Liderstvo i menadžmentU Fokusu

Vodič za produktivan način razmišljanja: Usmjerite vašu snagu u pravom smjeru

Jesi li musliman sa velikim snovima i planovima?

 Majke vjernika su bile izuzetno jake žene koje su dostigle perfektan stepen imana i koje su maksimalno iskoristile i upotrijebile svoje vještine i sposobnosti. Nasuprot čestih pogrešnih razmišljanja, žene mogu biti uspješne u poslovnom životu a da pritom ostanu čestite majke, supruge, i sestre, u društvu i u zajednici.

Khadija bint Khuwaylid r.a. je bila takva žena – bogata i uspješna trgovkinja koja je trgovala na području cijele Arabije, te je bila od velike podrške Poslaniku s.a.w.s. Šta je bila njena tajna? Tajna je u balansu poslovnog i privatnog života, u balansu koji je potreban ukoliko želimo da ostvarimo svoje planove.

Za žene koje razmišljaju o poduzetništvu i o pokretanju vlastitog biznisa, ovaj tekst može poslužiti kao podsjetnik, te može biti od pomoći u ostvarivanju uspjeha i prosperiteta u poslovima, In sha Allah.

Produktivan način razmišljanja

Stanje uma i način razmišljanja se odnosi na dominantno stanje uma koje je prisutno iz dana u dan. Žene su prirodno emotivna stvorenja i normalno je da stvari koje se dešavaju u njihovom okruženju djeluju na njihovo stanje uma te na njihovo razmišljanje. Ali, ako se napravi svjestan odabir i ako se eliminišu neki vanjski faktori, možemo se skoncentrisati na ono što želimo, te tako ostvariti uspjeh i prosperitet.

Kao poduzetnica, vjerujem da je moje stanje uma odigralo veliku ulogu u svim odlukama koje sam donijela u toku svog života. Pomoglo mi je da odbacim negativne stvari, učvrstilo je moje vjerovanje, i dalo mi je motiv u trenucima u kojima sam bila lijena i sl. Bez produktivnog stanja uma i načina razmišljanja, možete zapasti u neke probleme, može vas dovesti do stresa, razočarenja, gubitka nade itd.

Strategije za produktivan način razmišljanja

Strategija #1: Vizija

Prvobitna vizija svakog muslimana bi trebala da bude traženje Allahovog dž.š. zadovoljstva. Možemo, u ime Allaha dž.š., osnovati neku neprofitnu organizaciju. Možemo, u ime Allaha dž.š., volontirati u nekoj nevladinoj organizaciji ili u preduzeću sličnog karaktera; zaraditi novac i biti od pomoći našoj porodici; tražiti znanje i pomoći drugima u potrazi za znanjem itd.

Strategija #2: Usmjerite vašu pokretačku snagu u pravom smjeru

Svjesno ili nesvjesno, svi u sebi imamo neku vrstu pokretačke snage – energiju koja nas pokreće. Ako znamo šta je naša pokretačka snaga, i ako je uskladimo sa našim životnim ciljevima, to može biti jedan od glavnih faktora u ostvarivanju tih ciljeva. Iz tog razloga, ukoliko želimo uspjeh, trebamo obratiti pažnju na našu pokretačku snagu.

Kao najstarija od 5 sestara, bila sam veoma ambiciozna još od ranog djetinstva. Moja želja je bila da roditelji budu ponosni sa mnom, te da ostvarim dobre rezultate u školi i na fakultetu. Poslušnost roditeljima u ime Allaha dž.š. je uvijek bila moja pokretačka snaga. Za mene, roditeljska pažnja i zadovoljstvo mojih roditelja su stvari koje me pale i motivišu da uspijem u životu.

Ispunila sam mnoge želje i snove mojih roditelja, mada postoje još neke koje nisam ostvarila. To je sada moja pokretačka snaga. Kad god se osjećam lijeno ili demotivisano, podsjetim se na to, pa me to pogura kako ne bih kaskala i kako bih ostvarila svoje dugoročne planove.

Strategija #3: Budite svjesni svojih namjera

Omer ibn El-Hattab, radijallahu anhu, prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao:

“Doista se djela vrednuju prema namjerama i doista će svaki čovjek dobiti ono što je naumio. Pa ko učini hidžru radi Allaha i Njegovog Poslanika – njegova hidžra je radi Allaha i Njegovog Poslanika. A ko učini hidžru kako bi stekao nešto od dunjaluka, ili radi žene kako bi se njome oženio – njegova hidžra je radi onoga zbog čega ju je učinio.” (Buhari, 1; Muslim, 5036.)

Naša djela su produkt naših namjera, konstantno pokušavamo da pročistimo naše namjere, to određuje da li će naša djela biti nagrađena ili ne. Naša djela će biti blagoslovljena ukoliko je namjera da Allah dž.š. bude zadovoljan sa nama. U svim primjerima iznad, naša djela su fokusirana na to da Allah dž.š. bude zadovoljan nama. Naše namjere ne bi trebale da budu drugačije od toga.

