Islamske teme

Ibn Qajjim el-Dževzi o osobinama licemjera

Ibn Qajjim el-Dževzi, rođen u Siriji 691. godine po Hidžri u selu Zar’ blizu Damaska. Među islamskim autoritetima pred kojima je izučavao nauku, najisticajniji je Šejhul-islam Ibn Tejmije pred kojim je učio šenaest godina. El-Hafiz Ibn Kesir, njegov učenik, je za njega rekao: „Usvojio je izvanredne vještine znanja u mnogim ograncima islamskih nauka, naročito se ističe u tefsiru, hadisu i usulu. Kada je šejh Taqi ed-Din Ibn Tejmije se vratio iz Egipta 712. godine po Hidžri, ostao je uz Šejha do Tejmijine smrti, učivši mnoge vještine i znanja od njega, uz ono što je već prethodno stekao i čime je bio zaokupljen. Postao je unikatan učenjak mnogih ogranaka islamskih nauka.“

Ibn Qajjim je napisao preko šezdeset djela. Njegov rad i pisanje karakterišu sklonost srcu i duši, kao i tačnost, preciznost, snagu argumenta i opsežna istraživanja.

Od njegovih autorskih djela je i „Osobine licemjera“, djelo prožeto i argumentovano mnogim kur’anskim ajetima i hadisima poslanika Muhammeda a.s. te govorom dobrih prethodinka.

Iz Ibn Qajjimova djela prevedenog na engleski jezik „CHARACTERISTICS OF THE HYPOCRITES“ izdvajamo slijedeće autorske konstatacije sa argumentima iz Kur’ana, Sunneta i govora dobrih prethodnika:

– Licemjerje je duboko ukorjenjena sveprevladavajuća duševna bolest koja ima za rezultat fesad/nered licemjera koji je pak ubjeđenja da čini ispravno.

– Licemjerje vodi u vječnu Vatru, nadublji dio džehennema „Licemjeri su u najdubljem dijelu džehennema i nikoga im nećeš naći da bi im pomogao“ (En-Nisa, 145)

– Allah je u Kur’anu razotkrio njihovu vjeru, karakteristike i učinio njihove ciljeve jasnim da bi vjernici bili u pripravnosti zbog njih.

– Na početku sure El-Bekare, Allah je ljudski rod podijelio na tri vrste: vjernik, nevjernik i licemjer. Četiri ajeta se odnose na vjernike, dva na nevjernike i trinaest na licemjere zbog ogromne štete koju nanose Islamu i muslimanima.

– „Licemjeri se plaše da bi odlomak mogao biti objavljen o njima, informišući ih o onome što je u njihovim srcima. Reci: ‘Samo se vi ismijavajte! Allah će otkriti sve od čega strahujete!’“ (Et-Tevba, 64)

– Šteta koju uzrokuju Islamu je nesaglediva. Tvrdeći da su muslimani, da pomažu i rade za Islam, u stvari, oni su njegovi neprijatelji iznutra. Koliko su samo islamskih uporišta uništili ili doveli do urušenja, koliko islamskih putokaza pobrisali, koliko podignutih zastava su olabavili, koliko sjemena sumnje i smutnje su pokušali zasijati da bi vjeru iskorijenili! Umišljajući da čine ispravno, Islam i muslimani su konstantno na poteškoćama zbog njih. „Ne zaista! Oni fesad čine, ali nisu toga svjesni.“ (El-Bekare, 12)

– Karakteristike vjernika nisu u njihovim srcima, stoga ih i ne poznaju, zaboravni su i nemarni spram stubovima vjere, ne predaju im važnost i ne vide ništa loše u zapostavljanju toga zarad vlastitih stavova i uvjerenja.

– Reinterpretirali su tekstove koji ih razotkrivaju, umanjili su im značaj podvrgavajući ih pogrešnoj interpretaciji značenja.

– Prema Kur’anu i Sunnetu se odnose kao što se narod odnosi prema Halifi u današnjem vremenu (vrijeme Ibn Qajjima 691H – 751H), njegovo ime je ispisano na kovanicama, u molitvama petkom ga se spominje u svim džamijama, međutim on nema stvarni autoritet, drugi ljudi upravljaju, njegov su i dosud su minorni.

– Njihovi jezici su jezici muslimana, ali njihova srca su srca onih koji se protiv muslimana bore. „’Mi vjerujemo u Allaha i Posljednji dan’ – ali oni nisu vjernici.“ (El-Bekare, 8)

– Njihov kapital su obmane i šeme, njihova roba su laž i izdaja, i njihov intelekt je vezan samo za ovaj svijet.

