Zdravlje

MAKRO i mikro svijet ishrane

Sve što unosimo u organizam putem probavnog sistema nosi naziv nutrijenti.

Oni obuhvataju raznoliku lapezu spojeva, a njihovo djelovanje zasniva se na njihovoj hemijskoj strukturi. Mogu se unositi u manjim ili većim količinama i obzirom na to u kojoj količini ih unosimo dijele se na maktonutrijente i mikronutrijente.
Makronutrijenti su oni koji se u organizam unose u velikim količinama i služe nam kao izvor energija, a mikronutrijenti se unse u malim količinama, ali njihove uloge nisu ništa manje važne.

U makronutrijente spadaju: ugljikohidrati (šećeri), bjelančevine (proteini) i masti (lipidi). Svaki od ovih nutrijenata se mora unositi u organizam u određenoj količini. Procentualno predstavljeno, trebalo bi ih se unostiti u organizam u sljedećim količinama u toku dana:
Ugljikohidrati 45 do 64 %
Proteini: 10 do 35 % i

Lipidi: 20 do 35 %

Omjer unosa je promjenjiv zavisno od mnogih faktora, kao što su: spol, uzrast, fizička aktivnost, posebna stanja organizma (trudnoća, dojenje), bolesti i td. Međutim, nije samo količina makronutrijenata bitna. Bitno je i to da se unose kvalitetni nutrijenti da bismo imali potpunu korist od njih. Npr. imamo dobre i loše masnoće, dobre i loše šećere, odnosno imamo dobre i loše kalorije. Ukoliko uzimamo dobre kalorije onda se ne moramo brinuti i ako malo pretjeramo s unosom, a ako unosimo loše kalorije, onda nam one mogu naškoditi čak i ako se uzimaju u manjim količinama.
Mikroutrijenti su oni nutrijenti koji se u organizam unose u malim količinama, ali su toliko bitni da učestvuju u svim događajima u našem tijelu. Ne služe nam kao energetske namirnice, ali učestvuju u reakcijama u našem tijelu i pomažu da se one odvijaju na pravilan način i time održavaju našu vitalnost.

U mikronutrijente spadaju:
Vitamini
Minerali
Postoji još jedan nutrijent koji se posebno izdvaja i vrlo je bitan za svaki organizam. To je voda. Ni ona nema energetsku vrijenost, ali ulazi u sastav naših ćelija i vrlo je bitna za normalno funkcionisanje metabolizma.

Piše: dr. Safija Softić-Namas

Akos.ba i dobrekalorije.ba

Povezani članci

Back to top button