Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "Amra Hodžić"

Sa vjerom u novi dan: Nastojati, truditi se, djelovati

Olakšavajte a ne otežavajte, obradujte a ne rastjerujte.  Muhammed, a.s. Nastojati, truditi se, djelovati „Mi čovjeka stvaramo da se trudi.“ (Kur'an, sura 90. Grad, 4) „Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih: u njegovu korist je dobro koje učini, a na njegovu štetu zlo koje uradi. Gospodaru naš, ne kazni nas ako zaboravimo ili

Sa vjerom u novi dan: Svaki dan ima svoju svrhu

Olakšavajte a ne otežavajte, obradujte a ne rastjerujte.  Muhammed, a.s. Svaki dan ima svoju svrhu „A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite.“ (Kur'an, sura 62. Petak, 10) * Kad bi čovjek svaki dan i u svakom momentu bio

Sa vjerom u novi dan: Naš život na oba svijeta

Olakšavajte a ne otežavajte, obradujte a ne rastjerujte.  Muhammed, a.s.    Naš život na oba svijeta „...zatim ćete, na onome svijetu, oživljeni biti.” (Kur'an, sura 23. Vjernici, 16) „...i kad se tog Dana primakne džehenem, tada će se čovjek sjetiti – a  na šta mu je sjećanje!? –   i reći: „Kamo sreće da sam

Sa vjerom u novi dan: Život kao slagalica

 "Olakšavajte a ne otežavajte, obradujte a ne rastjerujte." Muhammed, a.s. Vjera je naša podrška „Allah svake noći, u njenoj zadnjoj trećini, silazi na nama najbliže nebo i pita: Ima li koga da Me zove, pa da mu se odazovem? Ima li koga da od Mene šta traži, pa da mu dam? Ima li

Top