Islamske teme

Kur’anski principi na kojima se temelji život muslimana

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

– Budi pravedan!

– Ne zapodijevaj kavgu!

– Ne remeti red na zemlji šireći smutnju!

– Ne miješaj istinu sa zabludom!

– Ne povodi se za onim što ne znaš!

– Ne hodaj po zemlji nadmeno!

– Iz oholosti ne okreći glavu od ljudi!

– Budi ponizan prema vjernicima!

– Ne budi grlat!

– U hodu budi odmjeren!

– Kloni se neznalica!

– Prema svakom se lijepo ophodi!

– Zlo dobrim uzvrati!

– Na put svoga Gospodara pozivaj mudro i lijepim savjetom!

– Ne kvari svoju sadaku prigovaranjem i uvredama!

– Ne jedite imovinu jedan drugoga na nepošten način!

– Ne rugajte se jedni drugima!

– Ne nazivajte jedni druge pogrdnim nadimcima!

– Klonite se sumnjičenja!

– Ne uhodite jedni druge!

– Ne ogovarajte jedni druge!

– Živite svi u miru!

– Kada pozdravom pozdravljeni budete, ljepšim od njega otpozdravite!

– Roditeljima dobročinstvo činite!

– Čuvajte rodbinske veze!

– Zlo za dobro ne podmećite!

– Udjeljujte od onoga čime vas je Allah opskrbio!

– Govorite samo istinu!

– Ljudima govorite lijepe riječi!

– Pomažite se u dobročinstvu i bogobojaznosti!

– Ne pomažite se u grijehu i neprijateljstvu!

– Brinite se o povjerenim emanetima!

– Ispunjavajte obaveze koje ste u ime Allaha preuzeli!

– Napunite mjeru kad mjerite na litru i pravo mjerite na kantaru!

– Budite uvijek sa iskrenima!

– Ispunjavajte ugovore!

– Budite uvijek pravedni, svjedočite Allaha radi, pa i na svoju štetu ili na štetu roditelja i rođaka!

Ovo su islamski principi ispravnog života, i ko ih se dosljedno bude pridržavao, bit će uspješan i sretan na oba svijeta, i bit će lijep primjer drugim ljudima.(saff.ba)

akos.ba

Povezani članci

Back to top button