Vi ste ovdje
Home > Vijesti > Dijaspora > Zajednica bosanskohercegovačkih muslimana u Njemačkoj

Zajednica bosanskohercegovačkih muslimana u Njemačkoj

Tokom sedamdesetih godina XX stoljeća, u Njemačku je otišao značajan broj radnika iz Bosne i Hercegovine. Potom, nekoliko stotina hiljada izbjeglica se, tokom ratnih dejstava 1992-1995. godine, skrasilo u toj zemlji. Prema podacima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, u Njemačkoj se 1996. godine nalazilo 350.000 izbjeglica iz Bosne i Hercegovine i ta zemlja ih je primila najveći broj.

Ako se taj broj poredi s brojem stanovnika, dobije se podatak da je Njemačka prihvatila 4 izbjeglice na 1000 stanovnika, dok je npr. Švedska prihvatila 14, a Austrija 10 izbjeglica na 1000 stanovnika. Prema nekim istraživanjima, 60% izbjeglica su Bošnjaci, 34% bosanski Hrvati, 2% bosanski Srbi i 4% ostali.

Nakon Sporazuma o povratku izbjeglica, kojeg su potpisale i ratificirale BiH i SR Njemačka, u treće zemlje se iselilo 40.000 bosanskohercegovačkih izbjeglica. Prema podacima Ambasade BiH, od juna 2007. godine u Njemačkoj živi 157.187 osoba porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Ovaj broj ne uključuje osobe koje su se odrele državljanstva Bosne i Hercegovine i stekle državljanstvo SR Njemačke, a takvih je bilo do juna 2006. godine 38.354. Od 2002. godine među 157.187 osoba porijeklom iz Bosne i Hercegovine u Njemačkoj nema više bosanskohercegovačkih građana sa statusom izbjeglica. Godine 1996. bilo je 350.000 izbjeglica, 1997. 245.000, 1998. godine 100.000, 1999. godine 50.000, 2000. godine 30.000 i 2001. godine 24.000 izbjeglica.

 Muslimani u Njemačkoj, čije je porijeklo iz Bosne i Hercegovine, najbolje su organizirani u religijskom planu, tj. u Islamskoj zajednici Bošnjaka u Njemačkoj. Danas ta zajednica ima pedeset i sedam džemata. Prvi džemat organiziran je u Ahenu 1978. godine. Kasnije su osnivani džemati i u drugim gradovima, kao što su Dortmund 1982. godine, Dizeldorf 1981. godine, Duisburg 1987. godine, Berlin 1989. godine itd. Značajan broj džemata nastao je poslije 1992. godine, kao što su, među ostalima, Hanover 1992. godine, Balingen 1993. godine, Frajburg 1993. godine itd. U aprilu 2007. godine formirana je krovna organizacija bošnjačkih džemata, sa muftijom na čelu.

Pored Islamske zajednice Bošnjaka, postoji i određeni broj udruženja, kao što su: Bošnjački studentski klub Dizeldorf, Klub studenata iz BiH, Nirnberg, Udruženje bošnjačkih studenata Berlin i dr.

Također, postoji značajan broj sportskih i kulturnih udruženja. Poznati su ZBBO/Zajednica bosanskohercegovačkih organizacija Dizeldorf, Kulturno-sportski centar BiH Bielfeld, Bošnjačka zajednica Bremen i druga udruženja i organizacije.

Izvor: ”MUSLIMANI U EVROPSKOJ UNIJI”

Autor: Amir Karić

Za Akos.ba izdvojila i pripremila: Adisa Omerbašić

Akos.ba pratite putem aplikacije za Android i društvenih mreža Facebook | Instagram | Twitter.

Top