Strategija #4: Ciljajte visoko ali ne dopustite da dunjaluk bude vaš cilj

Visoke ambicije su ključ uspjeha. Međutim, treba tražiti balans u tome, ostati čvrsto na zemlji, i ne dopustiti da materijalne stvari postanu naš konačni cilj. Pored toga, visoke ambicije mogu dovesti do stresa i razočarenja ukoliko stvari ne budu išle po planu. Trebamo da uparimo visoke ambicije sa potpunom vjerom u Allaha dž.š., te da prihvatimo da On ima najbolje planove za nas. Treba dati sve od sebe, a ostalo prepustiti Njemu.

Držite dunjaluk u šaci, a ne da on vas drži. Allah dž.š. u Kur’anu kaže:

“Znajte da je život na ovom svijetu igra, i zabava, i gizda, i gordo nadmetanje među vama, i nadmetanje u mnoštvu imetaka i djece! Nalik je kiši, i bilje od nje sljače zadivljuje, i  ono potom, nakon kiše, uzbuja, ali ga zatim vidiš požutjela i potom sasušeno biva. A na svijetu ovome patnja teška je, a ima oprost od Allaha i zadovoljstvo. A šta je ovosvjetski život doli uživanje prijevarno!” (57:20)

Strategija #5: Cijenite rast više od novca

Količina novca tj. prihoda u toku mjeseca ili godine je obično način na koji mjerimo uspjeh. Međutim, ukoliko zarađujete puno novca, to ne znači da vaš biznis raste. Stagniranje biznisa može prouzrokovati odugovlačenje u poslu i demotivaciju.

Kako bi bili sigurni da konstantno radimo nešto kako bi naš biznis napredovao, postavite neke pragove kako bi uvidjeli da li i koliko vaš biznis raste. Dugoročni ciljevi će učiniti da nikada ne budemu zadovoljni sa situacijom, te ćemo zbog toga, korak po korak, konstantno težiti ka napretku i razvoju. Imati dugoročne ciljeve znači i imati konstantnu motivaciju, čak iako naš biznis raste polahko. Polahko ali sigurno!

Strategija #6: Budite pozitivni

Blokiranje negativnosti i negativnih razmišljanja je ključ za očuvanje emocionalne stabilnosti kao i za produktivnost.

  1.       Praktikujte zikr i meditaciju

Konstantno sjećanje na Allaha dž.š. i meditacija vam mogu pomoći da budete staloženi i mirni. Nije stvar samo u dovama, već i u konstantnoj povezanosti sa Allahom dž.š. cijelim srcem, čak i u momentima kada obavljamo stvari poput kuhanja, čišćenja i sl.

Allah dž.š. u Kur’anu kaže: “...koji Allaha spominju stojeći, sjedeći i na svojim stranama, i o stvaranju nebesa i Zemlje razmišljaju.(3:191)

  1.       Manje pričajte

Pričati malo je preporuka od Poslanika s.a.w.s. To nas može sačuvati od neugodnih situacija i sporova, posebno ukoliko vodimo neki biznis. Ako vaš govor nema nikakvu vrijednost i ako nije koristan, bolje šutite. Čuvajte se tračanja, ako ništa zbog grijeha koje ono nosi.

Ibn Umar prenosi da je Poslanik s.a.w.s. rekao:  „Ne pričajte previše ukoliko to nije spominjanje Allaha s.w.t. Prekomjerno pričanje bez sjećanja na Allaha okamenjuje srce; a oni koji su najdalje od Allaha s.w.t. su oni čija su srca najtvrđa.“ (Tirmizi)

  1.       Prihvatite kritiku

Shvatite i prihvatite da vas ne vole, ne podržavaju, i ne simpatišu, svi oko vas. Svi imaju drugačiju psihologiju i drugačiju perpektivu. Prihvatite kritiku kao nečije viđenje, jer nečije viđenje ne mora da bude realnost.

Strategija #7: Usudite se da priznate neuspjeh

Svi veliki lideri na svijetu su okusili mnoge neuspjehe prije nego što su doživjeli uspjeh. Zato, ako ste zapeli, ili pogriješili, učinite prvi korak i priznajte to.

Strategija #8: Budite spremni da uložite u vaš rast

Pored podrške koju pružamo supružniku, roditeljima, djeci, zajednici itd., treba da se posvetimo i našim snovima. Osim vremena i energije, budite spremni da uložite i novac, kako za lični, tako i za poslovni rast. Ne postoje jeftine ili besplatne stvari za uspjeh i rast biznisa. To će vas jedino držati na jednom mjestu, i to godinama. Dok igrate na malo, drugi su već uzeli vašu ideju i uložili više novca. Zbog toga, oni rastu brže od vas. Zašto? Zato što niste dali prioritet vašim snovima.

Trenirajte vaš način razmišljanja tako da mislite da ste vi vaš najveći adut. Dragocjeniji ste od zlata i dukata. Zato, uložite u sebe, nećete zažaliti!

Izvor: productivemuslim.com 

Autor: Shereen Pasha

Za Akos.ba  

Povezani članci

Provjerite također
Close
Back to top button