Islamske teme

Ramazanska poruka: darežljiv budi!

“Samo Tebe obožavamo i samo od Tebe pomoć tražimo. Naputi nas na pravi put. “Samo to, samo to! Pravi put! Ovaj još kratki čas života daj da budem na pravom putu, pa ću imati nade da bar tamo neću previše ispaštati: Misao mu zastade. Pratio je samo riječi iz Kur’ana i nije im dodavao ništa svoje. Otvorio mu se pred duhovnim očima nepregledan prostor, neomeđen, bez početka i bez kraja, sjajan i blještav, i mir se razli po njegovoj nutrini.”

(Pravda za sve, Alija Nametak)

Ramazanski dani i noći su prilika da, pored činjenja ibadetā, radimo i druga djela kojima ćemo postići Allahovo zadovoljstvo. To su djela za koja se, također, obećavaju posebnei velike nagrade onima koji ih budu radili, poput darežljivosti, humanosti, pomaganja drugima, davanja sadake i sl. Sam Poslanik, a.s., nas uči da su takva djela sastavni dio naše vjere i da se posebno vrednuju, a još više u mjesecu ramazanu.

Abdullah b. Abbas, r.a., je rekao:

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je bio najdarežljiviji među ljudima, a najdarežljiviji je bio u ramazanu, kada se Džibril sastajao s njim. Džibril se sastajao s njim svaku noć tokom ramazana kada je zajedno s njim učio Kur’an. Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi se s njim sastao, bio je darežljiviji od vjetra koji donosi plodonosnu kišu.

Poznato je da je Muhammed, a.s., bio jako darežljiv, ali ta darežljivost posebno je bila izražena u toku mubarek ramazana. On je tada još višeudjeljivao i pomagao ljudima. Bio je na usluzi ljudima, posebno svjestan da se u danima i noćima ramazana dobra djela višestruko nagrađuju.

Sadaka u ramazanu je posebno odlikovana i vrijedna. Nagrada za nju je velika i upravo su ovi dani prilika da i naša darežljivost dođe do izražaja, da pomognemo onome kome je pomoć potrebna i da darivanjem zaslužimo nagradu Gospodara svjetova.

Prilika je pred nama, pa je iskoristimo. Jer, pored ibadetā koje činimo, sebi možemo osigurati Allahovu nagradu i na osnovu dobročinstava kojima pomognemo drugima. Allahov Poslanik, s.a.v.s., spominjao je odlike i koristi ramazana da bi obradovao vjernike i podstakao ih na dobročinstvo u njemu.

Tako je u jednom od hadisa AllahovPoslanik, s.a.v.s., rekao:

„Kada nastupi prva noć ramazana, povežu se šejtani i zli džini, zatvore se sva vrata Džehennema, a otvore se sva vrata Dženneta.  Tada glasnik poviče: ‘O ti koji želiš dobro, priđi, io ti koji želiš zlo, prestani!  Allah svake noći (neke Svoje robove) oslobađa od vatre.

Iskoristimo ramazansko vrijeme za činjenje što više dobrih djela, osigurajmo se ibadetima i dobročinstvima i potrudimo se da zaslužimo Allahovu nagradu i milost.

 Molimo Uzvišenog da budemo Njegovi istinski i darežljivi robovi!

Izvor: Ramazanska putokazja

Autor: Meadin Mrndžić

Za Akos.ba pripremila: Arnela M.

Povezani članci

Back to top button