Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "akika"

Kad se kolje akika: Svako dijete je vezano za svoju akiku

Prema mišljenju većine islamskih učenjaka, spada u pohvalne postupke (mendub) i sunnet (tradicija) Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. (Tuhfetul-mevdud bi ahkamil-mevlud, 55.) U vjerodostojnim hadisima je zabilježeno da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, klao akiku i da je preporučio svome ummetu da to radi. Prenosi se od Selmana ibn

Nadijevanje imena djetetu: Razlika između imena i nadimka

Davanje nadimka djetetu U dva Sahiha[1]od Enesa prenosi se da je Allahov Poslanik bio najboljeg morala. “Ja sam imao brata koga su zvali Ebu Umejr, pa kada bi Allahov Poslanik dolazio i vidio ga, pitao bi: I Jii ‘Ebu Umejre, šta uradi nugajr (ptičica, slavuj)’ ako bi se igrao s njim.” Prenosilac kaže:

Top