Vijesti iz zemlje

Tešanj: Počeli radovi na sanaciji Ferhad-begove džamije

U srijedu 28.4. počeli su radovi na saniciji Ferhad-begove džamije izmjenom temelja munare. Vrše se pripreme i za saniranje vanjske sofe.

Radove izvodi firma Bosfund d.o.o. iz Tuzle, vlasnika Muvedeta Makarevića, inače rođenog Dobojlije. On je diplomirani građevinski inžinjer, statičar, specijaliziran za projektovanje i izradu temelja zahtjevnih objekata.

Muvedet Makarević nadzire svaki detalj radove

Zatekao sam ga na radilištu i na moju molbu objasnio mi je izvedbu temelja, kakvi su bili i objasnio kakvi će sada biti. Odgovor je zaista zanimljiv. Temelji izgrađeni prije preko 460 godina ima će istu konstruktivnu izvedbu, ali sa novim materijalima i novim tehnologijama ugradnje.

Kod prvobitnog rješenja, prvo su u zemlju zabijeni hrastovi trouglasti šibovi dužine 3-5 m. Zabijani su maljem.Na ovakvu podlogu stavljaju se obrađene kamene ploče tako da se svaka oslanja na dva stuba praveći prstenasti zid visine 1,5 m. N aprsten ide oplata a onda se zida temelj visine 1,5 m.koji ide do nivoa zemljišta na koji se obrađenim kamenom zida ćup, a na njega minaret.

Obzirom da gustina zemljišta nije ista na mjestu svakog šiba dolazilo je do krivljenja temelja a time i munare. Ta ukošenost je bila do 40 cm. Sada se koriste armirano betonski valjci od kojih je prvi kupast. Nabijaju se hidraulikom sa tačno kontrolisanom silom. Na krajevima su navučeni obruči koji se kasnije vare u cjelinu. Kod prvog šipa ostvarena je dubina od 2,5 m , a sljedeći je išao 1,5 metara duže da bi došao do potrebne gustoće.

Na moju molbu Muvedet je napravio skicu izvedbe temelja iz 1559. godine kada je građena

Munaru je srušio snažan vjetar 12.12.2017. godine oko 1 sat. Već tri i po godine traju aktivnosti na iznalaženju rješenja i projektovanju,obezbjeđenju svih potrebnih dozvola, obzirom je Ferhad.begova džamija spomenik nulte kategorije. Restauracija se obavlja pod nadzorom Federalnog zavoda za zaštitu kulturno historijijskih spomenika FBiH.

tesanj.net

Povezani članci

Back to top button