Vijesti iz zemlje

Općina Novi Grad ulaže 17,5 mil. KM za kapitalne projekte

Budžet Općine Novi Grad Sarajevo za 2017. godinu iznosi 38.175.000 konvertibilnih maraka. Skoro polovina budžeta, tačnije 17.442.000 KM bit će usmjerena u kapitalne projekte. Nešto više od 2,5 miliona konvertibilnih maraka planirano je za izgradnju i rekonstrukciju cesta, pješačkih staza i trgova, dok je za izgradnju i rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže osiguran 1.325.000 KM, a za izgradnju i rekonstrukciju javne rasvjete 280.000 KM.

Planirana su i sredstva za izgradnju školskih i predškolskih objekata u iznosu od 1.480.000 KM, od tih sredstava finansirat će se izgradnja sportske dvorane i dodatnih učionica sa pratećim sadržajima u OŠ „Umihana Čuvidina“ u Boljakovom Potoku, nastavak izgradnje škole na Aneksu, koja se realizira u saradnji sa Općinom Novo Sarajevo i Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Općina će zajedno sa Ministarstvom obrazovanja, nauke i mladih KS-a sufinansirati izgradnju fiskulturne sale u školi u Dobroševićima, kao i početak rekonstrukcije vrtića „Vjeverica“ na Alipašinom Polju.

Za izgradnju i rekonstrukciju dječijih i sportskih igrališta i drugih sportsko-rekreacionih sadržaja, uključujući i sadržaje u Centru „Safet Zajko“ u ovogodišnjem budžetu planirano je blizu milion i po konvertibilnih maraka.

Također, nastavit će se provođenje aktivne politike podrše razvoju privrede, poljoprivrede i zapošljavanja u što će biti plasirano više od milion konvertibilnih maraka. To se prije svega odnosi na podsticaj privrednim subjektima s područja općine Novi Grad  putem regresiranja kamatne stope za koji je izdvojeno 400.000 KM. Sredstvima u iznosu od 350.000 KM finansirat će se program prekvalifikacije radnika za deficitarna zanimanja, dok je za sufinansiranje zapošljavanja pripravnika osigurano 150.000 KM. Bit će nastavljeni i programi podsticaja razvoju poljoprivredne proizvodnje koji su se u prethodnim godinama pokazali vrlo uspješnim. Za tu namjenu izdvojeno je 219.000 KM, kao i star up program pokretanja biznisa za šta je planirano 100.000 konvertibilnih maraka.

Sredstva u iznosu od 1,5 milona konvertibilnih maraka osigurana su za programe socijalne i zdravstvene zaštite, za pomoć u liječenju teško oboljelih građana, zatim pomoć penzionerima, finansijsku pomoć osobama starijim od 65 godina koje nisu osigurane, porodicama koje dobiju treće i više djece, troškove prevoza učenika sa posebnim potrebama i sl.

Pored toga, milion konvertibilnih maraka predviđen je za realizaciju različitih programa podrške boračkoj populaciji, a isto toliko sredstava usmjerit će se u realizaciju programa podrške obrazovanju, za stipendiranje uspješnih učenika i studenata, provođenje škola skijanja i plivanja za učenike novogradskih osnovnih škola, škole planinarenja i sl.

Izdvojena su i sredstva za  pomoć mladima s područja Novog Grada koji prvi put  rješavaju stambeno pitanje, kao i sredstva za pomoć nezaposlenim porodiljama, čija je mjesečna porodiljska naknada dvostruko niža od naknade koju primaju zaposlene porodilje.

Jedan broj projekata Općina će realizirati u saradnji sa višim nivoima vlasti, Kantonom Sarajevo i Federacijom BiH.

Akos.ba

Povezani članci

Back to top button