Vi ste ovdje
Home > Posts tagged "sure"

Lažni hadisi o vrijednosti nekih sura

Kada se govori o ovoj temi, bitno je napomenuti da postoji, ne baš mali, broj lažnih i neosnovanih hadisa i drugih izreka koje govore o fadiletima učenja kur'anskih sura. Evo jednog od takvih lažnih hadisa: Ubej ibn Ka'ab prenosi da mu je Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Kad god musliman prouči suru

Vrijednost sure “Ihlas”

Od Muaza b Enesa El Džuhenija, r.a., prenosi se da je Poslanik, saws, rekao: “ Ko prouči Kul-huvallahu ehad deset puta, Allah će mu u Džennetu sagraditi dvorac.”- piše portal n-um.com. Kada je čuo ove riječi Omer, r.a., kojem je Džennet bio obećan jos za vrijeme Poslanikovog, saws, života, upitao je: “Hoćemo li

Da li ste znali ove zanimljivosti vezane za Kur’an

Najduža sura u Kur’anu je El-Bekare, koja ima 286. ajeta. Najkraće sure u Kur’anu su: El-Asr, El-Kevser, i En-Nasr, koje imaju tri kratka ajeta, sura El-Kevser ima 37 harfova. Najduži ajet u Kur’anu je ajet o dugu u suri El-Bekare, 282, on sadrži više od 31 fraze. Najkraći ajet je Ha Mim (sura

Top