Islamske teme

Koje je zaduženje meleka Mikail ?

Ko je melek Mikail?

On je jedan od najodabranijih meleka, spominje se u Kur’anu, odmah nakon Džibrila. Njegova funkcija jeste spuštanje kiše i opskrbe. Mikail ima svoje pomoćnike, meleke, koji čine ono što im on naredi naredbom Gospodara svoga: usmjeravaju vjetrove i oblake, onako kako to Allah želi. Nema niti jedna kap kiše a da je ne spušta po jedan melek na njeno određeno mjesto na Zemlji. (IZVOR: Ibn Kesir, El-Bidaje ve-n-nihaje)

šejh Salih Megamisi

akos.ba

Povezani članci

Back to top button