Kolumne i intervjui

Seminar u organizaciji taekwondo kluba „Zlatni ljiljani“ na temu “Kakvim životom želimo živjeti?”

U Hadžićima 29.06. 2013. god. je održan po temi jedan veoma zanimljiv seminar „Kakvim životom želimo živjeti?“, i što je još zanimljivije jeste da je organizator tog seminara sportski klub. Ako se uzme u obzir činjenica da je ta tema namjenjena i ciljana za članove tog sportskog kluba i to od uzrasta od 14. pa do 20. godine, i da je upravo to vrijeme odrastanja djece najkritičnije za njihov psiho-fizički razvoj, onda je pažnja već na samom startu pridobijena mogo šireg broja ljudi od onog broja za koga je planirana i ciljana.

Organizator seminara je bio TKD (taekwondo) klub „Zlatni ljiljani“ čiji je cilj ne samo postizanje sportskih rezultata, već i odgoj generacije i njihova priprema za budućnost. U vremenu u kojem je sve veći broj slućajeva malojetničke delikvencije, a u zadnje vrijeme očito naviknuto naše društvo ne raspravlja o tom problemu, i dok smo u iščekivalju novih rubrika u crnoj hronici, ovaj seminar bi trebao biti svijetli primjer da ipak imaju oni koji ne zaboravljaju na važnost odgoja i u tom polju stalno ulažu napore.

Glavni trener Ahmet Dilek sa saradnicima u klubu je angažovao i pozvao više ljudi da uzmu učešća na ovom seminaru, a među pozvanima je bio i mr.sc. Muharem Adilović koji se odazvao na ovaj seminar u vidu predavača, i održao dvosatno predavanje na traženu temu uz niz primjera i ilustracija. Adilović nije žalio odvojiti svoje vrijeme i doputovati iz Zenice isljučivo radi ovog seminara u potaknuti djecu da počnu razmišljati o životu i svojoj predstavi o budučnosti, i kako bi sebe voljeli vidjeti nakon nekog određenog vremena. Nakon zanmljivog predavanja Adilović je bio raspoložen da da i kratki intrvju:

Akos.ba: Da nam se za početak predstavite ukratko.

Ja sam mr.sc. Muharem Adilović. Živim i radim u Zenici na Odsjeku za socijalnu pedagogiju Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici. Svojevremeno sam bio aktivan sportista, danas rekreativno, ali volim sport i sastavni je dio moga života. Zato se rado odazivam na pozive sportskih klubova kada sam u stanju da im budem od pomoći.

Akos.ba: Da li ste ranije sarađivali na sličnim seminarima u sportskim klubovima a vezanim za odgoj i obrazovanje sportista?

Vodio sam više seminara na ovu temu. Imao sam priliku da se na ovakav način družim sa velikim brojem mladih ljudi. Međutim, ovo je prvi put da samo realizovali ovakav seminar u organizaciji jednog sportskog kluba. Dakle, ovo je svojevrsna novina koja bi trebala da postane svakodnevna praksa svih sportskih udruženja. Iskreno se nadam da će značajan broj sportskih kolektiva slijediti praksu kluba „Zlatni ljiljani“.

Akos.ba:Šta mislite o ulozi sporta u rješavanju devijantnih ponašanja kod djece i omladine, koliko tome doprinose ovakvi i slični seminari?

Sportske aktivnosti su jedan od način preveniranja devijantnih pojava u društvu općenito, a kod mladih osoba posebno. Sport relaksira osobu i usmjerava višak energije u pravilnom smjeru što je osnovni preduslov da osoba svoj potencijal ne koristi na nepravilan način. Dakle, sport je izuzetno bitan faktor u prevenciji devijantnih pojava kod mladih osoba. Ako analiziramo podatke o akterima devijantnih ponašanje među njima je skoro nemoguće pronaći aktivnog sportistu što dovoljno argumentuje tvrdnju da sport i devijacije u ponašanju ne mogu zajedno.
Kada su u pitanju seminari kao što je ovaj kojeg smo danas realizirali smatram da je to upravo ono što je nedostajalo u radu sportskih klubova. Mladima je pored pravilnog tjelesnog razvoja potreban i mentalni kao i duhovni razvoj. Samo uravnoteženost u razvoju ovih segmenta ličnosti može doprinijeti uspjehu u razvoju i istinskoj sreći u životu. Nažalost, ne nalazimo česte primjere ovakvog djelovanja unutar sportskih kolektiva.

Akos.ba: Koje su sve teme potrebne, po vašem mišljenju, za djecu tinejdžere?

Svakodnevno sam u kontaktu sa mladim osobama. Izuzetno me zabrinjava koliko se malo ulaže u njihov pravilan odgoj. Nevjerovatno je da značajnom procentu mladih ljudi nije jasno zašto postoje određena ograničenja u društvu, zašto je potrebno pomoći drugima, zašto je čovjekoljublje temeljna osobina zdrave ličnosti! Danas imamo generacije koje odrastaju u stanju jako slabe društvene integracije, u stanju gdje su općeprihvaćene društvene norme skoro van funkcije. To otvara velika vrata devijantnim obrascima ponašanja. Smatram da je neophodno popunjavati te praznine nastale u procesu odgoja mladih osoba. Treba im objasniti da postoje pravila lijepog ponašanja kojih se svaki normalan čovjek treba pridržavati. Treba im objasniti ulogu i značaj društvenih normi i univerzalnih moralnih vrijednosti za njihov zdrav razvoj i normalan život. Poštivanjem moralnih načela i društvenih normi mladi ljudi će biti uveliko sačuvani od velikog rizika kojem su izloženi u savremenim društvima.

