Islamske teme

Sehvi sedžda

„Da li je istinu rekao Zuljedejn?“

 Porijeklo hadisa

Ovaj hadis prenosi Abdurrezzak i Ibu Ebu Šejbeh.

Povod nastanka

Jednom prilikom kada je Poslanik klanjao četvero-rekatni namaz (jaciju) predao je selam poslije dva rekata. Čovjek, po imenu Zuljedejn, je primjetio : „ Božiji Poslaniče, da li se namaz izmjenio ili si nešto zaboravio?“ Poslanik se tada okrenuo prisutnim i upitao : „Da li je istinu rekao Zuljedejn?“ pa kada su prisutni potvrdili i rekli šta se dogodilo Alejhisselam je klanjao još dva rekata i na kraju učinio sehvi sedždu.

Komentar

Muhameed a.s., je bio poslanik sa svim osobinama čovjeka. Jeo je, spavao, bivao je i bolestan, ranjavan u borbi, krv je tekla u njegovim venama. Nije bio melek, duh, nije stvoren od nura i sl .

Uzvišeni Allah kaže : „ Reci : „ Ja sam čovjek kao i vi, samo meni se objavljuje da je vaš Bog samo jedan Bog zato se Njemu iskreno klanjajte i od Njega oprost tražite! A teško onima koji Njemu druge ravnim smatraju” ( Fussilet 6) .

Hadis kojeg obrađujemo potvrdjuje ljudsku stranu Muhammeda alejhisselam. Naravno, osobina koja je ovdje istaknuta, a to je zaborav, nije mogla doći do izražaja kod prenošenja Objave. To iz razloga što Objava nije Poslanikova tvorvina već Božija i on sam tu nije mogao ništa mijenjati,pa ni zaboraviti. Predmetni hadis nam govori o jednom fikhskom pitanju, a to je sehvi sedžda, pa ćemo s toga, ukratko, o tome reći nešto. Prije svega, da kažemo da je sehvi sedžda dodatna sedžda u namazu ,a po samom nazivu vidimo da se radi o zaboravu (sehv) .

Sehvi sedždom se ispravljaju neke pogreške u namazu kao :

  1. a) kada se zaboravi izvršiti neki namaski vadžib ,
  2. b) kada se zakasni sa izvršenjem nekog namaskog rukna ili vadžiba u namazu
  3. c) kada se zakasni na namaski farz.

Kako i na koji način se čini sehvi sedžda ?

Dva su poznata načina za izvršavanje sehvi sedžde i to :

1) Po izvršetku namaza, odnosno pošto se preda selam na desnu stranu ponovo se ide na dvije sedžde, obnovi učenje na sjedenju i preda selam na obje strane. Ova praksa utemeljena je na hadisu koji glasi :

” činite sehvi sedždu poslije selama . „ Učenjaci hanefijskog mezheba prihvatili sz ovaj hadis kao mjerodavan i postupaju po njemu.

2) Prije predaje redovnog selama učiniti dvije sedžde a zatim predati selam i završiti sa učenjem. Ovaj način obavljanja sehvi sedžde je mnogo jednostavniji jer ne iziskuje ponovno učenje ” Etehijatu” i ostalog . Ovakav način izvršavanja sehvi sedžde utemeljen je na praksi Božijeg Posanika ( Hadisi fi’ li ) , a prihvaćen je u šafijskom mezhebu . ( Vidi : ” El – Hidaje ” 1 : 74).

 

Izvor: POVODI NASTANKA NEKI HADISA

Autor: Mirsad Mahmutović

Za Akos.ba priredila: Selmedina M.

 

Povezani članci

Provjerite također
Close
Back to top button