Za djecu i omladinu

Slijedi Božije upute i šejtan te neće moći zavesti

Često se postavlja pitanje zašto je Bog dž.š., stvorio biće kojem dozvoljava pogrešan put?

Bog, dž.š., stvorio je čovjeka s dvjema vrstama strasti: one više bude u njemu duhovni život, a one niže odnose se na čovjekovo fizičko opstojanje. Skladno ovim dvjema vrstama strasti, postoje i dvije vrste bića – meleki i šejtani.
Niske strasti potrebne su za čovjekov fizički život.

Od čovjeka se zahtijeva da kontrolira ove strasti, i ako to učini, umjesto da budu prepreka, one mu pomažu u napredovanju.

Ova je misao podržana u Poslanikovom, a.s., odgovoru na pitanje da li je on imao pratioca džina: „Da, rekao je, ali Allah mi je pomogao da ga savladam, tako da mi je pokoran, i ne naređuje mi ništa osim dobro.”

Ovako ispravno značenje nalazi se u kazivanju o Ademu. Iblisu (šejtanu) prvo je naređeno da se pokori čovjeku, tj. da mu bude pomagač u njegovom duhovnom napredovanju. Zatim je određeno da čovjeka silom ili milom navodi na pogrešan put i potiče njegove zle misli i strasti:

„Prokleo ga Allah! A on (šejtan) rekao je: Ja ću se, sigurno,  truditi da preotmem za sebe određen broj Tvojih robova, i navodit ću ih, sigurno, na stranputice, i primamljivat ću ih, sigurno, lažnim nadama.“

Zatim, šejtan je obuzdan uz pomoć Allahove objave, i oni koji slijede objavu ne trebaju se bojati šejtanovog zavođenja:

„I Adem primi neke riječi od Gospodara svoga, pa mu On oprosti, On doista prima pokajanje, On je milostivi. Mi rekosmo: `Silazite iz njega svi! Od Mene će Vam uputa dolaziti, i oni koji uputu Moju budu slijedili – ničega se neće bojati i ni za čim neće tugovati.“

Prisustvo šejtana označava, u ranijim stadijima duhovonog razvoja, da se čovjek bori protiv njega tako što će odbiti da slijedi njegove zle poticaje, jer će ga u ovoj borbi sigurno obuzdati.

Iz knjige: ”Islamsko vjerovanje”, autor: Muhammad Ali

Za Akos.ba priredila: Adna Čakar

Povezani članci

Back to top button