Liderstvo i menadžment

Škola za prodajno osoblje „Hamburger University“

Velike i ozbiljne svjetske korporacije su već odavno shvatile da je prodajno osoblje veoma važan faktor za uspjeh njihovog cjelokupnog poslovanja. Stoga, novi prodavači, prije nego što potpišu ugovor sa firmom, moraju proći kroz programe prodajne obuke. Treninzi obično sadrže nekoliko standardnih tema kao što su dosadašnji razvoj kompanije, ciljevi i strategije kompanije, karakteristike proizvoda koje kompanija prodaje i njihovo upoređivanje sa konkurentskim proizvodima, opća situacija na tržištu, karakteristike kupaca sa kojima će se prodavači susresti i razne prodajne tehnike.

„Hamburger University“ je upravo jedan takav trening centar, izgrađen na površini većoj od 32 hektara, lociran u Illinoisu, zapadnom predgrađu Čikaga. Vlasnik ovog neobičnog koledža nije ni mogao da bude neko drugi do firma McDonald’s. Od njenog osnivanja, pa sve do danas, ovaj koledž je odškolovao preko 80 hiljada menadžera restorana, kuhara i drugog osoblja koje je specijalizirano za proizvodnju hamburgera i sličnih namirnica tzv. brze hrane (fast food-a).

Godišnje se na studije upiše preko 5 hiljada zainteresiranih iz cijelog svijeta. Na ovom Univerzitetu trenutno radi 20 stalno uposlenih predavača, koji nastavu organizuju u 13 različitih amfiteatara i 3 velike kuhinjske laboratorije za praktični rad. Jedan od glavnih slogana ovog Univerziteta je: “Venama naših učenika ne teče krv nego kečap.”

Iako će se svi složiti o važnosti treninga za prodavače, veliki broj kompanija još uvijek ima problema u kreiranju i provođenju djelotvornih programa obuke. S obzirom na važnost koju imaju programi obuke za prodavače kao i na najčešće potrebna značajna sredstva za obuku, kompanije bi trebale posvetiti dužnu pažnju u identificiranju potreba za obukom, postavljaju osnovnih ciljeva treninga, koordiniranju i ocjenjivanju različitih programa treninga, a sve sa ciljem da dobiju najviše od svojih uloženih sredstva u ove svrhe.


Za akos.ba piše: Tarik Jažić
Za dodatnu edukaciju iz raznih oblasti posjetite mentor.ba

Povezani članci

Back to top button