DuhovnostIslamske temeU Fokusu

Lažni hadisi o vrijednosti nekih sura

Kada se govori o ovoj temi, bitno je napomenuti da postoji, ne baš mali, broj lažnih i neosnovanih hadisa i drugih izreka koje govore o fadiletima učenja kur’anskih sura. Evo jednog od takvih lažnih hadisa:

  • Ubej ibn Ka’ab prenosi da mu je Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Kad god musliman prouči suru El-Fatiha, bit će nagrađen kao da je proučio dvije trećine Kur’ana i imat će sevap kao da je podijelio sadaku svakome muslimanu i muslimanki; ko prouči suru Ali ‘Imran svaki njen ajet bit će mu garancija na Sirat ćupriji; ko prouči suru En-Nisa’ ima nagradu kao da je podijelio svim svojim naslijednicima sadaku; ko prouči suru El-Ma’ide bit će mu upisano deset dobrih djela, pobrisano deset grijeha i bit će mu deredža desetorostruko uzdgnuta za onoliki broj koliko je bilo na dunjaluku Židova i kršćana; ko prouči suru El-En’am na njega će salavat donijeti sedamdeset hiljada meleka…“ itd, sve do poslijednje sure u Kur’anu. Ibn Dževzi kaže da je ovaj hadis lažan bez ikakve sumnje. (Mevduat I/240)

Žalosna je činjenica da se knjige sa takvim hadisima i sličnim izrekama nalaze u opticaju, štampaju, prodaju i serviraju ljudima, a većina njihove sadržine je lažna i neistinita. Kao primjer navest ću knjižicu: Kur’an kao lijek (naslov originala: Huvassi suveri Furkan – Posebnosti kur’anskih sura, izdavač: I.K. Denim, bez spomena prevodioca, godine i mjesta izdavanja). Evo nekih od tih izreka, koje samim svojim tekstom ukazuju da nemaju baš nikakve osnove u našoj vjeri:

  • Ko napiše suru El-Isra i stavi u posudu sa vodom te napoji malu djecu, ta djeca će biti rječita;
  • Ko stavi suru El-Ankebut napisanu u vodu i pije je, neće biti zaboravan, nego će pamtiti;
  • Ko suru Es-Sedžde napisanu dobro zatvori u jednu čistu staklenu posudu i stavi na sigurno mjesto, u toj kući neće se pojaviti požar;
  • Ko suru El-Ahkaf, napisanu stavi u sanduk, ormar i slično, sa stvarima, sve će to s Božijom pomoći biti sačuvano od insekata;
  • Ko suru El-Feth prouči 41 put, Allah će mu dati lahkoću i volju za rad;
  • Ko suru Kaf prouči svakog petka po tri puta, bit će uvijek otvorenih očiju i vesela lica;
  • Ko suru Et-Tegabun uči sedam puta, sačuvat će stvari koje bude eventualno u zemlju ostavio;
  • Onog ko bude učio suru Et-Tekvir, svako će susretati s poštovanjem;
  • Ko uči suru El-Fedžr, dobro će proći kod svojih pretpostavljenih i velikih funkcionera, a oni ga neće koristiti.

I tome slične izreke kojih je ova knjižica prepuna.

Neka Allah, dž.š., sačuva i nas i našu vjeru od ovakvih i sličnih neosnovanih izreka i laži. (Amin!)

Izvor: Poslanikove fetve

Autor: Fuad Sedić

Za Akos.ba pripremila: Fahreta V.

Povezani članci

Back to top button