Akos.ba:Koji je vaš savjet omladini, i koji bi bio kriterij za odabir sporta i sportskog kluba za djecu?

Mladi moraju imati aktivniju ulogu u kreiranju svog životnog stila, obrasca kojeg prakticiraju. Tu se ne smiju povoditi samo za udovoljavanju prohtjevima. Moraju prepoznati kvalitet i maksimalno ga ugraditi u svoju svakodnevnu praksu. Kolektivi koji nastoje pomoći mladima da ojačaju, pored tijela, moral i duhovnost, da izgrade zdravu ličnost, da se lakše odupru negativnim izazovima moraju biti prioritet prilikom izbora kolektiva kojem će se pridružiti. Neka malo ramisle o ovome prije izbora.

Akos.ba: Kakvo je vaše mišljenje bilo o TKD klubu „Zlatni ljiljani“, a koje je sada?

Pratim aktivnosti TKD kluba „Zlatni ljiljani“. Intreresantan mi je iz više razloga. Međutim, aktivnosti koje se realizuju ovih dana u Klubu pokazuju razvijenu svijest menadžmenta kada je u pitanju podrška mladim osobama na putu njihovog kompletnog razvoja, svih segmenata ličnosti. Svakako da je vrlo uspješan i kao takav izuzetno perspektivan sportski kolektiv. Zato, TKD klub „Zlatni ljiljan“ može biti primjer drugim sportskim klubovima u ovom kontekstu, odnosno, primjeran obrazac pravilnog rada sa mladim osobama. Želim vam puno uspjeha u budućem radu!

Osim intervjua sa Muharemom Adilovićem, uzeli smo i intervju sa glavnim trenerom TKD kluba „Zlatni ljiljani“ i ujedno predsjednikom TKD saveza Bosne i Hercegovine Ahmeta Dileka.

Akos.ba: Koliko dugo radite sa dijecom kroz sport?

Kroz sport sa djecom radim već oko 20 godina, od čega 12 godina u Bosni i Hercegovini.

Akos.ba: Da li je ovo prvi put da radite seminare za dijecu u klubu?

Od kada klub postoji od 2003. godine, seminare organiziramo godišnje barem dva puta, a u zadnje dvije godine i češće.

Akos.ba: Zašto baš tema seminara "Kakvim životom želimo živjeti?"

Omladini se danas na pogrešan način servira kakvim životom trebaju da žive i to kroz razne medije, gdje su na prvom mjestu internet i televizija, tako da mladi često znaju krenuti lošim putem. Mi kroz seminare pokušavamo pokazati šta je pravi put, a šta ne, te podstaći mlade da razmišljanje o ovoj temi.

Akos.ba: Je li moguće riješiti problem maloljetničke delikvencije kroz sport, i koliko je to moguće kroz ovakve i slične seminare?

Naravno da je moguće, jer posebno naš sport, taekwondo, pored fizičkog razvoja pozitivno utječe i na duhovni i socijalni razvoj djece i mladih. Jedan predani sportista ili rekreativac pored školskih, sportskih i drugih obaveza jednostavno nema potrebu niti vremena da se bavi nepoželjnim stvarima. Sport im daje priliku kako za osobni razvoj i napredak, tako i za druženje u jednom pozitivnom okruženju. A seminari koje vode stručnjaci kao što su psiholozi, profesori i doktori nauka, još dodatno mogu podstići mlade na razmišljanje i društvenu odgovornost.

Akos.ba: Vaš savjet omladini?

Mladi trebaju da rade na izgradnji svoje ličnosti, kako bi imali čvrst karakter. Pored toga treba da sebi zacrtaju životne ciljeve, te da budu maksimalno vrijedni i uporni ka dostizanju istih. Jer bez ciljeva se ne živi, već samo životari iz dana u dan, a na taj se način ništa vrijedno u životu ne može postići. Mladi ne smiju očekivati od drugih da rješavaju njihove probleme, već se sami moraju angažovati i u privatnom i u društvenom životu. A najvažnije od svega je da čuvaju svoju vjeru i kulturu, jer će i one njih čuvati od toga da ne budu beskorisni, štetni ili neodgojeni ljudi i članovi društva.

Da bi sutra nama svima bilo bolje, a da djeca koju odgajamo žive u normalnom okruženju, i budu primjeri kako po ponašanju tako i po svojim uspjesima, preporučujemo da se roditelji djece dodatno angažuju. Samim odabirom da se djeca bave sportom nije dovoljno, jako je bitno i kod koga djeca treniraju. Jedan on onih klubova koji nude i duhovnu i tjelesnu izgradnju je sigurni TKD klub „Zlatni ljiljani“!

 

Razgovarao Adis Brčić                                                                                                                                                                 akos.ba
 

Povezani članci

Back to top button