fbpx
Islamske teme

Znate li ko je muflis?

NEPRAVDA I NASILJE

Ima ljudi koje njihova strast poziva da čine nepravdu drugima, te da im uzurpiraju njihova prava, a sigurni su od ovosvjetske kazne. Zato je Kur’an došao da upozori ovakve na ono što ih čeka, te da im pojasni da oni nisu izvan kontrole i kazne. Kaže Uzvišeni: „A ti nikako ne misli da Allah ne motri na ono što rade zulumćari! On im pušta do dana kada će oči ostati otvorene i kada će, žureći, uzdignutih glava, netremice gledati, a srca će im prazna biti.“ (Ibrahim, 42-43)

I kaže Uzvišeni: „Ali vi ne započinjite nasilje, jer Allah ne voli one koji započinju nasilje.“ (El-Bekara, 190)

Rekao je Poslanik, s.a.v.s.: Čuvajte se nepravednog postupanja, jer je nepravda tama među tminama Sudnjeg dana.“

I rekao je: „Ko učini nepravdu nemuslimanu koji ima ugovor sa muslimanima ili ga optereti sa onim što nije u mogućnosti ili uzme nešto od njega, a da on nije zadovoljan, ja ću se sa njim obračunati na Sudnjem danu.“

Poslanik, s.a.v.s., prenosi predaju od Allaha Uzvišenog: „O robovi Moji, Ja Sam Sebi nepravdu zabranioi također je vama zabranjujem, zato ne činite nepravdu jedni drugima.“

Jednog dana je Poslanik, s.a.v.s., upitao ashabe: „Znate li ko je muflis (osoba koja je bankrotirala)?“ – „To je onaj koji nema novca,“ odgovoriše ashabi. „Bankrotirao je u mom ummetu onaj koji na Sudnji dan dođe sa namazom, postom i zekatom, ali se ispostavi da je taj čovjek psovao jednog, potvorio drugog, oštetio nekog, prolio krv nečiju, udario nekog. Od prvog do poslijednjeg, svi će uzeti od njegovih dobrih dijela. Ako nestane dobrih dijela, prije nego što oni svoj dug naplate, na njega će biti nabačeni njihovi grijesi i on će biti bačen u Vatru.“

Pa da li poslije ovog iko može posegnuti za nepravdom?

Izvor: Muhammed-Allahov Poslanik

Autor: Ahmed b. Osman el-Mezjed

Za Akos.ba pripremila: Fahreta Vreva

Povezani članci

Provjerite također
Close
Back to top button