Islamske temeU Fokusu

Ko kleveta druge pred tobom, i tebe će klevetati pred drugima

Među ljudima se dešavaju problemi, i u vrijeme svađe ljudi izgovaraju riječi koje ne misle doslovno, i prijete u trenutku ljutnje onim što nikada neće učiniti kad se smire i vrate razboritosti, ali klevetnik čuje te riječ i prenosi ih. I šta je rezultat?

Jedan starac je htio omrznuti čovjeka koji je bio blizak Fahrul-Mulku, namjesniku Horosana ispred Seldžučke države, pa ga je oklevetao u pismu koje mu je poslao. Kada je Fahrul-Mulk pročitao pismo, zatražio je mastilo i olovku, i na drugoj strani pisma napisao je: ”Kleveta je ružna, čak i ako je istinita. Ako si to uradio da bi me posavjetovao, onda je tvoj gubitak u tome mnogo veći od dobitka, a ne daj Bože da prihvatim savjet od onoga ko iznosi na vidjelo sramotu koja je bila skrivena. I da nije tvojih sijedih vlasi, kaznio bih te onako kako zaslužuje tvoj postupak, pa da budeš pouka onima poput tebe. Stoga, sakrij ovu sramotu i boj se Onoga koji poznaje nevidljivo (gajb).”

Spominje se da se beduin naljutio na jednog čovjeka, pa ga je ovaj upitao: ”Zbog čega se ljutiš na mene?”

Beduin mu je rekao: ”Zbog onoga što mi je osoba od povjerenja prenijela o tebi.”

Čovjek je rekao: ”Prijatelju, da je ta osoba povjerljiva i pouzdana, ne bi ti to prenosila.”

U svom djelu Sifetu el-Safve, Ibnul-Dževzi navodi da je Fadl ibn Ajjaš rekao: ”Sjedio sam sa Vehb ibn Munebbihom kada mu je prišao jedan čovjek i rekao: ‘Prošao sam pored tog i tog čovjeka, i čuo sam ga da te vrijeđa.’ 

Vehb se naljutio i rekao mu: ‘Zar šejtan nije mogao naći drugog glasnika osim tebe?!”’

Zatvorite vrata pred licem ogovarača i klevetnika, i ne slušajte ih, jer su oni šejtanovi glasnici da razdvajaju ljude, da dijele muslimanska srca, da dolijevaju ulje na vatru i održavaju podjele. I držite se pravila: ko kleveta druge pred tobom, i tebe će klevetati pred drugima. Onaj ko ti je prenio ružnu riječ izrečenu o tebi u tvom odsustvu, jednog dana će prenijeti ružnu riječ koju si ti rekao o nekome.

Među ljudima se dešavaju problemi, i u vrijeme svađe ljudi izgovaraju riječi koje ne misle doslovno, i prijete u trenutku ljutnje onim što nikada neće učiniti kad se smire i vrate razboritosti, ali klevetnik čuje te riječ i prenosi ih. I šta je rezultat?

Rezultat je da će se problem koji je bio nadomak rješenja zakomplicirati i povećati, i da će srce, koje je bilo spremno da oprosti, početi mrziti.

Prenosi se da je Abdullah ibn Abbas, rekao: ”Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prošao je pored dva kabura i rekao: ”Ova dvojica su na mukama (trpe kabursku kaznu), ali nisu na mukama zbog nečega velikog; jedan od njih nije se čuvao mokraće, a što se tiče drugog, on je prenosio tuđe riječi.” (Buharija i Muslim) (saff.ba)

akos.ba

Povezani članci

Back to top button