Islamske teme

Okitimo se zikrom: ”O vi koji vjerujete! Često i mnogo Allaha spominjite!”

Mnoštvo je kur’anskih ajeta koji nam pokazuju važnost i značaj slijeđenja Allahovog Poslanika Muhammeda a.s., u svemu, bez izuzetka.

Ovim tekstom ukazaćemo na jedan segment Poslanikove svakodevnice, s kojom, ako je budemo prakticirali na način kako je to Resulullah s.a.v.s. radio, možemo postići dobro i ovog i onog svijeta. Pisaćemo o zikru, za koji Uzvišeni Allah u Svojoj časnoj Knjizi kaže:

”Sjećajte se vi mene, pa ću se i Ja vas sjećati! I zahvaljujte mi, ne budite nezahvalni!” (Bekare, 152)

”O vi koji vjerujete! Često i mnogo Allaha spominjite!” (Ahzab, 41)

Tirmizi bilježi hadis u kom se kaže da je Allahovom Poslaniku, a.s., došao jedan čovjek i rekao: ” O Božiji Poslaniče, meni se čini da ima puno islamskih propisa, pa mi kaži neke najvažnije, kojih ću se pridržavati.” Na to mu Poslanik s.a.v.s. reče: ”Neka ti jezik neprestano spominje Uzvišenog Allaha”.

Ovu, kao i druge preporuke kazane drugim ljudima, Muhammed, a.s., je lično prakticirao i sprovodio u svojoj praksi. To će nam jasno biti ilustrirano kroz slijedeće primjere. Naime, svoja svakodnevna dobročinstva vođena iskrenom vjerom u Jednog Jedinog Allaha dželle šanuhu, Poslanik s.a.v.s. je umio i znao jako lijepo okititi ibadetom zvanim ZIKR.

Jutro i večer – najbolji period za zikr

Svoje buđenje je započinjao spominjanjem Gospodara, te je za zikr bio vezan tokom cijelog dana, svakodnevno, u ratu i u miru, u iskušenju i blagostanju. Prenosi se da kad bi se probudio i ustao iz postelje Poslanik a.s. rekao: Elhamdu lillahillezi ahjana be’ade ma ematena ve ilejhin-nušur! /Hvala Allahu koji nas je proživio nakon što nas je usmrtio,  Njemu je povratak!/ Potom bi uzimao abdest za klanjanje sabah-namaza klanjavši prije njega dva rekata sunneta u svojoj kući. Nakon klanjanja propisanog namaza u džamiji, često bi ostajao na mjestu gdje je klanjao namaz, te bi dugo (u sebi i ponaosob) činio zikr i veličao Gospodara Uzvišenog. Učio bi Ajetul-kursijj, suru Ihlas, Felek i Nas, te bi na prste desne ruke skrušeno i razgovjetno izgovarao po trideset i tri puta Subhanallah, Elhamdu lillah, Allahu ekber. Taj zikr bi upotpunio riječima: La ilahe illallahu vehdehu la šerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ‘ala kulli šej’in kadir…Allahumme la mani’a li ma e’atajte vela mu’atije lima mene’ate vela jenfe’u zel-džeddi minkel-džedd.

U sklopu jutarnjeg zikra učio bi:

Ja Hajju, ja Kajjumu bi rahmetike estegisu, aslih li še’ni kullehu vela tekilni ila nefsi tarfete ‘ajn.

Allahumme bike emsejna, ve bike asbahna, ve bike nahja, ve bike nemutu, ve ilejkel-masir.

Allahumme inni es’eluke ‘ilmen nafi’an ve rizkan tajjiben ve ‘amelen mutekabbela.

E’uzu bikelimatillahit-tammati min šerri ma haleka. (tri puta)

Bismillahillezi la jedurru me’asmihi šej’un fil-erdi vela fis-semaa. Ve huve semi’un ‘alim. (tri puta)

Allahumme ‘afini fi bedeni. Allahumme ‘afini fi sem’i. Allahumme ‘afini fi besari. La ilahe illa ente. (tri puta)

Slične zikrove je preporučio i predveče u sklopu tzv. večernjeg zikra.

Dan bi proveo radeći, privređujući, te činjeći razna dobročinstva gdje god bi bio u prilici.

