslim, 6819.) Nakon svega nikom nije dozvoljeno da poriče da je “udarac” šerijatsko odgojno sredstvo kako je naglašeno u Kur’anu i hadisima. Učenjaci su složni da je on dozvoljen kad se ukaže potreba, ali je muslimanu bolje da ga ostavi i da se uzdigne iznad toga, osim ukoliko bude prisiljen na to. Neka mu Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, bude uzor u tome. Nikad nikog nije udario, kako nas je obavjestila njegova supruga: “Nije Allahov Poslanik nikad nikog udario, niti ženu, niti roba, osim kada bi se borio na Allahovom putu.” (Muslim, 6195.) Kadi Šurejh, Allah mu se smilovao, je u stihovima rekao: Vidio sam ljude kako svoje žene udaraju, ruka mi usahla kad bi svoju Zejneb udario. Zejneb je Sunce, a žene su zvijezde, kada se Sunce pojavi, zvijezda ni jedna ne ostaje. (Tarihu Dimešk, Sijeru E’alamu en-nubela) Molim Allaha da nas obaspe Njegovom milošću i da svaki muslimanski brak učini punog  ljubavi i samilosti.

(akos.ba/nur-islam.com)

Povezani članci

Back to top button