Islamske teme

Uspješan brak: veza koja nedostaje

NAPOMENA

Ovaj članak podrazumijeva minimum obostranog poštovanja među supružnicima. Koncept poštovanja ni u kom slučaju ne bi trebao značiti odobravanje nasilja (fizičkog, emocionalnog ili psihičkog). Nije strpljivost (sabur) prihvatiti nasilje nad sobom ili svojom porodicom.

Uzvišeni Allah ne odobrava nasilje. A ne bismo trebali ni mi. „I jedan od dokaza Njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju.“ (Rum, 21.)

Svi smo čitali i slušali ovaj ajet na bezbroj najava vjenčanja. Ali koliko nas ga je zapravo aktualiziralo? Koliko naših brakova stvarno utjelovljuje ovu ljubav i milost koju opisuje Uzvišeni Allah? Šta je to pošlo po zlu kada ovoliki broj naših brakova završava razvodom? Prema dr. Emersonu Eggerichsu, autoru djela Ljubav i poštovanje, odgovor je veoma jednostavan. U svojoj knjizi on objašnjava da su obimna istraživanja pokazala da je osnovna potreba muškarca ona za poštovanjem, dok je osnovna potreba žene ljubav (da bude voljena i da voli). On pojašnjava kada žena osjeti da se muž ponaša kao da je ne voli često reaguje nepoštovanjem, što, zauzvrat, čini da se muž još više ponaša tako. Eggerichs smatra da je rješenje toga da žena pokazuje bezuvjetno poštovanje prema svom mužu, a da muž pokazuje bezuvjetnu ljubav prema supruzi.

Ako pogledamo Kur’an i Poslanikov, a.s., hadis, zapravo i nema dva koncepta koja su naglašenija u pogledu bračne veze od ova dva. Muškarcu je Poslanik, a.s., rekao: „Lijepo se ophodite sa ženama, jer su one stvorene od krivog rebra, a najzakrivljeniji njegov dio je vrh. Ako ga pokušaš ispraviti, slomićeš ga, a ako ga ostaviš, ostaće kriv. Zato se lijepo brinite o ženama.“ (Buhari i Muslim) Dalje je rekao: „Najbolji vjernik u stvarima vjere je onaj koji je najljepšeg ponašanja, a najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama.“ (Tirmizi) Poslanik, a.s., je još rekao: „Vjernik ne bi trebao mrziti vjernicu. Ako mu se ne sviđa neka njena osobina, biće zadovoljan nekom drugom.“ (Muslim)

Uzvšeni Allah je rekao: „O vjernici, zabranjuje vam se da žene kao stvari nasljeđujete, preko volje njihove, i da im teškoće pričinjavate, s namjerom da nešto od onoga što ste im darovali prisvojite, osim ako budu očito zgriješile. S njima lijepo živite! A ako prema njima odvratnost osjetite, moguće je da je baš u onome prema čemu odvratnost osjećate Allah veliko dobro dao.“ (Nisa’, 19.)

U ovim biserima mudrosti muškarce se podstiče da budu blagi i puni ljubavi prema svojim suprugama. Štoviše, podstiče ih se da zanemare pogreške svoje supruge kada im ukazuju svoju blagost i ljubav. U drugu ruku, kada se obraća ženi, fokus je drugačiji. Zašto se ženama ne govori opet i opet da budu blage i pune ljubavi prema svojim muževima? Možda je to zato što je bezuvjetna ljubav ionako već u prirodi žene. Ono na šta se muževi žale jeste da ih njihove supruge ne poštuju. Poštovati svog muža znači poštovati njegove želje. Poslanik, a.s., je rekao: „Kada žena klanja pet namaza, posti ramazan, čuva svoje tijelo i poslušna je svome mužu kaže joj se: ‘Uđi u Džennet na koja god vrata želiš.’“ (Tirmizi) Zašto se ženama toliko govori da poštuju i slijede želje svojih muževa? Uzvišeni Allah kaže: „Muškarci vode brigu o ženama zato što je Allah dao prednost jednima nad drugima, i zato što oni troše imetke svoje. Zbog toga su čestite žene poslušne i za vrijeme muževljeva odsustva vode brigu o onome o čemu treba da brigu vode, jer i Allah njih štiti…“ (Nisa’, 34.)

Kur’an, Poslanikov, a.s. Sunnet i savremena istraživanja su pokazala što žena više islazuje poštovanja prema mužu to će on više ljubavi i blagosti ukazati njoj.

Neki čovjek je došao Omeru, r.a., koji je u to vrijeme bio halifa, da se požali na svoju ženu, pa je čuo Omerovu, r.a., ženu kako viče na njega. Kad se okrenuo da ode Omer, r.a., ga je pozvao nazad. Čovjek je rekao Omeru, r.a., da je došao da se požali na isti problem kojeg i Omer, r.a., ima. Omer, r.a., mu je rekao da ga njegova supruga toleriše, pere njegovu odjeću, čisti mu kuću, čini da se osjeća ugodno i brine se za njegovu djecu. Ako ona sve to čini za njega kako, onda, on ne  bi tolerisao to što je ona podigla glas na njega?! Ova priča pruža divan primjer za sve nas, ne samo za muškarce. Ova priča je neprocjenjiva ilustracija tolerancije i strpljivosti, što je od suštinske važnosti za svaki uspješan brak. Štoviše, pogledaj koju nagradu na budućem svijetu imaju oni koji pokažu strpljivost: „Reci: ‘O robovi moji koji vjerujete, bojte se Gospodara svoga! One koji na ovom svijetu dobra djela budu činili čeka nagrada, a Allahova zemlja je prostrana; samo oni koji budu strpljivi biće bez računa nagrađeni.’“ (Zumer, 10.)

Izvor: Osvježi svoje srce

Autor: Jasmin Mudžahid

Za Akos.ba izdvojila i pripremila: Fahreta Vreva

Povezani članci

Back to top button