Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "Jusuf Džafić" (Page 5)

Kako bi naš hadždž mogao biti primljen

Allah, dž.š., je odredio veliku nagradu za hadždž mebrur1, kako svjedoči izreka Poslanika, s.a.v.s: "...Nema nagrade za hadždž mebrur doli Džennet."2 Značenje birr3 (od koga je riječ mebrur4 izvedena5) uključuje sljedeće dvoje: 1. Lijepo ponašanje prema ljudima, ispunjavanjem osobne dužnosti prema drugima i davanjem njihovih prava. U hadisu "El-Birr

Evlija Čelebija o Bošnjacima (I dio)

Uvod   Zasigurno jedna od ličnosti koja je obilježila osmansku historiju XVII stoljeća, a time i bosansku historiju spomenutog razdoblja, jeste Evlija Čelebija, najznačajniji osmanski putopisac, pisac Sejahatname, a bez dvojbe i jedan od najvećih svjetskih putopisaca. O njemu i njegovom Putopisu je 1815. godine

Islam je lahak – nemojte ga činiti teškim

  Sjećam se razgovora koga sam nedavno imala sa svojom komšinicom i prijateljicom, koja je slučajno bila nemuslimanka.   Upravo sam se bila vratila sa islamskog skupa, ali kad sam joj to napomenula, pogledala me je sa zabrinutošću i upitala:   Niko ne zagovara ekstremizam (krajnost) na takvim stvarima, zar

Slovo Evlije Čelebije o Bošnjacima

Evlija je danas poznato ime, kako u svijetu, tako i kod nas. Da ironija bude veća, Evlija je poznatiji i proučavaniji na Zapadu, kome je posvećen manji dio njegovog Putopisa, dok je u muslimanskim zemljama, čije opise obuhvata većina njegovog Putopisa, proučavan, ali ne sa toliko žara koliko u

Ono što je za Allaha ostaje

  Kada se ljudi okupe i bore za neki cilj, oni imaju sklonost da se usredotoče na podrobnosti i opipljivu spoljašnjost; drugim riječima oni postaju obuzeti sredstvima. Moguća loša strana ovog je gubitak sopstvenih načela iz vida.   Poruka islama je zasnovana na načelima; postoje linije koje se

Top