Islamske teme

Svaki Allahov poslanik je karika u dugom lancu islama

Mi nismo odgovorni za rezultate, mi smo odgovorni za put kojim idemo, zato budi na putu, jer idenje Pravim putem znači postignuće, makar i ne stigao na cilj.

Piše: Edhem Šerkavi / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Kada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, učinio Hidžru u Medinu, primijetio da Jevreji Medine poste deseti dan muharrema. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pitao je za razlog njihovog posta na ovaj dan, našto su mu oni odgovorili: “Ovo je blagoslovljeni dan. Na ovaj dan je Allah spasio Benu Israelćane od njihovog neprijatelja (egipatskog faraona), pa je Musa, alejhi selam, postio ovaj dan u znak zahvale Allahu.”

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ja sam preči Musau od vas!” – pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, postio taj dan i preporučio muslimanima da ga poste. (Buharija)

Korijen ove vjere seže duboko u historiju, jer je islam jedan, ali se vjerozakoni (šerijati) razlikuju. Zbog toga ne gledaj na islam ograničenim vremenskim pogledom koji je počeo od trenutka kada si prihvatio islam, a koji se završava onog trenutka kada napustiš ovaj svijet. Islam je zapravo tvoja vjera i poziv da je slijediš od onoga trenutka kada je Uzvišeni Allah udahnuo dušu u Adema, alejhi selam, pa sve dok Israfil ne puhne u sûr najavljujući Sudnji dan.

Svaki poslanik kojeg je Allah poslao nekom narodu je karika u dugom lancu islama, a svaka borba između istine i zablude koja se dogodi je i tvoja borba, čak i ako si odsutan iz nje.

Sukob između monoteizma (tevhid) i politeizma (širk), između vjere i nevjerovanja, te između upute i zablude isti je u svim vremenima, samo se sudionici mijenjaju.

Živi sa Ademom, alejhi selam, trenutak kada mu je šejtan došaptavao i bajao da bi ga istjerao iz Dženneta, i upoznaj dobro svog neprijatelja, jer još uvijek traje rat između nas i šejtana, i trajat će do Sudnjeg dana.

Živi sa Nuhom, alejhi selam, u lađi, osjeti Allahovo prisustvo, razmišljaj o Njegovoj pomoći iskrenim vjernicima i o tome da je, Onaj Koji je potopio zemlju za svog iskrenog roba i poslanika koji Mu se obratio dovom: ”Ja sam poražen, a Ti se osveti!”, uvijek prisutan i da nad svim bdi, i da On nikada ne napušta Svoje iskrene robove, ali postoji uvjet koji se mora ispuniti: budi prema Allahu onako kako On voli, On će prema tebi biti onako kako ti voliš.

Živi s Musaom, alejhi selam, kada je sa Benu Israelćanima stigao na obalu mora, a vojska faraonova im se približila, toliko da su Benu Israelćani mislili su da će ih stići, ali onaj koji se uzdao u svog Gospodara, rekao im je: “Neće!” – reče Musa – “Gospodar moj je sa mnom, On će mi put pokazati.” (Eš-Šu’ara, 62.) Misli lijepo o Svemogućem Allahu, Koji je razdvojio more Svome robu udarcem štapa.

Živi sa Jusufom, alejhi selam, i trenutkom kada ga je vladareva žena na grijeh navodila, pa je on odbio i sa svojom vjerom pobjegao prema vratima. On je odbacio svoju požudu i više je volio zatvor nego nepokornost Allahu. I nakon nekoliko godina, zatvorenik Jusuf našao se na kraljevskom dvoru gdje je imenovan za ministra finansija. Ko ostavi nešto radi Allaha, On će mu nadoknaditi nečim boljim od toga.

Zamisli te trenutke kojima nisi bio svjedok, ali si ti dio njih. Zamisli Isaa, alejhi selam, kako silazi s neba i spušta se kod bijele munare u Damasku, noseći svoje koplje da ubije Dedžala, i znaj da će Allah, Koji je pomogao one koji su pomogli Njegovu vjeru u prošlosti, pomoći takve i u budućnosti. Stoga, pomozi Allahovu vjeru i ne očajavaj, jer lijep ishod pripada iskrenim vjernicima.

I zapamti, mi nismo odgovorni za rezultate, mi smo odgovorni za put kojim idemo, zato budi na putu, jer idenje Pravim putem znači postignuće, makar i ne stigao na cilj.

akos.ba

Povezani članci

Back to top button