Kad bi ulazio u toalet izgovarao bi: Bismillahi, Allahumme inni e’uzu bike minel-hubusi vel-haba’is, a prilikom ulaska u džamiju hadisom je preporučio da se kaže: Allahummeftahli ebvabe rahmetike!

Muhammed, a.s., je svoje ashabe podučio da su zikr i dova veoma bitan duhovni štit za svakog vjernika ponaosob, te je za sve standardne, svakodnevne aktivnosti preporučivao određene vidove zikra. To možemo vidjeti ako isčitavamo poznate zbirke vjerodostojnih hadisa, u kojima Resulullah ne učini nijednu bitniju stvar u toku danu, a da uz nje ne ide zikr ili dova kao ukras.

Kada jede ili pije Poslanik, a.s., izgovara bismillu, te se zahvali Uzvišenom na kraju tog čina. Kada oblači novu odjeću Poslanik uči dovu. Kad odlazi na putovanje čini isto, te kada odlazi na počinak ni tada ne propusti priliku a da ne spomene svoga Uzvišenog Gospodara.

Ovakvim postupcima Allahov Poslanik, s.a.v.s., je u potpunosti, u praksi primijenio ajet s početka ovoga teksta koji kaže: ”O vi koji vjerujete! Često i mnogo Allaha spominjite!”

I doista, i ashabi Allahova Poslanika su ozbiljno shvatili ovu kur’ansku preporuku, te su i oni mnogo činili zikr i veličali svoga Stvoritelja, Silnog i Mudrog. Hadisi koje prenose potpuno nam pokazuju njihovu spremnost da u svemu, i to decidno slijede sunnet Resula s.a.v.s.  Da bi se bar još malo upoznali sa što većim brojem zikrova kojima je svoju svakodnevnicu Poslanik, a.s., ukrašavao zikrom, navešćemo još nekoliko njih, skrećući pažnju da su ovi zikrovi zabilježeni u svim poznatim zbirkama vjerodostojnih hadisa:

Zikr pri izlasku iz kuće

Bismillahi, tevekkeltu ‘alellahi, la havle vela kuvvete illa billah.

/U ime Allaha, oslanjam se na Allaha, nema snage ni moći osim sa Allahom/

Zikr (dova) pri posjeti bolesnika

Es’elullahel-‘azime rabbel-‘aršil-‘azimi en ješfijeke.

/Molim Uzvišenog Allaha, Gospodara prijestolja velikog, da ti da da ozdraviš!/

Zikr (dova) pri posjeti mezarluka

Esselamu ‘alejkum ehled-dijari minel-mu’minine vel-muslimin. Inna inša’allahu bikum lelahikun. Es’elullahe lena ve lekumul-‘afijeh.

/Mir vama, stanovnici mezara mu’minskih i muslimanskih. I mi ćemo vam se, ako Bog da, pridružiti. Allaha Uzvišenog molim da i nama i vama podari spas i zaštitu./

Zikr pri kihanju

Onaj ko kihne izgovara: Elhamdu lillahi, a oni koji su to čuli izgovaraju:  Jerhamukellah.

Mustehab je osobi koja je kihnula da prisutnima uzvrati: Jehdina ve jehdikumullah ili Jehdikumullahu ve juslihu balekum! / Allah vas uputio i podario vam svako dobro!/

Zikr pri oblačenju odjeće

Allahumme lekel hamdu Ente kesevtenihi, es’eluke hajrehu ve hajre ma suni’a lehu, ve e’uzu bike min šerrihi ve šerri ma suni’a lehu!

/Allahu moj, neka je Tebi hvala! Ti si mi dao ovu odjeću, pa Te molim za njeno dobro i dobro za koje je proizvedena, a utječem Ti se od njenog zla i zla za koji je proizvedena!/

Zikr prije intimnog odnosa

Bismillah! Allahumme džennibneš-šejtane ve džennibiš-šejtane ma rezaktena! /U ime Allaha. Allahu moj, udalji šejtana od nas i od onoga što si Ti dao da se zametne!/

Zikr na putovanju

Onima koji ostaju reći ćemo: Estevdi’ukumullahellezi la tedi’u vedai’uhu! / Ostavljam vas na čuvanje Allahu koji ne gubi ono što se kod Njega ostavi./

A onome koji putuje se kaže: Estevdi’ullahe dineke ve emaneteke ve havatime ‘amelike. /Allah sačuvao tvoju vjeru, tvoj emanet i završnicu tvoga djela/.

