Brak i porodica

Znate li ko daje ljubav, smiraj i sreću u braku?

 „I jedan od dokaza Njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju!“ (Kur’an, Rum, 21.)

Mnogi ljudi imaju problem kako uskladiti ljubav prema Stvoritelju i ljubav prema stvorenjima. To je nešto s čime sam se i sama dugo mučila…

S jedne strane imamo ljude koji vole ljude onako kako se jedino smije voljeti Stvoritelj. S druge strane, imamo one koji potpuno odbacuju ljubav prema drugim ljudima.

Moramo razumjeti da naša srca imaju samo jednog Vlasnika, a to je Allah, dž.š. Ali naša srca čeznu i za druženjem. Srce traga za svojim saputnikom među stvorenjima. Pronalazak tog saputnika/ce je jedno od najvećih Allahovih darova čovjeku. To je ‘radost oka’ o kojoj nam govori Kur’an.

Problem nastaje kada zamijenimo uloge vlasnika i saputnika, pa tada naš saputnik (muškarac ili žena) stavimo na mjesto vlasnika našeg srca, a Stvoritelja uzmemo kao saputnika.

Svi ljudi žele ljubav. Želimo da nas vole Bog i Njegova stvorenja. Mi smo uvijek u potjeri za nečim. Ironično je da što više jurimo za ljubavlju stvorenja, utoliko nam ona više izmiču! Čim prestanemo da trčimo za njima, i okrenemo se u drugom smjeru, počnemo da idemo kao Allahu, dž.š., tada stvorenja počnu da ide za nama. To je vrlo jednostavna formula: „Juri za stvorenjima, izgubit ćeš Boga i stvorenja. Idi ka Allahu, dobit ćeš Njegovu ljubav i ljubav stvorenja.“

Jedno od Allahovih lijepih imena je El-Vedud (Onaj Koji puno voli, Darivalac ljubavi). To znači da ljubav dolazi i daje je On, a ne ljudi. Kako biste zadobili ljubav, ispunite svoje srce ljubavlju prema Allahu, dž.š., sve dok ne postanete poput magneta za ljubav. O tome nas obaviještava slijedeći divni hadis: „Kada Allah zavoli nekog Svog roba, pozove Džibrila i kaže mu: ‘Ja volim tog i tog, pa ga voli i ti’ – i Džibril ga zavoli. Potom Džibril kaže stanovnicima nebesa: ‘Allah voli tog i tog, pa ga volite i vi – i oni ga zavole.’ Tada ga zavole i stanovnici Zemlje.“

Mnogi od nas su u potrazi. Ali malo je ljudi koji traže na pravom mjestu. Mi imamo isti cilj. Ali da bismo ga ostvarili, moramo prvo zastati i zapitati se da li idemo prema Izvoru – ili ganjamo fatamorgane.

Autor: Yasmin Mogahed

Za Akos.ba preveo i obradio: Nedim Botić

Povezani članci

Back to top button