Vijesti iz zemlje

Poslanikov alejhisselam odnos prema ovozemaljskom životu

Osvrnemo li se na životopis Vjerovjesnika, s.a.v.s, vidjet ćemo da je on ponekad ublažavao glad sa nekoliko hurmi, a dešavalo se i da, kako kaže Nu’man bin Bešir, “nije imao pojesti ni koliko jednu odbačenu hurmu…” u vjerodostojnim predajama se spominje da se danima sa krova njegove kuće nije primjećivao dim, što je znak da je danima jeo suhu i najskromniju hranu.

Iako mu je nuđeno bogatstvo kakvo su imali najmoćniji carevi, on je, ipak, svojom vanjštinom odavao lik skromnog čovjeka, toliko skromnog kako nam je prenio njegov vjerni ashab Ebu Bekr, prateći ga i ulazeći s njim u Medinu u vrijeme Hidžre, da je narod, ne znajući, izražavao dobrodošlicu Ebu Bekru, zbog toga što je njegova odjeća bila bolja od Pejgamberove, a.s. “Istinski sam se zastidio zbog toga”, pričao je kasnije Ebu Bekr, neka je Allah zadovoljan s njim, koji je iskoristio prvu priliku i zamijenio svoju odjeću slabijom. “Zar ja mogu biti i u čemu bolji i ispred Resulullaha” – objašnjavao je kasnije. Bez obzira, dragi brate i sestro, što se danas masovno žalimo na neimaštinu, ako uporedimo naš životni standard sa standardom ashaba Poslanikovih, s.a.v.s., ustanovićemo da i najsiromašniji među nama žive bolje i lagodnije od Poslanika i ashaba.

Ebu Musa el-Ašari, r.a., pripovijeda da je majka pravovjernih h. Aiša, r.a., iznijela dva Vjerovjesnikova, a.s., odjevna predmeta: rublje i košulju koji bijahu od vrlo grubog materijala, a zatim rekla:
“Evo, u ovome je na ahiret preselio Allahov Poslanik, s.a.v.s.” (Buhari i Muslim)

Vjerni prenosioci njegovog životnog puta zabilježili su i ovo: “Poslanik nije imao ni roba ni stoke. Imao je samo bijelu mazgu, oružje (mač i slično) i nešto zemlje. Odredio je da se prihodi sa zemlje troše na njegovu obitelj, a ostatak da se preda na raspolaganje državnoj blagajni. Nije imao ništa, ili gotovo ništa što bi ostavio u nasljedstvo. Čini se da je njegov mač ostao zetu Aliji. Kad je donio odluku o svojim dobrima, upitao je svoju suprugu Aišu šta je uradila s novcem (7 dinara) koji je imala. Ona ih izvadi, a Poslanik naredi da ih odmah podijeli siromašnima, rekavši da ga je sram pojaviti se pred Bogom s tolikim iznosom u svom vlasništvu.

hafiz prof dr Halil Mehtić

Povezani članci

Back to top button