Ekonomija

Medobar proizvodi s pečatom kvaliteta „Siguran zalogaj“

Medobar proizvode možete pronaći i kupiti u dm drogerie markt prodavnicama širom BiH i sami se uvjeriti u kvalitet proizvoda.

Kompanija Medobar d.o.o. je prvi bh. brend koji kupcima osigurava provjereno pravi domaći med uz inovativni pristup pakovanju i proizvodnji.

Posjedovanje pečata sigurnosti „Siguran zalogaj“ garantuje poštivanje svih propisa koji regulišu oblast sigurnosti hrane i potvrđuje sigurnost proizvoda od košnice do stola. Medobar proizvodnju izdvajamo kao potpuno transparentnu i sigurnu za sve potrošače meda i pčelinjih proizvoda.

„Udruženi proizvođači sa preko 1.000 košnica povjerili su nam zadatak kontrole proizvodnje i procedura koje omogućavaju sljedivost sirovine, pakovanja i distribucije, kako bi održali visok standard proizvoda koje žele ponuditi svojim kupcima.“ – objašnjava Kenan Čaklovica, ekspert za oblast kontrole hrane.

Medobar projekat okupio je preko 20 domaćih i međunarodnih eksperata iz oblasti: sigurnosti hrane, tehnologije i kvaliteta, medicine, biologije, zdravstvene zaštite, ekonomije, marketinga, prava, farmacije, poljoprivrede i veterine. Vizija Medobara je povećanje svijest o vrijednosti raznolikosti meda i podsticanje konzumenata da med posmatraju kao jedinstven dar prirode koji je svake godine različit i kao takav predstavlja izuzetno poseban proizvod za degustaciju, ali i kolekcioniranje.

„Spoj naučnog pristupa i tradicionalne proizvodnje čini Medobar misiju jedinstvenom. Kroz analizu pčelinjih proizvoda žele da osiguraju očuvanje raznovrsnosti okusa raznih vrsta meda iz različitih regija. Zbog toga će katalogizacija, bazirana na polenskoj analizi i ostalim fizičko-hemijskim parametrima meda, omogućiti kupcima da pronađu svoju omiljenu vrstu meda.“ – izjavio je Emir Memišević, vlasnik Medobara.

Med je jedna o namirnica koja je često patvorena i kupci u takvim situacijama nažalost budu svjesno prevareni. Osvrt na rezultate i preporuke za kompaniju Medobar d.o.o. izvršavaju stručna lica: doktori nauka, specijalisti i magistri, kao i dugogodišnji eksperti iz oblasti sigurnosti hrane, tehnologije i kvalitete namirnica animalnog porijekla i sve to krunišu zaštićenim logom „Siguran zalogaj“ na svakom proizvodu. Pečat „Siguran zalogaj“ kojeg posjeduje kompanija Medobar doo podrazumjeva:

  • da je porijeklo meda sa registriranih pčelinjaka iz BiH i da su pčelinjaci pod stalnom veterinarsko–zdravstvenom kontrolom;
  • da je proizvodni proces usklađen sa preko 100 propisa i da se poštuju sve definisane Zakonske odredbe;
  • da se vrši redovna kontrola higijensko zdravstvene ispravnosti meda, koja podrazumijeva kontrolu u ovlaštenim i akreditiranim laboratorijama na slijedeće parametre: pesticide (devet različitih vrsta – HCH alfa, beta i gama izomer, hepatochlor, endrin, endosulfan, dieldrin, DDT, metoxychlor); antibiotike; radionukleide; teške metale (Cu, Fe); mikrobiološke kontaminante (Aerobne mezofilne bakterije, Enterobacteriaceae Sulfitredukujuće klostridije Kvasci i Plijesni); fizičko-hemijske parametre (voda, kiselost, HMF, fruktoza, glukoza, saharoza, električna provodljivost);
  • polensku analizu na osnovu koje je jedino moguće izvršiti ispravnu klasifikaciju meda.

Kompanija Medobar d.o.o. navedene rezultate arhivira i zainteresiranim kupcima omogućava vidljivost preko QR kodova na deklaraciji. Medobar proizvodi odlikuju se sljedećim vrijednostima:

  • Specificira svaku vrstu meda i njegovo porijeklo, što je na deklaraciji dostupno potrošačima preko QR koda koji upotpunjuje podatke sadržaja svake teglice meda.
  • Garantuje apsolutnu sigurnost, jer sprovodi kontrolu ispaše pčela, kontrolu sirovine i kontrolu svakog LOT-a proizvoda.
  • Nudi potpunu transparentnost, jer za svaku tvrdnju na deklaraciji postoji dokaz – potvrda koja je dostupna potrošačima.
  • Obezbjeđuje potpunu sljedivost uz jasan prikaz geografskog porijekla meda koju prati potvrda sastava i porijekla nektara.
  • Proizvodni process koncipiran na principima dobre higijenske i proizvodne prakse uz kontinuiranu samokontrolu svake proizvodne serije i poštivanje HACCP principa.

Kompanija Medobar d.o.o. je sa kompanijom dm – drogerie markt BiH kroz inicijativu „ZAJEDNO“ za bolje sutra i brendom „Siguran zalogaj“ obezbjedila sve alate da se na tržištu pozicionira med koji ima 100% garanciju porijekla i pečat sigurnosti.

Medobar proizvode možete pronaći i kupiti u dm drogerie markt prodavnicama širom BiH i sami se uvjeriti u kvalitet proizvoda.

Akos.ba

Povezani članci

Back to top button