Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "čovjek"

Da li zikr tjera šejtana od nas

Šejtan se ljudima ispriječava na njihovom putu kroz razne načine. Najprije ih odvraća od islama bajući im razne stvari kako bi ih odvratio od pravog puta. Ako u tome ne uspije, onda ih odvraća od činjenja dobrih djela, a zatim im se isprječava na putu ka Džennetu pokušavajući ih usmjeriti

Vrijednost emaneta i ispunjavanja obećanja

U odlike ovog ummeta ubrajaju se i mnogobrojni sevapi za onoga ko ispunjava obećanja i povjerene emanete. Takvom se garantira džennet, jer se u hadisu koji prenosi Ubade b. es-Samit navodi da je Resulullah, a.s., rekao: "Vi garantirajte meni, i ja ću garantirati vama džennet: kada pričate - govorite istinu,

Čovjek svojim djelima sebi na vrat natovari nevolje

Ima nešto iskonsko u naslađivanju tuđoj nevolji. Ishodište određenih vrsta smijeha, trača, oholosti nalazi se u korjenu ovakvog odnosa. Kada se lik u komediji oklizne na koru od banana i padne, smijemo mu se. Primjetit ćete da kada se nekome dogodi tragedija ljudi nekako više plaču radi sebe, nego zbog

Duša bez hrane

Uzvišeni Allah u Kur'anu kaže: „Ne budite kao oni koji su zaboravili Allaha pa je On učinio da sam sebe zaborave; to su pravi griješnici.“ (Kur'a, sura Hašr, 19) Ko zaboravi Uzvišenog Allaha taj zaboravi i na sebe. On ne koristi srce nego samo misli na stomak i njegova vrijednost, nažalost,

Čovjekova uloga i misija na Zemlji

Čovjek oduvijek tragao za smislom i ciljem svoga bivstvovanja, postanka i egzistiranja na ovom svijetu. U tim svojim propitivanjima, on je tumarao čas lijevo, a čas desno lutajući između čisto materijalnog koncepta i razumijevanja postojanja života na Zemlji i između onog religijskog i duhovnog koncepta, koji je opet podjeljen u

Smisao života sa islamskog aspekta

Već na samom početku nebeskih objavljenih religija, nedvosmisleno i kategorički je ukazano na pitanje egzistencije i života čovjeka. Ali kako je čovjek biće koje zaboravlja u kontinuitetu su mu slati poslanici da potvrde ovu činjenicu koja je kroz stoljeća mučila čovjeka. Upravo iz tih razloga prvi kur'anski ajeti govore o

9 činjenica o našem umu koje dokazuju da smo sposobni za sve

Čovjekov um je čudesan. Putem njega možemo ostvariti vrhunac u bilo čemu, ostvariti naše snove i postići sve naše ciljeve. Ipak, ako sve to želimo, najprije trebamo razumijeti principe po kojima naš um funkcionira. Pozivamo vas da naučite činjenice o radu uma i počnete ga koristiti već danas. 1. Mentalni rad ne

Top