U Fokusu

Šta je to dobro djelo?

Živimo život čineći dobra djela, svejedno da li se radi o poslušnosti roditeljima, obavljanju zadataka na vrijeme, davanja donacija ili pomaganja prijateljima.

Neki ljudi rade dobra djela jer su takvog karaktera, drugi zbog sticanja ugleda, ostali radi sticanja Allahovog zadovoljstva. Kao muslimani, moramo znati šta dobro djelo povlači za sobom i razumjeti kako se naša dobra djela razlikuju od djela drugih.

Ukoliko vjernik učini dobro djelo, ono se ne računa kao sevap osim ako je urađeno radi Allaha dž.š. Zašto? Jer je bitno na čiju klasifikaciju se oslanjate kada nazivate neki postupak dobrim djelom. Ako se radi o vašoj ili interpretaciji vaše zajednice da je neko djelo dobro, onda jeste, ali i nagrada je onda od te zajednice, a ne od Allaha.
Ne možete očekivati nagradu od nekoga a igrate po pravilima nekog drugog. Naprimjer, pobjeda u jednoj premijer ligi vam neće pomoći da pobijedite na svjetskom prvenstvu, jer su to dva različita takmičenja i igrate protiv različitih protivnika. Slično tome, ne možete primiti nagradu od Allaha dž.š. osim ako je to djelo preporučeno od Allaha. Vi bi ste trebali to uraditi jer to Allah naredio i u Njegovo ime.

Dakle, svako djelo je bezvrijedno na budućem svijetu i neće nam koristiti kada umremo ako ga nismo učinili sa čistom namjerom, u ime Allaha, jer nam je jedina svrha robovanje Njemu. Šta zapravo znači uraditi nešto radi Allaha? Nije lahko odgovoriti na ovo pitanje, ali nakon čitanja i istraživanja shvatio sam da je poenta u izvršavanju onog sto je On naredio ili podstakao da se čini, sjećanja na Njegove blagodati u tom postupku i zahvalnost na Njegovoj milosti. Riječ ”Ibadet” je često nepravilno prevedena kao ”robovanje”, a ustvari znači pokornost, poslušnost, ljubav i posvećenost Allahu.

Zapamtite da naša svrha robovanja Allahu dž.š. ne znači da moramo u potpunosti ukloniti naše želje i potrebe iz života. Nema greške u žudnji za nečim sve dok se to slaže sa spomenutim kriterijima. Dakle, svaki postupak može biti ibadet i smatran dobrim djelom, čak i spavanje, jelo, vrijeme sa našim prijateljima i porodicom itd. U tome je ljepota naše vjere, jer možemo biti nagrađeni stalno za djela koja volimo raditi.

Sljedeće pitanje bi bilo; zašto sve treba biti u Allahovo ime? Odgovor je jednostavan. Sve na ovom svijetu pripada Allahu, čak i naše tijelo. Mi ne posjedujemo niti imamo vlast nad stvarima, pa kako onda da se protivimo pravilima Onoga koji nam je dao ovaj život i pod čijom kontrolom je sve što postoji? Nevjerovatno je kako su nam neke greške i oproštene. SubhanAllah.

Dalje, baš kao što se zahvaljujemo ljudima kada nam pomognu, kako da se ne zahvaljujemo Onome koji nas je stvorio, koji nas održava i sve omogućava, od disanja do naših uspijeha?

Ako naša djela nisu radi Allaha, ne samo da su uzaludna, već i kažnjiva ako su znak sebičnosti i umišljenosti.

Neki ljudi tvrde da ne bismo trebali raditi dobra djela samo radi dobijanja Allahove nagrade. Međutim, jedna od ljepota Islama je da mi ne možemo razdvojiti činjenje dobrih djela i žudnju za nagradom, kao da su jedno. Pokoravajući se Njegovim zakonima i radeći ono čime je Allah zadovoljan sa iskrenim namjerama, bićemo ako Bog da automatski nagrađeni.

Baš kao što postoje tri nivoa u vjeri: Islam (pokornost), Iman (vjerovanje) i Ihsan (usavršavanje u pokornosti), možemo podijeliti dobra djela na različite nivoe. Najniži nivo: Osoba radi nešto jer je naređeno. Najviši nivo: Osoba radi nešto radi Allahovog zadovoljstva. Što više dobrih djela učinimo, sve smo bliži Allahu. Prirodni tok bi bio da se krećemo od pokornosti Allahu iz poštovanje i želje za nagradom do istinskog vjerovanja u tačnost Allahovih zakona da bi napokon radili dobra djela iz ljubavi prema Allahu. Svaki korak se nadograđuje na prethodni; od sebičnosti do nesebičnosti. To je najčišća forma ibadeta i naš cilj, ako Bog da.

Činjenje dobrih djela samo radi dobijanja nagrade nije neophodno loša stvar jer svi nekada trebamo podstrek i ohrabrivanje da činimo dobro. Korist nije ovosvjetska, tako da naš razum žudi za ahiretom i ovo je dio naše svrhe i služi kao stepenica ka sljedećem nivou vjere. Da bi osvojili i najniže nivoe vjere naša djela moraju biti radi Allaha.

Najbolji način da ovo ostvarimo jeste da stano provjeravamo i ocjenjujemo naše namjere. To je možda dug i težak proces ali će pokazati da li ste snažni ili slabi.

 

Autor: Amir Shamsi

Izvor: muslimyouthmusings.com

Za Akos.bA prevela i obradila: Enisa Šabanović

  

Povezani članci

Back to top button