Vi ste ovdje
Home > Duhovnost (Page 385)

Da li je pokuđeno dolazit u džamiju u bermudama?

Pitanje: Sve je češća pojava da današnja omladina dolazi u džamiju u bermudama. Znamo da je u Kur’anu rečeno da se lijepo odjenemo kada hoćemo u džamiju. Pitam vas da li je dozvoljeno sjediti u društvu i klanjati u bermudama (pantalonama do ispod koljena) koje se ponekad zbog položaja

To je bio Muhammed alejhi selam (V dio)

Poslanikova milost i ljubaznost Poslanik je, salallahu alejhi we sellem, naročito bio milostiv prema djeci i ljubazan prema ženama i slabima. Jednoga dana dok je klanjao čuo je plač djeteta pa je zbog toga skratio učenje u namazu kako njegova majka, koja je klanjala u džematu iza njega, zbog toga

Tolerantnost u sunnetima i preporučenom

„Fikh prioriteta“ traži da damo prednost obaveznijim nad oba­veznim, obaveznim nad preporučenim i da u sunnetima i preporučenome budemo tolerantni u mjeri u kojoj nismo tolerantni kada se radi o farzovima i vadžibima. Da ono što je naređeno osnovnim farzovima potvrdimo više no drugo, a posebno namaz i zekat,

To je bio Muhammed alejhi selam (IV dio)

Poslanikova urednost i vježbanje Pored svih ibadeta koje je činio, duboke skrušenosti i plakanja iz straha pred Uzvišenim, Poslanik, salallahu alejhi we sellem, bio je veoma raspoložen i otvoren prema životu. Takmičio se sa Aišom, radijallahu anha, u trčanju, hrvao se sa Rukanom, prisustvovao je slavlju Abesinaca povodom njihovih blagdana,

To je bio Muhammed alejhi selam (III dio)

Kako se Poslanik odnosio prema svojim drugovima? 1. Enes je, radijallahu anhu, sluga Poslanikov, salallahu alejhi we sellem, kazao: "Deset godina služio sam Poslanika,salallahu alejhi we sellem, i nikada mi nije rekao ′uh′, niti je kazao za nešto što bih uradio: ′Zašto si to uradio?′, niti, pak, za nešto

To je bio Muhammed alejhi selam (II dio)

Kako se Poslanik odnosio prema samome sebi? Poslanik, salallahu alejhi we sellem, nije pretjerivao u oblačenju i hrani. Oblačio bi ono što je imao, a najčešće ono što su ljudi uobičajeno nosili u to vrijeme. Oblačio bi najljepšu odjeću kada bi primao izaslanstva ili povodom bajrama. Jeo bi ono

Top