– „Bolest je u njihovim srcima, i Allah im je tu bolest još povećao…“ (El-Bekare, 10)

– Kada neki od njih slijede Kur’an i Sunnet to čine zbog pojavnog, oni su kao magarci koji nose knjige, ništa ne razumiju od onoga što nose.

– Svaki od njih ima dva lica, lice sa kojim susreće vjernike i lice sa kojim susreće svoje devijantne suradnike. Svaki ima dva jezika, iskrivljeni s kojim susreće vjernike i iskreni koji zapravo otkriva njegova prava ubjeđenja.

– Oni su poput ovce koja je zastranila i našla se među dva stada, pa čas ode jednom, čas drugom stadu, ali ni sa jednim ne ostaje. Oni stoje među dvije grupe ljudi, kalkulišući koji su moćniji i plemenitiji da bi se priključili.

– Onaj ko ih sluša bit će očaran njihovim pažljivim i blagim govorom, oni Allaha dozivaju za svjedoka za ono što je u njihovim srcima od laži i obmane.

– Oni su kupili nevjerstvo po cijeni vjere.

– „Kako će biti kada ih nevolja snađe zbog onoga što su činili, a onda ti dolaze zaklinjući se Allahom ‘Ništa drugo nismo željeli do dobro i uspjeh’“.

-Oni su poput drvena stabla koje izraslo u visinu ali lišeno plodova.

– „Kada ih pozivaš na molitvu oni se time ismijavaju i prave igru od toga. To je zato što su oni osobe koje ne koriste intelekt.“ (El-Maide, 58)

– Na Sirat ćupriji će im biti dato svjetlo kojim će pratiti vjernike kao što su ih pratili i na ovom svijetu: vanjštinom svojom molitvu obavljali, zekat izdvajali, Hadžske obrede izvršavali i postili. Kada dosegnu sredinu mosta njihovo svjetlo će se ugasiti oštrim vjetrom licemjerstva pa će zastati zbunjeno ne znajući kako nastaviti put. Zid sa vratima će biti postavljen među njima i vjernicima, pa će početi dovikivati vjernike čija svjetla će u daljini svjetlucati poput zvijezda „Sačekajte  nas da posudimo malo vašeg svjetla“ (El-Hadid, 13) da možemo i mi preći most sigurno. „Bit će im rečeno: ‘Vratite se pa potražite svjetlo’“ (El-Hadid, 13). Vratite se gdje je svjetlo prvobitno se dijelilo. „Zar nismo bili sa vama“ (El-Hadid, 14), postili smo sa vama, klanjali, učili Kur’an, Hadžske obrede vršili zajedno, zašto smo sada razdvojeni! Oni će im odgovoriti, vaša tijela su bila sa nama, ali su vaša srca bila sa svakim devijantom i nevjerničkim tiraninom. „Ali ste se pritvornošću upropastili, i iščekivali ste, i sumnjali ste, i puste želje su vas zavaravale, dok nije došla Allahova odredba, a šejtan vas je o Allahu obmanuo. Nikakva otkupnina se danas od vas neće primiti, a ni od onih koji nisu vjerovali; vatra će biti prebivalište vaše, ona baš vama odgovara, a užasno je ona boravište!“ (El-Hadid, 14-15)

– Huzejfe je čuo osobu kako govori: „O Allahu, uništi licemjere!“ Rekao mu je: „Sine brata mog, ako On uništi licemjere naći ćeš se kako sam putuješ dunjalukom, jer teško da bi iko ostao!“

– Hasan el-Basri je rekao: „Niko nije siguran od licemjerstva sem licemjera, i niko se toga ne plaši do vjernik.“

– Poslanik Muhammed a.s. je nacrtao pravu liniju na tlu i rekao: „Ovo je Allahov put“, zatim je nacrtao liniju s lijeve i desne strane linije i rekao: „Ovo su drugi putevi, na uzglavlju svakog stoji šejtan i doziva mu“, zatim je proučio: „Ovo je Moj put, ispravan je, pa ga slijedite. Nemojte slijediti druge puteve ili ćete postati odsječeni od Njegova puta. Tako vas On napućuje da bi ste bogobojazni bili.“ (El-En’am, 153)

Piše: Sedin Duronović

Akos.ba

Povezani članci

Back to top button