Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "Muharem Adilović"

Jačanje odgojne komponente moguće je samo kroz povratak tradicionalnim vrijednostima

Razgovarao: Sanadin VOLODER Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini osnivač je ili suosnivač tri fakulteta. Pored Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, u Zenici i Bihaću, djeluju islamski pedagoški fakulteti koji su se razvili iz osnovnog studija islamske vjeronauke. Islamski pedagoški fakultet koji djeluje u okviru Univerziteta u Zenici visokoškolska je ustanova

Koji su najvažniji mali predznaci Sudnjeg dana?

Pod malim predznacima Smaka svijeta podrazumijevaju se događaji o kojima nas je obavijestio Muhammed, s.a.v.s. Oni će se dešavati pred kraj svijeta i označit će skoro nastupanje velikih predznaka ili sami njihov početak. Izraz ”predznaci Smaka svijeta” uzet je iz kur'anskog i hadiskog teksta. Allah, dž.š, kaže: ”Zar oni čekaju da

Blizina pojave Mehdije i Smak svijeta: Gdje se Dedžal nalazi sada?

Prvo ćemo navesti hadis u kojem se spominje kazivanje o Džessasi, a koji je zabilježen u Muslimovom Sahihuod Fatime bint Kajs, r.a, koja kaže: "Čula sam Vjerovjesnikovog glasnika kako viče: 'zajednički namaz!' Otišla sam u džamiju i klanjala sa Allahovim Poslanikom, s.a.v.s, a bila sam u prvom safu

AKOS – Seminar ‘Kolektivno prenošenje islamskih vrijednosti’

U nedjelju, 02.12.2012. godine, Asocijacija za kulturu, obrazovanje i sport (AKOS),  organizovala je seminar na temu „Kolektivno prenošenje islamskih vrijednosti“. Radi se o nastavku seminara „Individualno prenošenje islamskih vrijednosti“, kojeg je Asocijacija organizovala 11.11.2012. godine. Kao i prošli put, druženje je organizovano u prostorijama Nedwe, na sarajevskom naselju Stup,

Top