Liderstvo i menadžment

Povećanje produktivnosti: Lekcija 2 – Plemenito društvo

Nedavno sam učestvovao u humanitarnoj akciji pod nazivom “841 izazov”. Misija ove humanitarne akcije je bila vrlo jednostavna – pokušati proputovati 8 evropskih država u roku od 4 dana. Iako je vrijeme proletilo veoma brzo, članovi mog tima i ja smo, zahvaljući odličnom timskom radu, uspjeli završiti putovanje u zadanom roku.

Putovanje je za mene bilo veoma uspješno, ne zato što smo završili naš zadatak i zato što smo uspjeli prikupiti nekoliko hiljada funti za humanitarne aktivnosti nego zato što sam sazrio u pogledu mog razumjevanja važnosti ljudskih odnosa.

Kada sam odlučio da prikupim novac za humanitarne aktivnosti mnogi ljudi su mi se pridružili kako bi mi pomogli i zaista su mi pomogli. Od koncepta do isporuke bili su veoma uporni u realizaciji zacrtanih ciljeva i inšallah to će biti upisano u njihova dobra djela.

Allah tebareke ve te’ala kaže u Kur’anu:

Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i bogobojaznosti

(Kur’an, Poglavlje 5, Sura El-Maida – Trpeza)

Moram biti iskren i priznati da sam u zadnjih 10 godina, Allahovom tebareke ve te’ala milošću, upoznao mnoge ljude koji su primjenili navedeni ajet u svojim životima. Sa dvojicom tih ljudi sam krenuo na ovo putovanje i upravo su oni dodatno učvrstili moje vjerovanje u gore navedeni ajet.

Pokušavajući da iskoristimo naš dan, vrijeme i postojanje na najbolji način moramo prepoznati i tražiti odnose sa ljudima koji će nam pomoći da budemo produktivniji. Naš individualni doprinos čovječanstvu nikada neće biti optimiziran bez dobrog društva, i stoga moramo aktivno graditi i razvijati plemenitost našeg društva.

Dva brata sa kojima sam krenuo na ovo putovanje su me postidili svojom iskrenošću, velikodušnošću i predanošću općem dobru u trenucima teškoće. Njihovo prisustvo je zaista bila privilegija i dok pišem ovaj članak razmišljam o tome kako se ne bih mogao zabaviti ovim izazovom da me Allah tebareke ve te’ala nije počastio njihovim prisustvom.

U hadisu kojeg bilježi imam Muslim, Poslanik, salallahu alejhi ve sellem, je između ostalog rekao:

Allah će pomoći Svoga roba sve dok rob pomaže svoga brata.

(Muslim)

Ovo sam zaista mogao primjetiti od početka do kraja putovanja tokom kojeg smo imali nekoliko veoma teških trenutaka. Uvjeravam vas da je zimska vožnja Alpama ionako dovoljno teška, posebno po noći, na temperaturama ispod nule sa veoma slabom vidljivošću. Imati dobrog suvozača je od velike koristi.

Od Ebu Musaa, radijallahu anhu, se prenosi da je Božiji Poslanik, salallahu alejhi ve sellem, rekao:

Vjernici su među sobom poput građevine: jedan dio učvršćuje drugi!

(Muslim)

Kada god bi nas san natjerao da napravimo pauzu i potencijalno ugrozimo mogućnost uspjeha, timski duh bi održao naš moral a ponekad i RedBull.

Dakle, ovdje trebamo sebi postaviti slijedeća pitanja:

  1. Da li naše društvo čini naš život vrijednijim na dunjaluku i ahiretu?
  2. Da li nas naše društvo podsjeća na Allaha tebareke ve te’ala?
  3. Da li nas naše društvo potiče da činimo dobra djela?

Ovo su pitanja koja trebamo razmotriti i koja bi trebala biti kriterij za svaki kontakt u našem telefonskom imeniku. Ako se družimo sa ljudima koji se natječu u dobru, onda ćemo i mi češće biti skloni činjenju dobrih djela i obrnuto.

Jedan od ashaba po imenu Hanzala El-Usejjidijja (Allah mu se smilovao) se požalio Poslaniku, salallahu alejhi ve sellem, kako mu iman i želja za dobrim djelima slabe kada nije u njegovom društvu. Naposljetku to svi osjećamo kao pojedinci. Kada smo u plemenitom društvu imamo veću želju da činimo dobro i da se zajedničkim naporom klonimo šejtanskih došaptavanja. To je prirodno i nešto što svi trebamo iskoristiti. Naši prijatelji trebaju biti plemenitih ljudi, koji pozivaju na dobro i sa kojima možemo zajedno graditi našu produktivnost.

Na praktičnom nivou ovo znači da trebamo identificirati ljude ili organizacije čije nam vrijednosti osobno odgovaraju te uložiti svoje vrijeme kako bi sa njima razvili prijateljske odnose. Investirajmo svoje vrijeme u ahiret družeći se ljudima koji naporno rade za isti cilj. Kroz sazrjevanje kvaliteta našeg društva primjetit ćemo porast bereketa u našim prijateljskim odnosima kao i naše produktivnosti.

Imajući navedeno u vidu, ovo je otvoreni poziv za sve ambiciozne produktivne muslimane da kontaktiraju produktivanmusliman.com i provjere kako mogu doprinijeti razvoju projekta i u konačnici uvećati vrijednost muslimana i šireg društva u kojem živimo.

Nastavit će se…

 

produktivanmusliman.com

Povezani članci

Back to top button