Ekonomija

Goraždanski izvoznici napravili najbolji rezultat u posljednjih šest godina

Izvozno orjentisana privredna društva s prostora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ostvarila su najbolji rezultat u posljednjih pet do šest godina.

Rečeno je to na press konferenciji koju su održali ministar za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Mensad Arnaut i predsjednik Privredne komore Dževad Terović.

Kada je riječ o Informaciji o izvozu roba i usluga s prostora BPK Goražde sa osvrtom na FBiH i državu BiH za šest mjesec tekuće godine, u poređenju sa istim periodom 2020 godine, bez obzira na teške ekonomske i privredne prilike izazvane pandemijom virusa COVID-19,  prema riječima predsjednika Privredne komore BPK Goražde Dževada Terovića, izvozno orjentisana privredna društva s prostora ovog kantona ostvarila su najbolji rezultat u posljednjih pet do šest godina, izvozeći u 55 zemalja svijeta.

Taj podatak daje dovoljno argumenata da je sazrelo vrijeme za promjenu kriterija za izračunavanje prihoda sa jedinstvenog računa BiH, kada je u pitanju BPK Goražde, objavljeno je iz Vlade BPK Goražde.

– BPK Goražde u posmatranom periodu uvezao je 45.000.000 KM roba i usluga  što je za 29.000.000KM više nego prethodne godine. Uvoz roba u BPK Goražde uglavnom se odnosi na repro materijale, sirovine i opremu koja se koristi u procesu proizvodnje naših privrednih društava,  a važno je napomenuti da imamo jako malo učešće uvoza roba namijenjenih krajnjoj potrošnji, jer nemamo registrovanih velikih privrednih društava koja se bave uvozom tih roba već snabdijevanje stanovništva obavljaju dijelovi pravnih lica, većih kompanija registrovanih van kantona Goražde – kazao je Terović.

On je naveo da ovo pitanje treba značajno analizirati, jer bitno utiče na uplatu poreza na dobit jer se plaća prema sjedištu domicila.

Najbolji rezultat u Bosni i Hercegovini

– Kada je u pitanju izvoz roba i usluga, za šest mjeseci smo izvezli 119.000.000 KM što je za  42.000.000 KM više u odnosu na isti period prethodne godine i znači da smo zaista napravili izuzetno dobar rezultat. Napravljen je platni suficit u iznosu od 44.000.000 KM, što predstavlja podatak da smo više roba izvezli i postigli najbolji rezultat u državi BiH. U Federaciji od deset kantona pozitivnu platnu bilansu ima samo Zeničko – dobojski kanton, dok drugih osam kantona ima negativnu platnu bilansu kao i Brčko Distrikt, a  dok od pet ekonomskih regija u Republici Srpskoj imaju  dvije pozitivnu, a to su Doboj i Trebinje – kazao je Terović.

Broj zaposlenih u BPK Goražde na dan 28.07.2021 godine, prema podacima Porezne uprave je veći za 54 u odnosu na kraj prethodne godine.

biznisinfo.ba

Povezani članci

Back to top button