Zikr na ruku’u

Subhane Rabbijel-‘azim ! /Slavljen neka je Gospodar moj Veličanstveni!/

Subhanekellahumme Rabbena vebi hamdik, Allahummagfirli.

/Slava Tebi Allahu moj i neka ti je svaka hvala. Allahu moj, molim Te za oprost!/

Subbuhun kuddusun Rabbul-mela’iketi ver-ruh.

/Slavljen neka je Gospodar Sveti, Gospodar meleka i Džibrila!/

Zikr na sedždi

Subhane Rabbijel-e’ala! /Slavljen neka je Gospodar moj Uzvišeni!/

Subhanekellahumme Rabbena vebi hamdik, Allahummagfirli.

/Slava Tebi Allahu moj i neka ti je svaka hvala. Allahu moj, molim Te za oprost!/

Na sedždi se preporučuje učenje dove, jer je, kako se to navodi u hadisu, čovjek najbliži svome Gospodaru kad je na sedždi.

Neke od preporučenih dova i zikrova za tu priliku su:

Rabbena innena amenna fagfirlena zunubena ve kina ‘azaben-nar.

/Gospodaru naš, mi zaista vjerujemo, pa nam oprosti grijehe naše i sačuvaj nas patnje u Vatri./

Rabbena atina min ledunke rahmeten ve hejji’lena min emrina rešeda.

/Gospodaru naš, daj nam od Sebe milost i olakšaj nam u našem poslu pravi put!/

Fatires-semavati vel-erdi ente velijji fid-dunja vel-ahireti teveffeni muslimen ve elhikni bis-salihin.

/Stvoritelju nebesa i Zemlje, Ti si moj zaštitnik na ovom i na budućem svijetu, daj mi da umrem kao musliman i udruži me s dobrim ljudima./

Zikr pri čestitanju mladencima

Barekellahu lekum ve bareke ‘alejkum ve džeme’a bejnekuma fil-hajri! /Neka vas Allah obaspe berićetom, neka vas blagoslovi i neka vas sastavi u svakom dobru!/

Allahumme barik lehum ve barik ‘alejhim! /Allahu moj, podari im berićet i blagoslovi ih!/

Zikr koji se uči na kraju sijela i druženja

Subhanekellahumme vebi hamdike. Ešhedu en la ilahe illa ente, estagfiruke ve etubu ilejke! / Slava Tebi Allahu moj i neka Ti je hvala. Svjedočim da nema drugog boga osim Tebe. Molim Te za oprost i Tebi se iskreno kajem!/

Kao što smo vidjeli:  skoro da nema postupka i bitnije životne aktivnosti koju Resulullah, s.a.v.s., nije ukrasio zikrom i popratio dovom. Nama kao sljedbenicima njegovog vjerozakona i njegovog sunneta, ne preostaje ništa drugo nego da naučimo bar dio pomenutih zikrova i dova, te iste svakodnevno prakticiramo i učimo, kako bi putem zikrullaha bili u stalnoj vezi sa Gospodarom nebesa i Zemlje, te time ušli u krug ZAKIRA, to jest onih koji ”često i mnogo Allaha spominju”, kako je to naznačeno u ajeti-kerimu iz sure Ahzab, 41.

I za kraj sjetimo se savjeta Allahovog Poslanika, a.s., upućenog Mu’azu ibni Džebelu kome je jedne prilike rekao: ” O Mu’aze, tako mi Allaha, ja te volim! Zato nemoj nikada propustiti priliku a da nakon obavljenog namaza ne proučiš (zikr): Allahumme e’inni ‘ala zikrike ve šukrike ve husni ‘ibadetike!

/Allahu moj, potpomozi me da Ti često zikr činim, da Ti se zahvaljujem i da Ti ispravno robujem

 Za Akos.ba piše: Admir Iković

Povezani članci

Provjerite također
Close
Back to top button