DuhovnostIslamske temePoučne pričeU Fokusu

Priča o Musaovoj majci: Lekcija o oslanjanju na Allaha

Bila je majka. I poput svih majki jako je voljela svoje dijete. Ali on bio dječak koji je rođen u vrijeme kada muškoj djeci nije bilo dozvoljeno da žive. Zvao se Musa, a.s. I njegova majka se suočila sa užasom velikog tiranina, faraona.

Bojeći se da će jednog dana biti poražen, faraon je naredio svojim vojnicima da ubiju svakog dječaka koji se rodi u narodu Izraela.

Kada je poslanik Musa, a.s., rođen, njegova majka se plašila za njegov život. Izgledalo je kao da nema izlaza. Ali, kao što to obično biva kada pomislimo da nema izlaza, Allah je bio tu za nju.

On objavljuje u Ku’ranu: I Mi nadahnusmo Musaovu majku: ´Doji ga, a kad se uplašiš za njegov život, baci ga u rijeku, i ne strahuj i ne tuguj, Mi ćemo ti ga, doista, vratiti i poslanikom ga učiniti. (El-Kasas, 7)

Na trenutak zamislite šta je od nje traženo da uradi. Zamislite da stavljate svoju tek rođenu bebu u rijeku.

Ali, također, zamislite da dobijate nešto drugo neprocjenjive vrijednosti. Zamislite da dobijate obećanje od Allaha. Majci Musaa, a.s., je obećano nema potrebe da se plaši i tuguje jer će joj Allah zaštititi sina, i vratiti joj ga. Štavise, Allah joj obećava da će njen sin postati Njegov Poslanik.

Baš kao što je Allah i obećao, malog Musaa, a.s., je pronašla faraonova žena. Allah kaže u Kur’anu:

I nađoše ga faraonovi ljudi, da im postane dušmanin i jad; – zaista su faraon i Haman i vojske njihove uvijek griješili. I žena faraonova reče:´On će biti radost i meni i tebi! Ne ubijte ga, možda će nam od koristi biti, a možemo ga i posiniti.´ A oni ništa ne predosjetiše. (El-Kasas, 8-9)

U vrijeme kada je sve izgledalo nemoguće, Allah je tražio od žene da se pouzda u Njega. U zamjenu za to pouzdanje Allah joj je obećao Njegovu zaštitu.  A Allah uvijek održava Svoja obećanja. I održao je obećanje koje joj je dao. Zapravo, kao dokaz Njegove moći, Allah je čak učinio da zaštita bude preko neprijatelja kojeg se bojala.

Allah objavljuje o poslaniku Musau u Ku’ranu: Kada smo majku tvoju nadahnuli onim što se samo nadahnućem stječe: ’Metni ga u sanduk i u rijeku baci, rijeka će ga na obalu izbaciti, pa će ga i Moj i njegov neprijatelj prihvatiti.’ I Ja sam učinio da te svako voli i da rasteš pod okom mojim. (Taha, 38-39)

U ovome je jasan znak i pouka. Na ovaj način, Allah joj je pokazao, kao i svim ljudima, da čak ukoliko vam ubica drži nož pod grlo, ukoliko vas Allah štiti, ubica vam ne može nauditi.

U ovoj priči je i odlična pouka o oslanjanju na Allaha. Kroz ovu priču, Allah pokazuje čovječanstvu da samo preko potpunog oslanjanja i povjerenja u Njega, može  se zaista sačuvati.

Da je Musaova majka izabrala da se osloni sa sebe i prividnu sigurnost svoje kuće, njen sin bi bio ubijen. Ali oslanjanjem na Allaha, ona je sačuvala svog sina i sačuvana je od tuge. Iz ove priče znamo da bez obzira koliko nemoguće izgledalo, Allahovo obećanje je uvijek istinito.

Allah kaže u Kur’anu: I vratismo ga majci njegovoj da se raduje i da ne tuguje, i da se uvjeri da je Allahovo obećanje istinito; ali većina njih ne zna. (El-Kasas , 13)

U Kur’anu, Allah nam govori ove priče kako bi nas naučio stvari koje većina od nas ne zna. U priči o Musaovoj majci je duboka pouka o pouzdanju u Allahovu moć i obećanje. I samo u tom pouzdanju možemo pronaći zaštitu čak iako smo u rukama neprijatelja.

deco-line-2

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

Napisala: Yasmin Mogahed

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba

Povezani članci

Back to top button