Liderstvo i menadžment

Premjestite prepreke u životu iza sebe

Nema čovjeka koji se u životu ne susreće s preprekama. One su dio našeg puta. One nam govore da se nešto vrijedno nalazi iza njih, nešto za što se vrijedi boriti.

One nam govore da u nama postoji neki potencijal koji je stvoren za to da ih nadvlada, da ih ostavi iza sebe. Prepreke su put koji nam govori da moramo dublje kopati u sebe da bismo došli do maksimuma našega potencijala.

Prepreke su znak da se moramo suočiti sa svojim negativnim osjećajima. Naime nikome nije drago da se nešto nalazi između njega i njegovog cilja. Posljedica toga često znaju biti negativni osjaćaji straha, zabrinutosti, sumnje u sebe, samosažaljenja, depresije kao i mnogi drugi. No postoji i drugi scenarij ukoliko na prepreku pogledamo kao izazov tada nam prepreka može probuditi i osjećaj zahvalnosti, zahvalnosti što uopće imamo mogućnost postavljanja i ostvarivanja ciljeva.

Prepreke su znak da se moramo suočiti sa svojim negativnim mislima. Kada se susretnemo s preprekama onda kreće lavina negativnizma u našim mislima.

Zašto se baš “sada” ta prepreka morala dogoditi?
Zašto se baš “meni” morala naći na putu?
Zašto nemam ljude koji će mi pomoći otkloniti tu prepreku?

Pitanja je još bezbroj i sva su ona tu da se posloži mozaik negativnosti.

No prepreke su i znak da možemo biti veći od sudbine, i da možemo biti jači od okolnosti. Ne trebamo se bojati negativnih osjećaja, niti se ukopavati negativnim mislima pred preprekom. Možemo pronaći u sebi onu snagu što se zove vjera u ostvarivanje cilja i pobjede. Gledajmo iza i iznad prepreke – to je sva tajna uspjeha. S njome ćete premjestiti sve prepreke u životu iza sebe i nastaviti ići prema svome cilju. Ako i dođu nove prepreke sve to možete ponoviti ispočetka.

Gledajte prepreke iza sebe!

Piše: Mario Žuvela

savjetnikuspjeha.com

Povezani članci