Islamske teme

Suhaib Webb: Važnost donošenja salavata!

“Onaj ko ne može pronaći učitelja ili vodiča, treba da donosi puno salavata na Poslanika, s.v.a.v., jer će to (salavati) djelovati na njega kao mentor i vodič.” Šejhul islam Sidi Ahmed Zaruq

Važna napomena: Ovo ne znači da je dozvoljeno izbjegavati ulemu ignorisati ili biti nemaran naspram temelja islama, misleći da je inspiracija koju neko osjeća donošenja salavata na Poslanika, s.a.v.s., dovoljna. U stvari, ako postoje šejhovi koji su dostupni da se s njima konsultujemo a upotpunili su znanje i postigli čvrstinu karaktera, u tom slučaju se ova izjava ne primjenjuje jer Allah nam naređuje da znanje tražimo od učenjaka “Pitajte učene (ehlez-zikri) ako vi ne znate”. (En-Nahl 43)

Navedena izjava vrijedi za ljude koji iz opravdanih razloga nemaju učitelja, poput osobe koja je prešla na islam i još to krije ili osoba u zatvoru koja zbog okolnosti u kojima se našla nema drugu mogućnost već da se vrati donošenju salavata, a pretpostavka je da osoba koja pribjegava ovoj praksi zna šta je farz ajn.

Ova izjava također nije predviđena da se trajnoj praktikuje, već se koristi dok se ne promjene okolnosti određene osobe i stvore se mogućnosti za njeno obrazovanje. Zbog toga se ova izjava obično nalazi u kontekstu fitne (iskušenja) ili pred ahir zeman kada pravda bude izumirala.

Autor: Suhaib Webb

Izvor: Preuzeto sa oficijelne fejsbuk stranice autora

Za Akos.ba preveo Fahrudin Vojić, magistar religijske edukacije

Povezani članci

Back to top button