Duhovnost

Dvije vrste srca

Postoje dvije vrste srca. Jedno je srce koje je ispunjeno dunjalučkim preokupacijama. To je srce koje kada mu se ukaže prilika da učini neki ibadet i dobro djelo, ono ne zna kako da postupi, jer je  preokupirano dunjalukom.

Postoje dvije vrste srca. Jedno je srce koje je ispunjeno dunjalučkim preokupacijama. To je srce koje kada mu se ukaže prilika da učini neki ibadet i dobro djelo, ono ne zna kako da postupi, jer je  preokupirano dunjalukom.

Drugo srce je ono koje je preokupirano razmišljanjima o Ahiretu. Pred takvim srcem kada se nađe prilika da uradi neki dunjalučki posao, ono se ne snalazi baš najbolje.

Dobro uoči razliku između bereketa koji donosi brigu o Ahiretu i nesreće koju donosi preokupiranost dunjalučkim poslovima koji te sputavaju od pokornosti i činjenja ibadeta.

Za Akos.ba pripremio Fahrudin Vojić, magistar religijske edukacije

Povezani članci

Back to top button